Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody UVÁDĚJÍ Společně pro oceány

02. Říjen 2020

Ochrana přírody, vzájemná ohleduplnost a odpovědné chování – témata a mravní principy, které se stále více dotýkají celé společnosti, každého z nás, bez ohledu na věk, profesi, nebo místo, kde žijeme a pracujeme. V běžném životě jsou samozřejmostí, ke které je však třeba být odmalička vychováván. A úplně stejně je tomu i ve světě organizací a firem. Proto se společnost Bolton Food, lídr na evropském trhu rybích konzerv a distributor značky Rio Mare, rozhodla aktivně podporovat odpovědný rybolov a ochranu mořského ekosystému.

Toto úsilí se umocnilo v prosinci roku 2016, kdy společnost Bolton Food uzavřela mezinárodní partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a zavázala se, že Rio Mare bude do roku 2024 zpracovávat tuňáky výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC (Marine Stewardship Council) nebo zapojených do stabilních projektů na zlepšení rybolovu (Fishery Improvement Projects nebo FIPs).

Tato spolupráce zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností a pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením takzvaných „zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto partnerství i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti a korektního rybolovu.

Společnost Bolton Food a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně vyzývají všechny subjekty zapojené do dodavatelského řetězce, od dodavatelů až po koncové spotřebitele, aby věnovaly pozornost tématům souvisejícím s udržitelným a ohleduplným rybolovem. Toto společné poslání představili zástupci obou společností na tiskové konferenci „SPOLEČNĚ PRO OCEÁNY”, která se konala 21. září 2020 v Praze. Je důležité vědět, že každý z nás může přispět – stačí si vybírat výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. Lukáš Mouca, country manager Rio Mare CZ/SK, tak v úvodu tiskové konference stručně představil kampaň k projektu „Společně pro oceány”, jejíž součástí je speciální limitovaná edice MSC Rio Mare Tuňák v olivovém oleji (multipack 6x80g) dostupná v průběhu měsíců října a listopadu ve vybraných řetězcích za doporučenou akční cenu. „Rád bych touto cestou především poděkoval všem partnerům za spolupráci. Věřím, že náš společný projekt bude mít úspěch a pomůže posílit povědomí o významu udržitelnosti u širší veřejnosti,” zahájil tiskovou konferenci Lukáš Mouca.

PROJEKT OCHRANY OSTROVA TETEPARE – JEDNOHO Z POSLEDNÍCH OSTROVŮ S DIVOKOU PŘÍRODOU

Společnost Bolton Food je přesvědčena, že lídři mají odpovědnost za ochranu oceánů a musí pečovat o chráněné mořské oblasti, které je třeba zachovat do budoucna coby opravdovou pokladnici biodiverzity poskytující obživu milionům osob. Z tohoto důvodu společnost podporuje projekt fondu WWF zaměřený na ostrov Tetepare, známý též jako „poslední divoký ostrov“ Šalamounových ostrovů.

„Žijeme v době, kdy zažíváme výrazné změny životního prostředí, které představují pro společnost i pro obchodní svět obrovské výzvy. Máme zároveň jedinečnou příležitost, abychom této situace využili a změnili náš vztah k přírodě – musíme ale spolupracovat. A právě soukromý sektor zde hraje mimořádně důležitou roli a má šanci být nositelem změny. Partnerství WWF a Bolton Food je jedním z dobrých příkladů, kde vzájemná spolupráce přináší konkrétní výsledky – přispívá k udržitelnému rybolovu a ochraně oceánu," vysvětluje Miroslava Plassmann, CEO WWF Slovensko.

Šalamounovy ostrovy jsou souostrovím čítajícím více než 900 ostrovů spadajících do chráněné oblasti Korálového trojúhelníku, která je považována za světové dědictví mořské biodiverzity, poněvadž zde žije přes tisíc druhů ryb a přes 600 druhů korálů. Jedná se zároveň o velice důležité místo pro lov tuňáků – 53 % jejich celosvětové produkce pochází právě odtud. Proto je oblast ostrova Tetepare pro společnost Bolton Food jednou z nejvyužívanějších. Cílem projektu je i díky zapojení místní komunity prostřednictvím Asociace potomků obyvatelstva ostrova Tetepare (The Tetepare Descendants’ Association – TDA) prohlásit oficiálně ostrov a okolní vody za chráněnou oblast v rámci National Protected Areas Act.

ZAPOJIT SE A PŘISPĚT MŮŽE KAŽDÝ!

Chovat se zodpovědně vůči naší planetě, vůči životnímu prostředí, společnosti, a především vůči sobě, by měl každý. Zdravý život je zájmem nás všech a mnohdy stačí jen velmi málo k tomu, abychom pomohli věci změnit. A to i s ohledem na generace budoucí. V případě podpory udržitelného rybolovu je nejdůležitější zajímat se o původ ryb, které kupujeme a vybírat si vždy výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. Poznáme je díky označení certifikací MSC, tedy modrým logem s bílou rybkou. V rámci kampaně k projektu Rio Mare a WWF „Společně pro oceány“ navíc vznikne speciální limitovaná edice MSC Rio Mare Tuňák v olivovém oleji (multipack 6x80g) dostupná ve vybraných řetězcích za doporučenou akční cenu.

Rio Mare

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Tato společnost nemá v naší databázi žádné rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže