Šestý ročník festivalu Věčná naděje zahájí Verdiho Requiem

12. Únor 2023 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 18290
Konání akce
23. 02. 2023 19:30 - 30. 03. 2023
Místo konání
Praha
Cena vstupenek
750 Kč 1 250 Kč
Dress Code
Není

Ve dnech 23. 2. - 30. 3. proběhne šestý ročník festivalu Věčná naděje. Zahajovací koncert představí 23. února v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Requiem Giuseppa Verdiho v provedení, které proběhlo v terezínském ghettu roku 1943 - se sólisty, sborem a klavírním doprovodem. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a sólisté Jana Sibera, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Jozef Benci s klavírním doprovodem Heleny Fialové za řízení dirigenta Tomáše Braunera.

Věčná naděje nabídne také koncerty Iva Kahánka, Krása Quartetu, Tria Bohémo, přednášku o hudbě v ghettu Terezín či filmovou projekci dokumentu Defiant Requiem a mnoho dalšího.

Novodobé reprízy tohoto tematického programu včetně promítání filmu Defiant Requiem proběhly v Terezíně v rámci MHF Pražské jaro a taktéž v Katedrále sv. Víta, však vždy ve verzi symfonické čili za doprovodu orchestru. Věčná naděje představí historickou rekonstrukci terezínského provedení, které se uskutečnilo šestnáctkrát vždy pouze za doprovodu klavíru. Půjde o emocemi nabitý večer ve svrchovaně profesionálním provedení. Na koncertě se představí jedno z nejlepších evropských sborových těles Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera. Sólisty večera budou 23. února v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Jana Sibera, Tomáš Černý, Jana Sýkorová a Jozef Benci. Promítání dokumentárního filmu Defiant Requiem, nominovaného roku 2014 na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument, proběhne 9. března v Bio Oko.

Festival dále uvede benefiční klavírní recitál Iva Kahánka v Zrcadlové kapli Klementina, Krása Quartet s přednáškou Prof. PhDr. Lubomíra Spurného a Ph.D., Evy Hazdrové- Kopecké ve Winternitzově vile, Trio Bohémo v kostele sv. Vavřince či speciální koncert Terne Čhave v pražském Vzletu. Přímo pro Věčnou naději vzniklo ve spolupráci s Terne Čhave pásmo romských písní, které v koncentračních táborech vznikly nebo s romských holocaustem souvisejí. Kromě Verdiho představí hudebníci dílo Hanse Krásy, Ludwiga van Beethovena, Pavla Haase, Gideona Kleina, Franze Schuberta, Bély Bartóka, Dmitrije Šostakoviče či Benjamina Yusupova.

Festival Věčná naděje se od roku 2017 systematicky věnuje prezentaci děl hudebních skladatelů i hudebníků tvořících v těžko představitelných podmínkách koncentračních táborů během 2. světové války. 

Program 6. ročníku festivalu Věčná naděje

23. 2. 19:30

Terezín 1943 – Giuseppe Verdi: Requiem Kostel sv. Šimona a Judy

Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala – sbormistr Tomáš Brauner – dirigent Helena Fialová – klavír Jana Sibera – soprán Jana Sýkorová – alt Tomáš Černý – tenor Jozef Benci – bas

1. 3. 19:00

Přednáška o hudbě v ghettu Terezín + Krása Quartet Winternitzova vila

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo

Krása Quartet Hans Krása – Téma s variacemi Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

8. 3. 19:30

Ivo Kahánek: Klavírní recitál – benefiční koncert

Zrcadlová kaple Klementina, Vstupné zdarma na základě registrace

Gideon Klein – Sonáta pro klavír č. 1 (1943) Franz Schubert – Impromptus pro klavír D. 899, op. 90 (výběr) Pavel Haas – Suita pro klavír, op. 13 Béla Bartók – Sonáta pro klavír, Sz. 80

9. 3. 18:00

Defiant Requiem Bio Oko

Devadesátiminutový dokumentární film, který byl roku 2014 nominován na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument.

21. 3. 19:30

Terne Čhave: Romská hudba v době nesvobody

Vzlet

30. 3. 19:30

Trio Bohémo: Svatovavřinecká koncertní sezóna

Kostel sv. Vavřince

Kristina Vocetková – violoncello

Matouš Pěruška – housle

Jan Vojtek – klavír

Ludwig van Beethoven – Klavírní Trio č. 3 c moll, op. 1

Dmitrij Šostakovič – Klavírní Trio č. 1 c moll, op. 8

Gideon Klein – Ukolébavka

Benjamin Yusupov – Klavírní Trio č. 2 'Z židovských tradic'

Přejeme vám ten nejlepší zážitek