O rozvíjení finanční gramotnosti u dětí mluví Veronika Tomanová

13. Květen 2020 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 36444

Mají Vaše děti přehled o tom, jako hodnotu mají věci, které jim kupujete, jak hospodařit s penězi či jak fungují například platební karty? Interaktivní projekt Zlatka.in, jehož autorkou je Veronika Tomanová, pomáhá dětem rozvíjet finanční gramotnost a učení dělá efektivnější a zábavnější. Prostřednictvím her a netradičně postavených úkolů si děti jednoduše osvojí základy hospodaření s penězi.

Kdy je nejideálnější se vzděláváním dětí v oblasti finanční gramotnosti začít?
S finanční gramotností je potřeba začít v co nejútlejším věku. Od chvíle, kdy dítě rozumí pojmu peníze, je nutné mu vysvětlovat, že věci v obchodě – jídlo, hračky, elektronika – nejsou zadarmo. Při přechodu do školy lze potom s touto oblastí pracovat komplexněji, třeba za pomoci specializovaných webů, např. Zlatka.in.

Na co se tyto weby zaměřují?
Naší filozofií je učení s radostí. Úkoly jsou postavené takovým způsobem, aby děti v podstatě nezaznamenaly, že se učí. Jedná se o herní aktivity, při nichž mimoděk získávají další vědomosti.
Jaké úkoly Váš web konkrétně obsahuje?
Naše úkoly vycházejí z praktického života. Děti tak sjednávají například cestovní pojištění, poznávají bankovky nebo vyměňují peníze ve směnárně.

Máte nějaké speciální postupy?
Děti plněním úkolů sbírají zlatky, se kterými potom dále hospodaří. Díky tomu mohly v prosinci například přispět na charitu. Úkoly jsou také individualizované každému řešiteli podle jeho aktuálních schopností. Děti mohou navíc v průběhu plnění úkolů napřímo komunikovat s průvodkyní webu Zlatkou.
Spolupracujete se školami?
Aktuálně je na našem webu registrováno skoro 4 000 tříd z celé České republiky. Učitelé tak mohou využívat volně dostupné podklady pro všechny své děti, zadávat úkoly nebo vidět statistiky úspěšnosti.

Jak reagují děti? Baví je to?
Díky zpětné vazbě přímo od dětí víme, že je to baví. Jsou to jiné druhy úkolů, než na jaké jsou zvyklé z běžné výuky, a tím pádem jsou pro děti zajímavé. Máme k dispozici spoustu motivačních prvků, které děti přimějí k tomu dané úkoly řešit. Dostávají okamžitou zpětnou vazbu, úkoly jsou interaktivní, graficky přitažlivé a velmi praktické. Web je navíc provázaný s dalšími weby zaměřenými na matematiku a gramatiku.
Co je pro Vás luxus?
V současné době pro mě slovo luxus získalo zcela jiný význam. Luxusem je pro mě setkání s přáteli, které teď nemohu vídat. Vypít si kávu nebo dát si oběd v oblíbeném podniku. Někdy stačí opravdu málo.

Děkujeme za rozhovor

Rozhovory

Mohlo by vás také zajímat