JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Michal Hutta
12. Červenec 2013
Čtenost článku je: 14320 [?]

Když jsme se setkali, mluvili jsme hlavně o projektu „Začni správně“. Jaká je jeho hlavní myšlenka?

V jedné větě je to asi o tom, že jsme vytvořili most pro mladé lidi, kteří po něm mohou přejít z dětského domova do samostatného života. Je dost široký – bezpečný a dost dlouhý na to, aby dosáhl až do okamžiku, kdy skutečně můžeme mluvit o samostatnosti, ne osamělosti.

Proč zmiňujete osamělost? Vždyť většina dětí v dětských domovech své biologické rodiče má a do domova se dostaly z jiných důvodů, než že by osiřely.

To ano. Tím všeobjímajícím důvodem je nefunkční rodina. Dílčích důvodů je řada: gamblerství, alkoholismus, finanční nedostatečnost, zneužívání, násilí… Mohli bychom pokračovat dlouho. Faktem ale zůstává, že „něco nebylo v pořádku“. Přesto se často mladí do rodin po odchodu z dětského domova znovu vrací, protože nemají kam jinam jít. V danou chvíli jsou nadšení tím, že konečně mají tu vytouženou svobodu. Konečně se za nimi „zaklaply dveře děcáku“! To, co zjistí už po pár dnech nebo týdnech, je, že nejsou na samostatný život připraveni. Nakonec na řešení nejrůznějších životních situací zůstávají sami - ať už se bavíme o uplatnění na trhu práce, vytvoření si správných finančních návyků, nebo o důležitých rozhodnutích v osobním životě. Navíc často se dostávají do situací, kde potřebují také právní pomoc. A k tomu, aby prvních 12-24 měsíců zvládli, slouží náš projekt. Síť kontaktních center, kterou jsme se rozhodli vybudovat, jim bude sloužit jako pevný bod. Vždy tu najdou odbornou pomoc od lidí, ke kterým díky dlouhodobé spolupráci budou mít vybudovaný vztah a důvěru.

Může se nějak zapojit veřejnost?

Samozřejmě. Budeme rádi. Možností je hned několik. Jako první asi každého napadnou finance. Ano, peníze jsou potřeba, protože provoz centra něco stojí a budeme rádi, když se lidé zapojí a přispějí na konto veřejné sbírky ve prospěch tohoto projektu. Jsou tu ale i další možnosti, třeba dobrovolnictví nebo uspořádání benefiční akce ve prospěch projektu.

www.zacnispravne.cz

www.yourchance.cz

  

yourchance o.p.s.

Galerie

  • 0

Firemní články

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance znají vítěze
Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte
Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách
Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi
Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým Yourchance Na Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFG yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová 3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu Lasvit OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žít DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Rozhovory

yourchance o.p.s.

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže