PŘES 300 LIDÍ ŠLAPALO NA PATY NÁSILÍ

Michal Hutta
02. Říjen 2014

V sobotu 20. 9. 2014 odstartoval z kempu Džbán v Divoké Šárce v Praze první ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí. Akce nesoucí název „Šlapeme násilí na paty“, se jej zúčastnilo přes 300 výletníků. Všichni ušli téměř 2000 kilometrů. Podařilo se jim tak získat 61 000 Kč na pomoc obětem domácího násilí ve prospěch sdružení ACORUS, které jim pomáhá.

Pochod se konal pod záštitou Městské části Praha 6. Slavnostně jej zahájila paní Květa Fialová spolu s Davidem Matáskem. V cíli pak dětem diplomy podepisovala paní Michaela Jílková. Děti jej získaly za správně splněné úkoly na šestikilometrové trase údolím Divoké Šárky. 

Výtěžek z pochodu, včetně příspěvku firmy ECCO (hl. partnera akce), která věnovala 8 korun za každý ušlý kilometr proti násilí. Tak se výtěžek akce vyšplhal až na hodnotu 61 000 Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím v Praze7.

Občanské sdružení ACORUS funguj již 17 let. Poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí. Ohrožené osoby mohou využívat služby zdarma a anonymně, a to ambulantní poradnu, sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a poskytnutí právních informací. 

www.accorus.cz

Tato společnost nám zatím neposkytla žádný rozhovor