Výstava

ODBORNÉ OSTRAVSKÉ KNIHOVNY VYSTAVÍ UMĚLECKÉ KOPIE VZÁCNÝCH STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ

EVENT BY

Historik Marek Zágora připravil pro Knihovnu Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě (MSVK) přehlídku exkluzivních faksimile středověkých rukopisů.

Ostrava – Od středy 1. března můžete v Knihovně GVUO, jediné veřejné galerijní knihovně v Moravskoslezském kraji, na Poděbradově ulici 12 navštívit netradiční expozici vzácných faksimile středověkých tisků s názvem Krása a tajemství středověkých rukopisů III. Výstava navazuje na předchozí stejnojmenné projekty, které připravila GVUO v letech 2010 a 2012. Historik Marek Zágora projektem letos poprvé propojil Knihovnu GVUO s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. V Galerii výtvarného umění v Ostravě bude výstava k vidění do 31. března.

Faksimile představí na konkrétních příkladech informace o středověku a životě v něm zakódované do nádherných, často bohatě iluminovaných rukopisů. „Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve zvláštních trezorech. Často se k nim nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají, a musí se spokojit pouze s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi, nebo jejich uměleckými kopiemi. Již několik desítek rukopisů se dočkalo své faksimile, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších je zejména z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná,“ vysvětluje Marek Zágora, kurátor výstavy.

Během několika posledních desítek let vznikly faksimile i několika rukopisů, které jsou úzce spjaty s českým prostředím. Mnohdy se však nejedná o jejich český původ, nicméně byly určeny pro českého panovníka, nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou například Vyšehradský kodex, Bible Václava IV., Zlatá bula, Cestopis Jana z Mandevillu nebo Jenský kodex. Právě na bohatých faksimile těchto rukopisů bude ukázána pestrost středověku i myšlenkové a umělecké bohatství, které svou šíří fascinuje. Součástí výstavy budou také ukázky dalších rukopisů, jako například Book of Kells, Bamberská apokalypsa, Bible Ludvíka IX. nebo Codex Manesse, jež v rámci obou expozic časově pokryjí období od konce 7. do počátku 16. století.

„I když se v posledních letech změnil pohled na středověk, toto období je stále většinou vnímáno jako velice temné a zároveň kruté. Jeho obraz se ale změnil ve spojení se středověkým výtvarným uměním,“ vysvětluje Marek Zágora a pokračuje „Ve středověku vzniklo nepřeberné množství jedinečných uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. Přesto si i z mála můžeme udělat určitou představu o středním věku jako významné etapě lidských dějin a také o životě i myšlení středověkého člověka.“

Expozici v Knihovně GVUO bude možno navštívit ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 10 do 17.45 hodin, nebo po domluvě s knihovnicí Vladimírou Lichovníkovou na tel. č. 731 691 567. Část expozice v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě bude přístupná od 3. března do 3. Května, pondělí až pátek od 9 do 19 hodin a v sobotu od 8.30 do 12 hodin. Začátkem dubna dojde v MSVK k částečnému obměnění exponátů. Na obě výstavy je vstup volný.

Galerie

Medailonek společnosti

GVUO
596115425
info@gvuo.cz
Jurečkova 9, Ostrava

Firemní články

Official Press Release

VÝSTAVA VÁLEČNÝ MRAK PŘIPOMÍNÁ VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

17.4.2015

Galerie výtvarného umění v Ostravě připomíná letošní výročí osvobození Ostravska a ukončení druhé světové války výstavou mapující reflexi atmosféry válečných let.