Vítejte na akci

Praha Karla IV. - středověké město

Začátek akce:
02. 12. 2017 13:00
Konec akce:
31. 12. 2020 01:00
Místo:
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 - Staré město

Muzeum hlavního města Prahy připravilo pokračování unikátní expozice představující Prahu doby lucemburské, doby 14. století.
Jde o další etapu nově budované expozice, jež se veřejnosti otevře 2. prosince v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě.

Expozice přibližuje podobu Prahy a život jejích obyvatel v lucemburské době. Pozornost je
věnována hlavně zakladatelské činnosti císaře Karla IV. V domě U Zlatého prstenu návštěvník
nahlédne do středověkého města nejen prostřednictvím dobových předmětů, ale i pomocí
hmotových i virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb, které
odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí dobové představy i zrealizované
záměry císaře Karla IV., především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského.
K ústředním exponátům expozice patří model pražského souměstí, Starého a Nového Města
pražského, Malé Strany a Hradčan, a dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu,
na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města
v průběhu 14. století. Druhý video-mapping představuje prostor dnešního Karlova náměstí
ve 14. století, jeho nejbližší okolí, důležité stavby i neméně důležité události.
Na výstavě představíme řadu dalších modelů a virtuálních prezentací přibližujících pražské
souměstí. Z hmotových modelů jmenujme například areál Pražského hradu, Vyšehradu,
kaple Božího Těla, Hrádku u Kunratic, domu v Karlově ulici. Virtuální prezentace seznamují
s důležitými událostmi života Karla IV., se založením nových kostelů na Novém Městě
pražském, ale i se způsobem městské správy i se stavbou středověkého mostu. Unikátní
velkoplošná prezentace seznámí návštěvníka s podobou pražského středověkého opevnění.
Návštěvníci expozice uvidí řadu cenných exponátů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
i dalších institucí, získaných nejčastěji archeologickou činností. Může se tak v naší expozici
seznámit se způsobem života ve středověku, se způsobem bydlení, odívání, stolování,
vaření… K vystaveným unikátům patří poutní odznak z druhé poloviny 14. století, dokládající,
že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Zaujmou ale například i
středověké skleněné poháry a číše, klíče, hračky, součásti ošacení a ozdob, či doklady
řemeslné výroby v tomto období.

Fotogalérie: