ŠKOLY & VZDěLáNí

CuRLNQtrW8M

Generace padesátníků

16.10.2017

Česká republika i celá Evropská unie se potýká se stárnutím populace, což souvisí také s prodlužováním délky setrvání na trhu práce. Na jednu stranu je zde vyvíjen tlak na osoby 50+, aby co nejdéle zůstaly na trhu práce, na druhou stranu tyto osoby tvoří více než čtvrtinu všech nezaměstnaných.

Institut Le Rosey je nejdražší soukromou školou na světě

21.7.2017

Švýcarsko je pověstné svými soukromými školami, na které mohou poslat studovat své potomky jen ti nejbohatší. Institut Le Rosey založený roku 1880 je nejstarší a největší z internátních škol v této horské zemi. Přezdívá se jí „škola králů“, jelikož se tu vzdělávají princové a princezny.

Subscribe to RSS - Školy & Vzdělání