Nechte se unést vlastními originálními znaky od společnosti Alerion

08. Červen 2021 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 15147

Už jste někdy uvažovali, že byste si rádi nechali zhotovit svůj vlastní symbol, který by dokonale reprezentoval vaše postavení ve společnosti, vaši minulost i kompletně celou osobnost? Často vzpomínáte na filmy pojednávající například o historii, ve kterých vidíte, že každý král a každé království má vlastní znak a vlastní vlajku? Přesně to je díky společnosti Alerion možné i v dnešní době! Za Vás jsme si vyzkoušeli spolupráci s touto českou společností a přinášíme vám recenzi na vlastní symbol, který jsem si od nich nechal vyrobit.

Společnost Alerion si stojí za tím, že znak má představovat naši současnost, která díky němu přetrvá po několik staletí, aby i ti, co náš znak uvidí za 100 let, věděli, kdo byl jeho nositelem. Další důležitou vlastností, kterou symboly představují a které se Alerion také drží, je fakt, že nemohou zůstat uzavřeny jen v archivech, ale musí být viděny. A právě proto je možné si znak zhotovený u Alerionu nechat prezentovat přímo na Heraldickém registru této firmy.

Je vidět, že Alerion rozhodně patří ke špičce na trhu ve výrobě znaků a doprovodných produktů, jako jsou vlajky, prapory či stuhy. O to, že se jedná o přední heraldickou společnost, jsem se nechal přesvědčit v podstatě ihned. Vyplnil jsem jednoduchý dotazník, který však pro Alerion má velmi vysokou hodnotu a sdělí mu v podstatě všechny informace o naší osobě, které potřebuje k tvorbě znaku. Kromě jména a data narození zohledňuje Alerion i naši profesi, záliby, oblíbenou barvu, naše motto, ale také významné události z našeho života, nebo historii našich předků.

Právě všechny výše zmíněné informace pomohly Alerionu vytvořit pro mě originální znak, kterého si budu vážit do konce života. Miluji modrou barvu, a tak jsem byl nadšen hned, když jsem spatřil, že je můj znak zbarven především do modrobíla. Helma rytíře a jeho štít, na němž je vyobrazena pěticípá hvězda, společně s latinským mottem spolu souzní tak, jak jsem si to vždy představoval. Dokazuje mi to fakt, že Alerion spolupracuje s předními heraldiky v České republice, a tak se drží 100% souladu návrhů s platnými odbornými pravidly i zákony, které se k heraldice váží.

Alerion vám ale nevytvoří pouze symbol, ale nabízí i vyšívání našeho znaku, jeho aplikování do razítek, pečetí, pamětních plaket či do vyznamenání. Můj vlastní znak si můžete prohlédnout zde.

Velmi přívětivá spolupráce

Co musím ale především vyzdvihnout, je komunikace a míra spolupráce mezi mnou a firmou Alerion. Pan Heraldík se mnou vše důkladně probíral a věnoval se mi po celou dobu, i ve chvílích, kdy jsem si třeba nebyl plně jistý s určitými principy ve vytváření znaku. Dokázal mi vysvětlit, proč se do znaků určité věci zkrátka nemohou dávat a jiné naopak mohou. Vždy bych si také myslel, že v této složité době bude takřka nemožné takovýto znak vytvořit, ale opak byl pravdou. Nejprve jsme se s panem Heraldíkem sešli online hovorem a vše důkladně probrali, následně již stačilo jen ladit detaily přes mail.

Problémy heraldických znaků v ČR

Sama společnost Alerion popisuje problémy, se kterými se u nás v České republice v rámci heraldických znaků setkáváme. Například u nás jsou právně chráněny pouze heraldické symboly států, krajů, měst, městysů a obcí. Ale právě z tohoto důvodu vznikají i registry pro heraldické znaky, které z daleka nesplňují žádná pravidla, která by správně měla být. Alerion ale patří mezi ty společnosti, které dbají na správnost heraldických symbolů a dodržují všechny náležitosti, jimiž by měl být heraldický symbol vybaven.

Galerie