Unie center pro rodinu a komunitu představila důležitost rodiny

Redakce
04. Červen 2021
Čtenost článku je: 17465 [?]

Unie center pro rodinu a komunitu, která dlouhodobě podporuje a sdružuje rodinná a komunitní centra, minulý týden uspořádala tradiční seminář k Mezinárodnímu dni rodiny. Letošní seminář s názvem Deset kroků k rodinné politice se konal online a zazněla na něm řada argumentů, proč má být prevence ohrožení rodiny středobodem koncepcí rodinné politiky. Semináře se zúčastnilo přes osmdesát senátorů, poslanců, starostů, radních, ředitelů organizací pracujících s rodinami, odborníků a zástupců MPSV.

Úvodního slova se ujal Aleš Juchelka, předseda Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR, pod jehož záštitou se seminář konal. Se zkušenostmi s rodinnou politikou osobně na semináři vystoupila například poslankyně Olga Richterová, která poukázala na nutnost zohledňovat rodinu při přijímání různých zákonů a opatření a zároveň na prioritu stabilního systému péče o děti. Podle poslankyně Markéty Pekarové Adamové není řešením jenom financování rodinné politiky, ale zaměření pozornosti na rodinu a střední třídu, která drží společnost pohromadě a může pomáhat jiným.

Rodinná politika na Praze 10 je smysluplná, promyšlená a dlouhodobě udržitelná. Pracujeme s daty, nechceme se plést do života rodin, ale vytvářet jim podmínky pro to, aby si pomohly samy. Včasná pomoc je levnější. Rodinná politika na Praze 10 navazuje na dostupné materiály, je diskutována s veřejností a má tři kroky – práce s nukleární rodinou, komunitou a službami pro rodiny,“ popsala situaci na Praze 10 senátorka Renata Chmelová.

Výstupem semináře byl také návrh metodiky kroků k rodinné politice. Základem je prevence ohrožení rodiny, metodika pro iniciátory tvorby koncepcí rodinné politiky v regionech a nutnost politického partnera při tvorbě koncepce.

Základním pilířem rodinné politiky je pozornost upřená na vztahy v rodině. Prevence jejího rozpadu se týká každého člověka. Až 23 tisíc dětí ročně zůstává v rozvedené rodině, z toho deset tisíc dětí řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Rodina je vysoce ceněné hodnota. Úplná rodina generuje zpravidla více dětí, je tam méně patologií a z ekonomického pohledu je nezávislejší,“ přednesla Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu jako argument pro prevenci ohrožení rodiny.

Paradoxem je, že v žebříčcích našich osobních investic je rodina na dolních příčkách, zatímco její hodnotu máme velmi vysoko,“ navázal Pavel Rataj z organizace Cesty partnerství. „Rodinná politika je pro všechny rodiny bez rozdílu. Rodin si dnes nikdo nevšímá. Je třeba říci: My si vás vážíme,řekl Petr Mika, předseda komise pro rodinu a volný čas v Ostravě.

Seminář Unie center pro rodinu a komunitu představil, kdo se na centrální úrovni rodinné politice věnuje, aktéry v krajích a obcích. Účastníci došli k závěrům o nutnosti systematické finanční podpory a ocenění práce prorodinných organizací, nutnosti metodické a finanční podpory vzniku koncepcí rodinné politiky a také nutnosti zařazení tématu do Koncepce rodinné politiky v roce 2022.

Unie center pro rodinu a komunitu

Galerie

  • 0

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Tato společnost nemá v naší databázi žádné rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže