CHARITY POT OD LUSH - DOBROČINNÝ KELÍMEK

Redakce LUXUS.cz
02. Březen 2015
Tato novinka v sortimentu LUSH, představuje krém na ruce a tělo, po jehož zakoupení celý výtěžek (kromě daně) míří na podporu organizací a sdružení určených pro ochranu práv zvířat, lidí a přírody.

Většina příspěvků získaných z prodeje Charity Pot, čili dobročinného kelímku, je přidělována malým skupinám a sdružením, které často nebývají v nejlepší pozici, aby dokázaly prosadit skutečnou změnu s pomocí omezených zdrojů a velmi těžce získávají prostředky.

LUSH rozhodně nepodporuje LUSH rozhodně nepodpoří žádnou organizaci, která propaguje a podporuje násilí, agresi nebo útlak vůči komukoli, popírá lidská práva, podílí se na týrání nebo zneužívání zvířat, včetně testování zvířat za účelem výzkumu, nutí ke změně náboženského vyznání či víry, podporuje rasismus, předsudky nebo soudí ostatní na základě čehokoli jiného než jejich jednání a nevykládá veškeré své úsilí za účelem být šetrný k životnímu prostředí.

LUSH podporuje LUSH naopak podporuje malá uskupení fungující zcela nebo zejména dobrovolnicky, která doposud nemá mnoho sponzorů a příznivců a není schopna si zajistit prostředky cestou státních dotací anebo z evropských fondů. LUSH hledá organizace, které se věnují problémům, jež jiní přehlížejí, posouvají hranice a nabízí alternativy k mainstreamovému názoru. Podporují nenásilní přímé akce, protože si myslí, že hrají důležitou roli při dosahování sociálních změn. Tyto akce zahrnují nejrůznější protesty a demonstrace, odmítání spolupráce apod. Pozor, ne ty, které chtějí škodit, nebo někomu ubližovat. LUSH nepodporuje ani takové akce, které by nějakým způsobem porušovaly zákon či pořádaly fundraisingové iniciativy a sponzorované akce. Upřednostňují spíše projekty, jež si kladou za cíl změnit názory a chování pomocí zvyšování povědomí o problému, aktivismu, vzdělávání a kampaní. Zaměřují se na iniciativy, které přesahují potřeby těch, jež jsou přímo zainteresování a které mají potenciál být úspěšný v širším měřítku. Podporují proto projekty, které poskytují pomoc a podporu, kde je potřeba, např. zvířecím útulkům, práci s uprchlíky a poradenským skupinám. Jde o života schopné projekty, hledající spravedlivé a udržitelné řešení světových problémů.

V České republice je Charity Pot naprostou novinkou a vše závisí od počtu prodaných kelímků krému. Zapojit se může každý, tedy i vy! Na LUSH se mohou obrátit i žadatelé o příspěvek.

Firemní články

Tato společnost nám zatím neposkytla žádný rozhovor