JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Michal Hutta
12. Červenec 2013

Když jsme se setkali, mluvili jsme hlavně o projektu „Začni správně“. Jaká je jeho hlavní myšlenka?

V jedné větě je to asi o tom, že jsme vytvořili most pro mladé lidi, kteří po něm mohou přejít z dětského domova do samostatného života. Je dost široký – bezpečný a dost dlouhý na to, aby dosáhl až do okamžiku, kdy skutečně můžeme mluvit o samostatnosti, ne osamělosti.

Proč zmiňujete osamělost? Vždyť většina dětí v dětských domovech své biologické rodiče má a do domova se dostaly z jiných důvodů, než že by osiřely.

To ano. Tím všeobjímajícím důvodem je nefunkční rodina. Dílčích důvodů je řada: gamblerství, alkoholismus, finanční nedostatečnost, zneužívání, násilí… Mohli bychom pokračovat dlouho. Faktem ale zůstává, že „něco nebylo v pořádku“. Přesto se často mladí do rodin po odchodu z dětského domova znovu vrací, protože nemají kam jinam jít. V danou chvíli jsou nadšení tím, že konečně mají tu vytouženou svobodu. Konečně se za nimi „zaklaply dveře děcáku“! To, co zjistí už po pár dnech nebo týdnech, je, že nejsou na samostatný život připraveni. Nakonec na řešení nejrůznějších životních situací zůstávají sami - ať už se bavíme o uplatnění na trhu práce, vytvoření si správných finančních návyků, nebo o důležitých rozhodnutích v osobním životě. Navíc často se dostávají do situací, kde potřebují také právní pomoc. A k tomu, aby prvních 12-24 měsíců zvládli, slouží náš projekt. Síť kontaktních center, kterou jsme se rozhodli vybudovat, jim bude sloužit jako pevný bod. Vždy tu najdou odbornou pomoc od lidí, ke kterým díky dlouhodobé spolupráci budou mít vybudovaný vztah a důvěru.

Může se nějak zapojit veřejnost?

Samozřejmě. Budeme rádi. Možností je hned několik. Jako první asi každého napadnou finance. Ano, peníze jsou potřeba, protože provoz centra něco stojí a budeme rádi, když se lidé zapojí a přispějí na konto veřejné sbírky ve prospěch tohoto projektu. Jsou tu ale i další možnosti, třeba dobrovolnictví nebo uspořádání benefiční akce ve prospěch projektu.

www.zacnispravne.cz

www.yourchance.cz