NEWS & ARTICLES

Kamila Paličková: Sdílené hodnoty musí být pojítkem!

ARTICLE BY

Vaše společnost F&P Consulting a.s. každý rok roste o desítky procent, a to i v dobách, kdy trh finančního poradenství stagnoval. Čím si to vysvětlujete?
Věřím, že důvodů je hned několik. S mým obchodním partnerem tvoříme osobnostně zajímavý tým. Oba jsme velmi silní v několika klíčových kompetencích a ten druhý vyniká právě ve slabinách toho druhého. To, v čem se ale shodujeme jsou velké cíle, ochota tvrdě pracovat, rychlost rozhodnutí a realizace změn, pokud zjistíme, že něco nefunguje podle našich představ. Manažerský přístup „vedení vlastním vzorem“ a autenticita namísto dokonalosti a formálnosti. Ochota naslouchat lidem z týmu. Mnohá klíčová rozhodnutí necháváme na našich lidech, protože oni jsou ti, kteří s danou oblastí pracují v terénu.
Firemní kultura je pro nás od počátku zásadní téma. Hledáme do týmu lidi, kteří se k nám hodí, sdílí stejné hodnoty a jsou typ osobnosti, se kterou pro nás není těžké pracovat. Věříme v duplikaci a rovnováhu. Dnes máme v týmu více než 500 lidí a stále rosteme. Právě sdílené hodnoty musí být pojítkem. Pokud by nebyly, byli bychom firma bez tváře a to věřím, že nejsme. Snažíme se budovat kulturu vzájemného oceňování, vlídnosti ve vztazích a upřímnosti. Díky tomu se nám daří získávat informace ze všech pater firmy o tom, co potřebují poradci a zaměstnanci centrály, aby se jim lépe pracovalo, nebo jaké produkty a služby by ocenili naši klienti.

Kam jako společnost nyní upíráte svou pozornost?
V nedávné době jsme velmi posílili naše IT a analytické oddělení. Vytváříme hned několik unikátních nástrojů, které na trhu finančního poradenství nemají konkurenci. Umožní výrazně efektivnější práci samotným poradcům jak po stránce odborné, tak obchodní. Požadavky ze strany úředníků nutí poradce věnovat mnoho času administrativním povinnostem, které ovšem nijak nezvyšují kvalitu služby klientovi. Jakmile pomůžeme zkrátit poradcům čas strávený prací pro úředníky, zůstane více prostoru pro službu klientovi a zvyšování odborné kvalifikace. Ostatní nástroje slouží ke zkvalitnění služby pro samotné klienty. Chceme, aby naši klienti získali skutečně v daném čase ty nejlepší produkty pro své potřeby a zároveň rozuměli tomu, proč tomu tak je.

Jaké chyby při finančním plánování klienti nejčastěji dělají?
Češi stále podceňují výběr svého poradce. Kvalitní poradce musí mít na jedné straně charakter a na druhé odbornost. Na trhu poradenství se pohybují desítky tisíc osob. Někteří nemají ani jedno, někteří jsou možná slušní a hodní, ale své peníze bych jim nesvěřila. Jen určitá skupina poradců má jak vysokou kvalitu znalostí, tak zodpovědnost vůči financím a majetku svých klientů.

Ze všech stran stále slyšíme, že lidé v ČR nejsou finančně gramotní. Jak to vidíte vy?
Klienti by měli přijmout větší zodpovědnost za výsledek a investovat do produktů, kterým alespoň do určité míry rozumí a jsou schopni odhadnout jejich vývoj. Nebudou pak panikařit při poklesu ceny investice, prodávat v době, kdy by měli spíše investice přikupovat apod. Všechny tyto chyby pramení z neznalosti. Když něco neznáme, nemáme nad tím kontrolu, pociťujeme strach a děláme zbytečné chyby pod tlakem emocí.

Jaké investice dnes klienti hledají?
Kromě masové poptávky po produktech, ve kterých mohou klienti každý měsíc odložit určitou sumu peněz ze své výplaty za účelem spoření či investic na důchod, se zde vytvořila skupina movitých klientů, kteří mají volné peníze, poměrně dobře se ve světě investic orientují a hledají nové příležitosti. Často běžně dostupné produkty mají a chtějí vyzkoušet něco netradičního i za cenu vyššího rizika. Pro tento typ klientů je nabídka na českém trhu omezená. My jsme letos rozšířili produktovou nabídku tak, aby uspokojila i náročnější klientelu. Můžeme například nabídnout korporátní dluhopisy vázané na domácí i zahraniční projekty, investice do drahých kovů či exkluzivní nabídku smaragdů přímo z dolů v Kolumbii, „zelené“ investice, investice do umění nebo do kryptoměn, které nově připravujeme. Tento typ produktů a služeb jsme umožnili poskytovat pouze úzké skupině vybraných poradců se specializací právě na oblast investic.

Svět financí je považován spíše za mužský svět. Jak se vám v něm žije?
Myslím, že velmi dobře. Považovala jsem to vždy spíše za výhodu a v čistě mužském kolektivu se cítila dobře. Dnes mám obchodního partnera a jsem přesvědčena, že spojení muže a ženy je v pracovním kolektivu jedinečné stejně, jako v osobních vztazích. Každý máme něco. Muž a žena byli stvořeni proto, aby se vzájemně doplňovali. Každý z nich je lepší v něčem a společně dojdou dál, než každý sám za sebe. Ne nadarmo se říká, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Muži by si to měli umět přiznat a ženu ocenit, namísto aby se tím cítili ohrožení. Ženy by zase měly zůstat ženami a nesnažit se žít a pracovat mužským způsobem. Ten ženský jim sluší víc. Být si rovni neznamená, že musíme být unisex. Pak by byly obě dvě strany šťastnější. O to nakonec v životě jde.

Za co vy sama nejčastěji utrácíte?
Jsem typický knihomol. Koupím a přečtu 5-10 knih každý měsíc. Vždy jsem hodně utrácela za svůj osobní rozvoj. Jak v podobě tradičního vzdělání, tak rozvoj dovedností nutných pro práci, i jen tak pro radost. Často zajdu i na alternativní semináře zabývající se rozvojem mysli či vztahové oblasti. A pak pochopitelně cestování. Ráda poznávám nové kultury, jejich způsoby uvažování, které se promítají ve zvycích, jídle, pití a památkách. Je fascinující, když si člověk plně uvědomí, že žádné „takhle se to dělá“, které nám bylo vštěpováno od dětství neexistuje, a máme volbu být, kým chceme a žít život, jaký chceme.

Poslední otázka na závěr. Co je pro vás osobně luxus?
Zažívat pocit pohody a štěstí. Možnost žít svobodně život podle svých představ, plnit si své sny. Ráda se vracet domů i odcházet ven. Mít s kým tento život sdílet. Pochopení, že štěstí a život nezačíná „až“, nýbrž je nyní, protože čas, který jsme promarnili, nám nikdo nevrátí.


AUTOR ČLÁNKU


Galerie

Medailonek společnosti

*F&P Consulting a.s.
+420 775 897 952
office@fpconsulting.cz
Třída SNP 402, Hradec Králové

Firemní články

Kamila Paličková: Sdílené hodnoty musí být pojítkem!

5.9.2017

Vaše společnost F&P Consulting a.s. každý rok roste o desítky procent, a to i v dobách, kdy trh finančního poradenství stagnoval. Čím si to vysvětlujete?