ÚSPĚŠNÉ ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU 2014

Michal Hutta
27. Červen 2014

11. června v Hotelu Grand Majestic Plaza v Praze proběhlo vyhlášení jedenáctého ročníku Ekonomického žebříčku založeného společností COFACE. Štika českého byznysu letos představí žebříček úspěšných českých i zahraničních štik na celorepublikové i krajské úrovni. Novinkou letošního roku je pak Cena poroty – Česká štika, která je určena pouze firmám, jež mají prokazatelné vlastnictví (více než 51%) v rukou českých občanů.

Posledních několik let bylo hodně náročných. Pokles ekonomiky z roku 2008 se objevil ještě i v roce 2012 i 2013, i když v menším měřítku. Dopad krize na finanční zdraví firem je tedy patrný a svědčí o tom, že i nadále přetrvává klesající hodnota Indexu 1000, který v loňském roce poklesl oproti roku 2009 o cca 10%. Index 1000 je přitom souhrnný ukazatel pro hodnocení úspěšných firem žebříčku Štik českého byznysu a pro sestavení jejich konečného pořadí.

Kritéria soutěže

Pro zařazení do soutěže jsou směrodatné dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2014 se vyhlašují výsledky za roky 2011-2012-2013), obrat vyšší než 10 milionů eur v každém hodnoceném roce a alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům.  V ekonomickém žebříčku nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem).

Žebříček založila společnost Coface počátkem roku 2005 se snahou identifikovat české prosperující a rostoucí podniky s předpokladem pro další růst. Cílem bylo nabídnout veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Hodnocení je celorepublikové a krajské a opírá se jen o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability v posledních třech letech.

                                                                                                                                                 www.helas-ladies-club.cz