Výstava Od Michelangela po Callota: Umění grafiky manýrismu

17. Květen 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 18119
Konání akce
17. 05. 2024 10:00
Místo konání
Valdštejnská 3, 110 00 Malá Strana, Praha
Cena vstupenek
270 Kč
Dress Code
Není

Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než dvě stovky děl, nejen grafiku, ale i kresbu, malbu a umělecké řemeslo. Výstava „Od Michelangela po Callota. Umění grafiky manýrismu“, na níž NGP spolupracovala s francouzským Muzeem Louvre, bude otevřena ve Valdštejnské jízdárně od 17. května do 11. srpna 2024.

Jde o ojedinělý výstavní projekt, nejen proto, že některá z děl nebyla ještě nikdy veřejně vystavena, ale také díky faktu, že k vidění budou práce ze všech tehdejších hlavních uměleckých center: Itálie, Nizozemí, Německa, Čech i Francie. „České publikum poměrně dobře zná umění na dvoře Rudolfa II., ale výstavní projekt zaměřený na grafiku v takových souvislostech se ještě nekonal ani jinde v Evropě,“ říká Alena Volrábová, kurátorka výstavy a ředitelka Sbírky grafiky a kresby NGP. Pro návštěvníky je připraven výběr více než dvou stovek vynikajících rytin a leptů, kreseb, maleb, šperků a jiných předmětů uměleckého řemesla, které mapují proměny manýristického stylu, jeho experimenty a originalitu, ale i provázanost s ostatními druhy umění. Vypovídají také o jeho roli v umělecké výměně mezi Itálií a ostatními evropskými zeměmi.  „S klíčovými díly Michelangela, Raffaela, Giulia Romana nebo nádhernou výzdobou francouzského královského zámku ve Fontainebleau se lidé tehdy seznamovali nejčastěji právě prostřednictvím grafických listů,“ vysvětluje kurátorka výstavy Blanka Kubíková.

Manýrismus se zrodil v Itálii z výtvarného jazyka vrcholné renesance a záhy se stal stylem mezinárodním. Vyznačuje se rafinovanou elegancí, bohatou fantazií a zálibou v symbolech a skrytých významech. Grafika coby moderní informační médium sehrála v jeho rychlém rozšíření mimořádnou roli.

Na právě otevírané výstavě ve Valdštejnské jízdárně doplní exponáty z Národní galerie Praha a z Muzea Louvre díla zapůjčená z Bibliothèque nationale de France, vídeňské Albertiny, z Kunsthistorisches Museum ve Vídni, z amsterdamského Rijksmuseum, Pinacoteca Nazionale di Siena, Státního oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Moravské galerie v Brně, Národní knihovny ČR, Národního muzea, Sbírek Pražského hradu, Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Regionálního muzea v Chrudimi, Národního památkového ústavu a dalších institucí i soukromých sbírek.

K výstavě vychází katalog v českém a později i anglickém jazyce. V prostorách Valdštejnské jízdárny je z důvodu ochrany grafických děl nutné dodržovat sníženou světelnost.

Více se dozvíte zde

Přejeme vám ten nejlepší zážitek