RockOpera: 7 PROTI THÉBÁM

7 proti Thébám
Konání akce
04. 12. 2019 19:00 - 04. 12. 2019 22:00
Místo konání
RockOpera Praha, Komunardů 306/1, Praha 7
Přejít na Web & koupit vstupenky
Cena vstupenek
1 099 Kč, 799 Kč, 599 Kč, 499 Kč, 399 Kč,
Dress Code
Není
Metalová opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest o sourozenecké rivalitě a závisti, která přeroste ve velké válečné tažení podle antických tragédií Sofokla a Aischyla

Opera 7 proti Thébám se skládá ze dvou dějství. První vychází ze Sofoklova díla Oidipus na Kolónu a druhé z Aischylovy hry Sedm proti Thébám. Dějově se odehrává po událostech v opeře Oidipus Tyranus.

V prvním dějství hledá slepý poutník, bývalý král Théb Oidipus, v doprovodu svých dcer (mezi nimiž se nachází i Antigona) místo, kde bude moct spočinout. Když ho najde, dozví se, že se jedná o posvátnou půdu, na které nikdo nesmí přebývat. Poutník si tedy nechá předvolat vládce země Thésea, jenž mu sdělí modlitby. Ty musí poutník pronést, aby na posvátném místě mohl přebývat. Oidipův švagr Kreon je mezitím vyhnán z Théb a snaží se Oidipa jak diplomatickými, tak násilnými prostředky donutit, aby se vrátil, protože se mu bude hodit. Nepodaří se mu to, a tak unese jeho dcery...

V druhém dějství zastihneme Eteokla, Oidipova syna, na thébském trůnu. Na doporučení strýce Kreonta se totiž s Polyneikem dohodli, že se ve vládnutí budou střídat. Eteoklés ovšem svůj slib nedodrží a namísto toho vyžene Polyneika z města. Ten nachází útočiště v Argu u krále Adrásta. V tu dobu tu získává azyl i sveřepý bojovník Týdeus, syn kalydónského krále Oinea, který byl ze své domoviny vyhnán po tom, co zavraždil své bratrance. Hledá spojence, s nimiž bude moct podniknout válečné tažení na Kalydón. Najde je v Polyneikovi a Adrástovi. Jako první bylo rozhodnuto zaútočit na Théby. Schyluje se ke krvavé bratrovražedné bitvě.

Přejeme vám ten nejlepší zážitek