CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

Michal Hutta
12. Srpen 2014

Bílá vrána je celonárodní ocenění, které se uděluje mladým lidem, jež prošli ústavní výchovou. Je to ocenění pro ty, co i přes řadu překážek dokázali vzlétnout a žijí správně. Bílá vrána se však uděluje i zaměstnavatelům, dávajícím těmto mladým lidem šanci.

Ocenění vyhlašuje každoročně obecně prospěšná společnost yourchance a přihlásit se, nebo někoho nominovat, můžete i vy, a to až do 31. 8. 2014. Slavnostní večer spolu s vyhlášením oceněných proběhne pak v říjnu 2014. 

Cílem Bílé vrány je poukázat na nesmyslnost předsudků, jakými naše společnost trpí, vůči dětem z dětských domovů. Dále se pak snaží tyto děti představit jako osobnosti,  jenž jsou stejně schopné jako jejich vrstevníci. Bohužel je tomu tak, že jejich odhodlání a úsilí je obrovské, ale o jejich úspěších příliš mnoho neuslyšíte, protože pro svou skromnost nemají tu potřebu ventilovat je do světa, a proto o nich veřejnost nemá nejmenší tušení. Ocenění Bílá vrána tento stav chce změnit a dále inspirovat i ty, které teprve tento vzlet teprve čeká.

Na ocenění Bílá vrána 2014 můžete nominovat (anebo se mohou přihlásit) ti, co žijí alespoň 3 roky mimo dětský domov, mají alespoň 1 rok stabilní zaměstnání nebo podnikání, mají kde bydlet a nejsou dlužníky.

Podmínky nominace anebo přihlášení pro zaměstnavatele jsou tyto: zaměstnávají lidi s ústavní minulostí, podnikají dle patných zákonů, mají alespoň dvouletou účetní historii a nemají žádné nedoplatky.

Záštitu nad oceněním převzala senátorka MUDr. Milada Emmerová. Ocenění je součástí projektu Začni správně. Partnery ocenění se staly Nadace T-SOFT ETERNITY, Alpiq Generation (CZ) a Atollon Consulting CZ . Mediálními partnery jsou LMC, Česká asociace podnikatelů a Neziskovky.cz

www.yourchance.cz