Události

E.g., 3.12.2016
21.10.2016 - 4.12.2016
Galerie Václava Špály Národní 30 Praha 1, 110 00 (mapa)

Nový cyklus Posedlost pozoruhodné české sochařky a malířky Eriky Bornové představuje od 21. října do 4. prosince stejnojmenná výstava v Galerii Václava Špály na Národní třídě 30 v Praze 1. Volně koncipovaný cyklus nových maleb a soch je autorčinou soukromou poctou významným, již nežijícím mecenášům a mecenáškám umění. Podstatnou část výstavy tvoří i fiktivní portréty inspirativních žen – umělkyň, které si v minulosti dokázaly vydobýt svoje místo v jinak čistě mužském uměleckém světě.

27.1.2016 - 31.12.2016
Plzeň 2015, Pražská 19, 301 00 Plzeň (mapa)

Čestmír Suška rozsvěcí Restart. Unikátní sochy slavného umělce se ve spolupráci se světelným výtvarníkem Petrem Puflerem, rozsvítí na nádvoří prostoru DEPO2015 v Plzni dne 27. ledna v 19 hodin.
Výstava známého sochaře s názvem RESTART vyrostla v nové kreativní zóně DEPO2015 v Plzni v loňském roce. Pro velký úspěch ji návštěvníci mohou zhlédnout až do konce roku 2016. Expozice se rozléhá v interiéru jedné z industriálních hal a na nádvoří o rozloze 3000 m2. Součástí akce bude výstava s prodejem fotografií z Nejdelšího fotoalba 2015.
Největším dílem výstavy je Rozhledna III (háčkovaná ocel, 1500x300 cm, 15t)

7.11.2016 - 31.12.2016
Jatka 78, Jateční 1530, 170 00 Praha 7 (mapa)

Česká komora architektů vyhlásila první ročník soutěže Česká cena za architekturu. Je přihlášeno celkem 476 prací, z nichž porota složená z renomovaných zahraničních architektů nejprve vybere přibližně padesát architektonických realizací, které budou představeny na nominačním večeru 14. června v kulturním prostoru La Fabrika. Slavnostní galavečer, na němž z tohoto výběru vzejde deset finalistů, z nichž jeden se stane historicky prvním laureátem České ceny za architekturu, se uskuteční 7. listopadu v Místě pro nové umění – Jatka 78. Výstava všech nominovaných děl bude k vidění v průběhu listopadu a prosince v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.

25.3.2016 - 31.12.2016
Film Legends Muzeum, nám.JIřího z Poděrad 36, Poděbrady (mapa)

Pokud máte rádi filmové, komiksovéa akční hrdiny či legendy stříbrného plátna, pak je pro vás Film Legends Muzeum ta správná volba. Přijďte navštívit unikátní expozici plnou hollywoodských pohádkových postaviček. V muzeu uvidíte exponáty z filmů jako je Avatar, E.T., Star Wars, Indiana Jones, Pán Prstenů, ale také Vetřelec, Predátor, Terminátor. Samozřejmě nechybí ani slavní komiksoví hrdinové Batman, Iron Man, Spider-man, Avengers a další...Na své si přijdou i ti nejmenší, pro které je určena samostatná výstava pohádkových postaviček od Walta Disneyho. Cena rodinné vstupenky je 490 Kč.

31.10.2016 - 5.1.2017
Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 (mapa)

Výstava představuje fotografie uměleckých děl vycházejících z hnutí land artu či umění pro veřejný prostor a ekologie, proto je nenajdeme v galeriích, ale musíme se za nimi vydat do krajiny. Jejich autoři vymezili čas jejich fyzické existence tím, že je spojili s konkrétním místem ve volné přírodě či venkovské krajině. Jsou volně přístupná a vystavena povětrnostním vlivům.

Ve většině případů jde o uměleckou tvorbu, která usiluje o nějaký druh rozhovoru s místem, jeho historií či s přírodními kvalitami. Nejde jen o geologický typ krajiny, jenž určuje, co v ní roste a žije, ale někdy i o méně zjevné kvality duchovní. Fotografie představují některé dlouhodobé realizace, pozornost je věnována i těm, jež mají ambice působit jako krajinotvorné prvky v delší časové perspektivě, jiná díla existují už jenom ve fotografické dokumentaci. Výběr snímků vychází z knihy autorů Radoslavy Schmelzové, Dagmar Šubrtové a Radka Mikuláše SOUČASNÁ UMĚLECKÁ DÍLA V KRAJINĚ, kterou vydalo nakladatelství Academia v roce 2014, a je doplněn o nové realizace

27.9.2016 - 8.1.2017
Poděbradova 1291/12 702 00 Ostrava (mapa)

Rozsáhlý výtvarný projekt Karla Srpa opět zaplní ostravský Dům umění

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze a předními českými kurátory prestižní výstavní projekt s názvem V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927. Výstava naváže na expozice Sváry zření a Černá slunce a uzavře Srpovo inovativní mapování českého umění první poloviny 20. století.

Ostrava – 27. září bude v Galerii výtvarného umění v Ostravě zahájen další exkluzivní výstavní projekt kurátora Karla Srpa s názvem V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927, který je třetí doplňující částí předchozích výstav Sváry zření / Poklady českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století a Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927 - 1945. Expozice, která bude koncipovaná přímo pro prostory ostravského Domu umění ostravskými i pražskými kurátory, bude k vidění do 8. ledna 2017.

„Cílem projektu je představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klima v období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, jež byla svým způsobem ojedinělá a v rámci českého umění neopakovatelná,“ uvedl Karel Srp, vedoucí kurátorského týmu.

Výstava představí více než padesát autorů, kteří budou zastoupeni více než dvěma stovkami uměleckých děl. Jedinečnost, vysoká umělecká i odborná úroveň výstavy spočívá v tom, že nebudou prezentováni pouze představitelé hlavního proudu, jako byli Josef Čapek, František Drtikol, Toyen, Emil Fila ale prostor dostanou i zástupci regionálního umění, jako například Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš, Alois Zapletal a autoři, kteří byli dosud spíše opomíjeni, mezi něž patří i Georg Kars. Vystaveni budou také umělci, kteří byli v období socialismu zcela vyloučeni z uměleckého světa, jako například Richard Schrötter nebo Julius Pfeiffer.

„Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentováno bude sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně,“ doplňuje Srp, a pokračuje „Autorský kaleidoskop bude procházet napříč společenskými i výtvarnými proudy. Dotkne se filozofie i problému modernity, která zasáhla umělecký svět. Samostatné sekce budou věnovány Ostravě a Paříži.“

Nedílnou součástí expozice se stanou i stručné životopisy autorů a přehledy událostí, které se zaměří na dosud nepublikované dobové materiály, jako jsou fotografie, katalogy výstav nebo plakáty. Exponáty zapůjčí galerie z celé České republiky a nebudou chybět ani skvosty ze soukromých sbírek.

„Logisticky jsou výstavy podobného charakteru velmi náročné. Připravit a realizovat takový projekt trvá i dva roky. Nejvíce času zabere výběr exponátů. Nevybírá se totiž jen z publikací a dostupných fotografií, ale také formou osobních prohlídek u sběratelů po celé republice,“ vysvětluje Jiří Jůza, ředitel galerie, a pokračuje „Pak následuje dlouhá administrativní etapa, kdy galerie oficiálně žádá o zapůjčení vybraných artefaktů. Získat odpovědi není vždy jednoduché. Někdy přijde kladná odpověď hned a jindy jsme odmítnuti například z důvodu restaurování, nebo prezentace obrazu na jiných projektech.“

Při příležitosti výstavy GVUO vydá ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae výpravnou publikaci. Galerie také připraví výtvarné dílny pro školy i veřejnost a komentované prohlídky s kurátory výstavy.

Expozice, která završuje oslavy 90. výročí od otevření ostravského Domu umění veřejnosti, naváže na časovou proluku úspěšných výstavních projektů minulých let typu Sváry zření a Černá slunce, které k Ostravě přitáhly pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Galerie i nyní očekává velký zájem veřejnosti, který jistě přesáhne hranici dvaceti tisíc návštěvníků z České republiky i zahraničí. V Domě umění GVUO bude výstava otevřena denně krom pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné bude činit 100 korun a zlevněné 50 korun, volný vstup v neděli zůstane zachován.

17.11.2016 - 16.1.2017
Centrum současného umění DOX Art Poupětova 1 170 00 Praha 7, CZ (mapa)

Výstava Linie svobody představuje tři významné arabské karikaturisty a jejich aktivistickou a uměleckou reflexi každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu.

Svoboda projevu a její limity, bezpečnost a extremismus, aktivní občanství, politická odpovědnost, tolerance, sociální problémy... Čelí arabské společnosti a jejich obyvatelé podobným výzvám jako ta česká? A je jejich vnímání tolik odlišné od toho našeho?

Svá díla vystaví Abdul Raheem Yassir (Irák), Khalid Albaih (Súdán), Nadia Khiari (Tunisko).

V rámci doprovodného programu proběhne master class pro začínající české karikaturisty a promítání dokumentu Karikaturisté: pěšáci demokracie (Francie, 2014) s následnou debatou s jedním z pozvaných umělců. K výstavě bude vydán katalog.

Projekt připravily organizace Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, Člověk v tísni, Baraka: Centrum pro kultury severní Afriky a Blízkého východu, s finanční podporou české sítě Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF).

25.11.2016 - 31.1.2017
Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. (mapa)

Slavnou sportovní historii i stále živé dění v organizaci YMCA představí výstava „YMCA jako na dlani“. Ta ukazuje YMCA jako kamarádskou, pomocnou i štědrou ruku otevřenou už od dob první republiky všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas.
Organizace YMCA stála mimo jiné u zrodu a rozvoje mnoha nových sportů. Díky ní vznikl i dnes tolik populární basketbal. A právě sport - podobně jako společná zábava, otevřenost a čestné soutěžení v duchu fair play - jsou i hlavními tématy expozice. Výstava v přízemí Paláce YMCA v ulici Na Poříčí 12 potrvá od 25. listopadu do 31. ledna, přístupná bude denně od 8 do 20 hodin a vstup je zdarma.

Při zahájení výstavy ve čtvrtek 24. listopadu nebude chybět ukázka hry kin-ball s obřím balonem neboli velmíčem. Velmíč využívali „ymkaři“ už ve 20. a 30. letech minulého století, když propagovali sport jako spojení tělesné zdatnosti s duševními ctnostmi jako je poctivost, statečnost a kamarádství. Kin-ball se bude hrát od 20 do 22 hodin v prvním patře Paláce YMCA v tělocvičně, která se tak mimořádně otevře nejširší veřejnosti. V tělocvičně proslulé svou ojedinělou klopenou běžeckou dráhou dříve trénovaly třeba legendární české gymnastky Věra Čáslavská či Eva Bosáková. Nyní si zde budou moci návštěvníci hru s velmíčem také sami zkusit: osobně nápomocný jim v tom bude špičkový kin-ballista a mladý český reprezentant Petr Lipový, který zde hru předvede se svými spoluhráči z družstva v Hradci Králové.

28.10.2016 - 13.2.2017
Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 (mapa)

Rozsáhlá výstava u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla představí fotografické dílo dvou předních českých fotografů Tomkiho Němce a Bohdana Holomíčka, kteří řadu let zaznamenávali zásadní historické okamžiky i obyčejné chvíle v životě dramatika, politika, prezidenta a občana Václava Havla. Více než tři stovky fotografií doplní umělecky zpracované, dosud nezveřejněné filmové dokumentární záznamy, jejichž autorem je dokumentarista Petr Jančárek.

3.6.2016 - 31.12.2019
U Lípy 302, 687 06 Velehrad (mapa)

Měsíc před cyrilometodějskou poutí, na začátku června 2016, zahájí obec Velehrad tříletou výstavní expozici o sochaři Otmaru Olivovi, který zde žije a více než tři desetiletí tvoří ve svém ateliéru. V prostorech Turistického centra Velehrad se budou moci návštěvníci seznámit nejen s uměleckým dílem, ale také s důležitými momenty poutního místa, se kterým je jeho tvorba nerozlučně spjata. Návštěvníci výstavy, nad níž převzala záštitu místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, mohou obdivovat dvě desítky plastik, ale také se v expozici seznámit s dosavadním životním příběhem umělce a jednoho z jeho prvních děl, a to oltáře velehradské baziliky z roku 1985. Za pomoci videoprezentací se návštěvníci seznámí i se složitým procesem vzniku uměleckého díla od prvního nápadu až po konečnou realizaci z bronzu.