Výstava

ZELENÝ OSTROV ZDENKA HUŠKOVÁ /LINDA KLIMENTOVÁ / MARKÉTA ZLESÁKOVÁ

EVENT BY

Na výstavě probíhající od 2.6. do 30.6. 2017 uvidíte obrazy, kresby a grafiky tří absolventek AVU, ovlivněné zkušeností z cesty na Nový Zéland

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 1.června 2017 v 18:30, úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Martina Vítková.
Můžete se těšit na živelné hudební zahájení Štefana Sukupa (flétna) a Drum Circle Petra Šušora.

Svět je stále menší (a nebezpečnější – o tom ale pro tentokrát mluvit nebudeme). Zatímco cesta Philease Fogga kolem světa ve Verneově románu trvala 80 dní, dnes bychom mluvili jen o hodinách. Přesto jsou na mapě světa stále místa, která voní dálkou, tajemstvím, dobrodružstvím a příběhy. K nim patří Zelený ostrov Nový Zéland. Tři mladé autorky se sem vypravily na různě dlouhou dobu ještě za svých studií na pražské Akademii výtvarných umění. Dalo by se říct, že tato cesta napomohla k jejich formování, umělecké dospělosti, k nalezení sebe sama. Podivuhodná země protinožců nabízí mnoho přírodních krás - sopky, fjordy, mořské pláže , buš, deštné pralesy i polopouště, ledovce a hory, jezera, vodopády, termální oblasti, které navíc můžete zažívat zcela o samotě, téměř jako první lidé na zemi. Je to země, kde netrpělivost nemá smysl.

Martina Vítková, kurátorka výstavy

Zdenka Hušková
Narozená 1977, žije a pracuje v Jablonci nad Nisou, studovala na AVU v Praze ateliér grafiky u doc. Lindovského a Satakunta Polytechnic, Unot of Fine Arts ve Finsku. Tvorbu Zdenky Huškové charakterizuje především introvertní, přemýšlivé nazírání světa. Autorka přitom vychází z pečlivého pozorování jevů kolem sebe, které pak znázorňuje v rámci nevšedního smyslového prožívání všedních věcí. Vzájemné prolínání tušeného vnitřního života těchto předmětů a obrysů vnějšího vzhledu pramení z toho, co autorka sama nazývá „ohledáváním prostoru“. Ohledávání prostoru je zároveň východiskem zásadního tématu celé autorčiny tvorby – přírody jako architektury v pohybu. Vedle uvedených osobních předpokladů ji vedly k tomuto námětu konkrétní zážitky z panenské přírody Nového Zélandu s jejími rostlinnými a živočišnými druhy podstatně odlišnými od zažitých evropských zkušeností. Vnímání mnoho-stranné „jinakosti“ exotické přírody zřejmě utkvělo v autorčině povědomí, podnítilo v poloze grafické tvorby její dlouhodobý zájem o zkoušení formálních a symbolických možností obecného pojetí prostorovosti.

Linda Klimentová
Narození 1977, žije a pracuje v Praze, studovala na AVU v Praze u prof. M.Rittsteina a Facultad de Bellas Artes de Cuenca ve Španělsku, je malířkou s rozeznatelným rukopisem a jasným výrazem. Pracuje v cyklech, jež jsou koncepčně ucelené. Přestože se tematicky liší, spojuje je silné sdělení atmosféry. Viděnou skutečnost manipuluje do jakési idealizované reality, vytahuje z ní jen potřebné k dosažení atmosféry místa či okamžiku, za níž se dá příběh jen tušit. Formu zobrazení přizpůsobuje danému námětu a tak je její přístup vždy nový. Náměty sbírá na různých místech zejména z momentů strávených v přírodě či mimo svůj obvyklý prostor. Charakter obrazů je založený na prodyšné malbě vycházející z akvarelů, kterým se autorka také věnuje. Z jejího lazurního rukopisu vyzařuje obvykle pozitivní záření. Zachází s obrazem jako s tradičním mediem a tak si v přítomnosti obrazů Lindy Klimentové můžeme užít malbu jako takovou.

Markéta Zlesáková
Narozená 1976, žije a pracuje v Červené Hoře, studovala AVU v Praze u doc. Lindovského a Grays school of Art ve Skotsku, získala Ateliérovou cenu AVU. Specializuje se na volnou malbu a ornamentální nástěnné malby a tapety. V podstatě stále osciluje na pomezí volného umění a užitého textilního umění, tyto dvě výrazové formy se stále prolínají a přinášejí vzájemnou inspiraci. Ráda používá různé formy pro, v závěru, klasický závěsný obraz. Komplikovanost zdánlivě chaotického obrazu a následné vynoření se systému, ornamentu, to je forma, kterou autorka považuje za nejgeniálnější výraz umění a ráda by se jí přiblížila.

Galerie

Medailonek společnosti

GALERIE KOTELNA
777267444
evakocova@mybox.cz
Plynární 1815/1, Říčany

Firemní články