(NE)GRAMOTNÝ RODIČ pomáhá předejít předávání omylů na naše děti

24. Listopad 2016 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 14538

Kniha (NE)Gramotný rodič pomáhá pochopit souvislosti. Předejít předávání destruktivních vzorců chování dál, na naše děti. Někdy sami jako dospělí ani nevíme, že kopírujeme chování svých vlastních rodičů, které nám způsobuje nespokojenost v životě. Naše děti budou jednou opět naší kopií. Je potřeba včas zastavit hlavní rodičovské omyly a stát se skutečně vědomým a gramotným dospělým, který vede své děti na práh dospělosti pomocí rodičovských principů. Kniha může být i pomocníkem v odpovědích na mnohé otázky, které má člověk ve své hlavě a stále na ně hledá odpovědi.

Často jsme my sami dětmi negramotných rodičů. Ačkoliv se naše rodiče snažili dělat to nejlepší, tak to pro nás nemuselo být to nejlepší. Učili jsme se z toho, jak žili. Jejich přístup a názor na úspěch nás v mnohém ovlivnil v našem vlastním životě. Právě knížka (NE)Gramotný rodič je i o pochopení sebe sama, proč se v životě chováme a jednáme podle určitých vzorců, ačkoliv nám to ani nemusí vyhovovat. Jak se z toho všeho vymotat, bez pocitů viny a s radostí si užívat všechny krásy a možnosti, které nám život nabízí.

Knížka je pro všechny budoucí i stávající rodiče i další dospělé, protože jsme všichni i děti svých rodičů. Pochopením souvislostí s naším dětstvím a stávajícím životem dokážeme také nejlépe napravit výchovné omyly a převzaté vzorce chování od svých rodičů, a vytvořit tak svým dětem to nejlepší zázemí pro jejich zdravý růst.

Galerie