Výstava

Linie svobody: Současná arabská karikatura

EVENT BY

Výstava Linie svobody představuje tři významné arabské karikaturisty a jejich aktivistickou a uměleckou reflexi každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu.

Svoboda projevu a její limity, bezpečnost a extremismus, aktivní občanství, politická odpovědnost, tolerance, sociální problémy... Čelí arabské společnosti a jejich obyvatelé podobným výzvám jako ta česká? A je jejich vnímání tolik odlišné od toho našeho?

Svá díla vystaví Abdul Raheem Yassir (Irák), Khalid Albaih (Súdán), Nadia Khiari (Tunisko).

V rámci doprovodného programu proběhne master class pro začínající české karikaturisty a promítání dokumentu Karikaturisté: pěšáci demokracie (Francie, 2014) s následnou debatou s jedním z pozvaných umělců. K výstavě bude vydán katalog.

Projekt připravily organizace Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, Člověk v tísni, Baraka: Centrum pro kultury severní Afriky a Blízkého východu, s finanční podporou české sítě Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF).

Galerie

Mapa