O rozvíjení finanční gramotnosti u dětí mluví Veronika Tomanová

Rozhovor sepsal Ondřej Petera
13. Květen 2020

Mají Vaše děti přehled o tom, jako hodnotu mají věci, které jim kupujete, jak hospodařit s penězi či jak fungují například platební karty? Interaktivní projekt Zlatka.in, jehož autorkou je Veronika Tomanová, pomáhá dětem rozvíjet finanční gramotnost a učení dělá efektivnější a zábavnější. Prostřednictvím her a netradičně postavených úkolů si děti jednoduše osvojí základy hospodaření s penězi.

Otázka
Kdy je nejideálnější se vzděláváním dětí v oblasti finanční gramotnosti začít?
Odpověď
S finanční gramotností je potřeba začít v co nejútlejším věku. Od chvíle, kdy dítě rozumí pojmu peníze, je nutné mu vysvětlovat, že věci v obchodě – jídlo, hračky, elektronika – nejsou zadarmo. Při přechodu do školy lze potom s touto oblastí pracovat komplexněji, třeba za pomoci specializovaných webů, např. Zlatka.in.

Otázka
Na co se tyto weby zaměřují?
Odpověď
Naší filozofií je učení s radostí. Úkoly jsou postavené takovým způsobem, aby děti v podstatě nezaznamenaly, že se učí. Jedná se o herní aktivity, při nichž mimoděk získávají další vědomosti.
Otázka
Jaké úkoly Váš web konkrétně obsahuje?
Odpověď
Naše úkoly vycházejí z praktického života. Děti tak sjednávají například cestovní pojištění, poznávají bankovky nebo vyměňují peníze ve směnárně.

Otázka
Máte nějaké speciální postupy?
Odpověď
Děti plněním úkolů sbírají zlatky, se kterými potom dále hospodaří. Díky tomu mohly v prosinci například přispět na charitu. Úkoly jsou také individualizované každému řešiteli podle jeho aktuálních schopností. Děti mohou navíc v průběhu plnění úkolů napřímo komunikovat s průvodkyní webu Zlatkou.
Otázka
Spolupracujete se školami?
Odpověď
Aktuálně je na našem webu registrováno skoro 4 000 tříd z celé České republiky. Učitelé tak mohou využívat volně dostupné podklady pro všechny své děti, zadávat úkoly nebo vidět statistiky úspěšnosti.

Otázka
Jak reagují děti? Baví je to?
Odpověď
Díky zpětné vazbě přímo od dětí víme, že je to baví. Jsou to jiné druhy úkolů, než na jaké jsou zvyklé z běžné výuky, a tím pádem jsou pro děti zajímavé. Máme k dispozici spoustu motivačních prvků, které děti přimějí k tomu dané úkoly řešit. Dostávají okamžitou zpětnou vazbu, úkoly jsou interaktivní, graficky přitažlivé a velmi praktické. Web je navíc provázaný s dalšími weby zaměřenými na matematiku a gramatiku.
Otázka
Co je pro Vás luxus?
Odpověď
V současné době pro mě slovo luxus získalo zcela jiný význam. Luxusem je pro mě setkání s přáteli, které teď nemohu vídat. Vypít si kávu nebo dát si oběd v oblíbeném podniku. Někdy stačí opravdu málo.

Děkujeme za rozhovor

Zlatka.in

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže