Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla

Redakce Luxus.cz
05. Červen 2017
Na Den dětí, 1. 6. 2017, byl založen ArteFond Jiřího Mádla. Konto spravuje yourchance o.p.s. Prostředky ArteFondu jsou určené na podporu umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. „Naším cílem je podpořit děti a mládež ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a v neposlední řadě samozřejmě filmové profese a multimédia. Smyslem je systematický rozvoj těchto mladých talentů a jejich odborné vedení. Za dobrý výsledek považujeme nejen úspěšné absolvování vybrané školy, ale i aktivní zapojení našich stipendistů do kulturně-společenského života na amatérské nebo poloprofesionální úrovni,“ uvedl k založení ArteFondu Jiří Mádl.

ArteFond ve spolupráci s Josefem Čadíkem také nabízí možnost studia na Střední škole uměleckomanažerké v Brně vždy dvěma studentům v daném školním roce zdarma. Výběr podpořených uchazečů bude probíhat formou písemných žádostí a osobních pohovorů v prvním kole se členy expertního týmu integračního programu Začni správně, ve druhém kole také s Jirkou Mádlem. V případě uchazečů o studium na SŠUM probíhají také přijímací zkoušky dle pravidel školy.

Jana Merunková, ředitelka společnosti yourchance o. p. s. dodává: „Správa ArteFondu je pro nás závazek, ale také příležitost rozšířit stávající aktivity pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin a umožnit jim věnovat se rozvoji svých talentů cíleně a pod odborným vedením. Někteří díky tomu prožijí první malé úspěchy, z někoho se třeba stane skutečná hvězda. Jsem však přesvědčená, že když člověk něco umí, dodává mu to sebevědomí, a to je v životě třeba vždycky.“