Jana Merunková a Gabriela Křivánková o yourchance a jejích 8. narozeninách

Rozhovor sepsal Redakce Luxus.cz
09. Srpen 2018

Je to právě osm let, co se o obchodním rejstříku objevil název nové obecně prospěšné společnosti. Zakladatelky yourchance se tehdy chtěly věnovat zejména vzdělávání dětí v dětských domovech ve finanční gramotnosti, rozvoji podnikavosti a podpoře zájmu o podnikání. Dnes realizují projekty, které patří k největším každý ve svém oboru.

Otázka
Na co vzpomínáte, když se myšlenkami vrátíte do léta 2010?
Odpověď
„Bylo krásně jako letos a my jsme trávily čas v restauraci na lodi a připravovaly jsme intenzívně všechno potřebné, abychom od září spustily naše první vzdělávací programy. Nezbytným vybavením pro práci v naší „kanceláři“ tak byl kromě notebooků a poznámkových bloků, také opalovací krém,“ vzpomíná Jana Merunková. „Měly jsme velké sny a cíle a věřily jsme, že v téhle zemi skutečně něco změníme,“ dodává Gabriela Křivánková.

Otázka
A to se v celku daří, když se podíváte na své projekty dnes…
Odpověď
Ano, v současné době máme dva velké projekty:Finanční gramotnost do škol a Začni správně. Je příjemné vidět, že se naše sny mění ve skutečnost. Když se budeme bavit o finanční gramotnosti, našimi programy prošly stovky škol a desetitisíce žáků. V Začni správě je do integračního procesu zapojeno několik set účastníků.

Otázka
Na to ale fyzické síly dvou žen nestačí...
Odpověď
Yourchance dnes je tým asi pětatřiceti lektorů, koordinátorů a dalších specialistů. Významnou součástí jsou také dnes už desítky dobrovolníků. Jsme rádi, že s námi stále spolupracují ti, kteří byli u samých začátků, ať je to Katka Lichtenberková, Jarka Kohoutová, nebo Honza Uhlíř. Na druhou stranu nás těší, že se do našeho expertního týmu podařilo získat osobnosti jako je Jarmila Plachá a František Klufa. Celý systém fungování je vlastně jako dobře seřízený stroj. Motorem jsou naše cíle a palivem, který to celé drží v chodu, jsou peníze našich dárců. Poděkování patří každému, kdo nás podporuje jakoukoliv částkou. Jmenovitě bychom chtěly poděkovat společnostem CTP, NN, Mercedes Benz a Nadacím DRFG a KB Jistota. Významně nás podporují také manželé Winklerovi.
Otázka
A co plány do budoucna?
Odpověď
Vždycky v létě děláme strategické porady a bavíme se o tom, kam chceme směřovat v příštích letech. I letos jsme trávily pár dní v zahradě pod stromem, s notebookem, papíry a opalovacím krémem ? A naše představy jsme nechaly jít hodně daleko. Vize máme stanovené do roku 2025. Podrobné cíle plánujeme na tři roky dopředu. Ale to asi dělá každý, kdo chce vidět dopad své práce v praxi.
Děkujeme za rozhovor

Firemní články

Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým YourchanceNa Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFGyourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu LasvitOCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žítDOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCEPOZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝKDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.