O coworkingu se zástupkyní Business Link Visionary Janou Gerhátovou

Rozhovor sepsal Ondřej Petera
07. Květen 2020

Coworkingové prostory, tedy místa, kam docházeli za prací především ajťáci a lidé pracující na volné noze, se během posledních let výrazně proměnila. Přestože zájem freelancerů přetrvává, nejčastějšími klienty těchto sdílených prostor jsou celé firmy bez rozdílu velikosti a působící v mnoha různých oborech. Nehovoříme tedy už o coworkingu v původním slova smyslu, výstižnějším termínem jsou flexibilní kanceláře. Více se o tomto fenoménu realitního trhu posledních let dozvíte v rozhovoru se zástupkyní pražského prémiového centra Business Link Visionary Janou Gerhátovou.

Otázka
Sdílené flexibilní kanceláře jsou jedním z největších trendů v oblasti komerčních nemovitostí posledních let. Můžete nám popsat vývoj, kterým tento segment prošel?
Odpověď
Stejně jako u mnoha dalších inovativních produktů a služeb bylo důležité počáteční zpochybnění statu quo novou myšlenkou. Služba z počátku cílila na okrajové segmenty nájemníků kancelářských prostor, následně se začala měnit a přizpůsobovat poptávce, což probíhá doposud. V důsledku toho nyní na trhu fungují co-workingy pro freelancery a flexibilní prostory pro konkrétní odvětví či sociální skupiny – typické například pro specialisty z oblasti IT. Třetím přístupem, jehož představitelem je právě Business Link, jsou rozsáhlé koncepty developerů, které první dva zmíněné propojují. Využívá rostoucí důvěry ve flexibilní kanceláře ze strany firem a výsledkem je, že více než polovina klientů Business Link zaměstnává více než 50 lidí a čtvrtina všech klientů jsou společnosti, které zaměstnávají více než 250 lidí. Nejde tedy už o pouhé coworkingové prostory pro jednotlivce, přestože i tuto službu nabízíme a má u nás prostor.

Otázka
Čím se sdílené kanceláře liší od těch klasických? Jaké jsou jejich největší výhody?
Odpověď
Jednou z hlavních výhod je flexibilita, kterou vnímáme dvěma způsoby. Za prvé, že uživatelé servisovaných kanceláří pracují různými způsoby, tedy mohou trávit pracovní čas v soukromých kancelářích, zasedacích místnostech či otevřeném prostoru, kde je příležitost poznávat nové lidi, ale také potřebují pracovat se svým týmem několika lidí.
Za druhé, flexibilita znamená možnost přizpůsobení smlouvy a nabídky měnícím se potřebám našich zákazníků. Situace na trhu může být velmi nepředvídatelná, což poslední týdny jasně potvrzují. Tomu odpovídají naše smlouvy, které umožňují opětovné vyjednávání, a tím prostor pro snížení nebo naopak rozšíření pronajatých prostor. Flexibilita se odráží také v nabídce našich balíčků, které klientům umožňují zavádět směnné systémy pro optimalizaci využití kanceláří, nebo používání určitého počtu pracovních stanic pro neomezený počet zaměstnanců díky rezervačnímu softwaru. Tento přístup přináší optimalizaci prostoru i času a v důsledku samozřejmě také peněz.

Otázka
Kdo je typický uživatel tohoto typu prostor?
Odpověď
Dle zažitých stereotypů je to freelancer. Tato představa vznikla v počátcích rozvoje našeho odvětví, nicméně dnes už to zdaleka neplatí. Našimi zákazníky jsou zástupci nejrůznějších odvětví pracující zpravidla v týmech. Pouze 4 % našich klientů provozují vlastní firmu, jinak, jak už jsem zmínila dříve, jde o pracovníky větších společností. Z pohledu předmětu podnikání máme klienty napříč odvětvími. Převažují profesionálové z oblasti financí a IT, ale jsou našimi klienty také umělci a pracovníci z logistiky, stavebnictví či energetiky. Ve flexibilních kancelářích si najde každý své místo.

Otázka
Jaký je stav trhu sdílených kanceláří v České republice z hlediska vyspělosti trhu a konkurence? Co očekáváte v nejbližších letech?
Odpověď
Zdejší trh s flexibilními prostory je vyspělý, o čemž svědčí přítomnost většiny největších provozovatelů, kteří si vzájemně konkurují. Z toho samozřejmě nejvíce těží zákazníci, protože mají při výběru partnera rozmanitý výběr.
Do nadcházejících let vyhlížíme pozitivně naladěni. Předpokládáme, že současná situace potvrdí jednoznačné výhody flexibilních kanceláří a naše prostory se stanou předmětem ještě většího zájmu.
Otázka
Business Link poskytuje prémiové prostory i služby. Čím se lišíte od jiných provozovatelů? Co nabízíte navíc?
Odpověď
Naší předností z hlediska prostoru a služeb je komplexnost. Volbou prostor Business Link si může být klient jist, že se bude moci soustředit na práci, zatímco my se postaráme o zbytek. Vyřídíme korespondenci, přípravu schůzek, přijímání hostů a pomůžeme s nastalými problémy. Klient má přístup do kanceláře 24 hodin denně 7 dní v týdnu, samozřejmostí je pravidelný úklid prostor a IT služby. Náš tým péče o zákazníky se v podstatě stává dalším zaměstnancem našeho klienta.
Prémiovost se odráží také v designu, kde se zaměřujeme na využitelnost a kvalitu. Věříme, že kancelář je nejen pracovištěm, ale také hnací silou pro firmu. Proto vytváříme naše prostory v souladu s praktičností a používáním nábytku a materiálů které zaručují trvanlivost, spolehlivost a dobře odpovídají potřebám našich náročných zákazníků.
Otázka
Na závěr naše obvyklá otázka. Co je pro vás, ať už osobně, nebo celou společnost, luxus?
Odpověď
Jako luxus vnímáme příležitost mít to, co je nedostupné nebo těžce dostupné pro ostatní. V současné době tak vnímáme pocit bezpečí a kontroly. Věříme, že naše služby jsou jedním z nástrojů, které našim klientům umožňují získat výhodu nad ostatními a zároveň si udržet plnou důvěru svých zákazníků.
Děkujeme za rozhovor

Business Link Visionary

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Rozhovory

Business Link Visionary

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže