AKTUÁLNÍ POZNATKY O EMOCÍCH SHRNUJE KNIHA OD JITKY VYSEKALOVÉ

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D
18. Prosinec 2015 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 13427

Emoce jsou všude kolem nás a provázejí nás celým životem. Hrají v našich životech důležitou roli. Poznatky o emocích se dají využít také v marketingu, o čemž nás přesvědčila publikace Doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D., Emoce v marketingu. Paní Vysekalová působí jako nezávislý poradce v oboru psychologie trhu a marketingové komunikace. Jedná se o ojedinělou knihu, jejíž součástí jsou případové studie marketingových odborníků. Studie ukazují na širokou oblast, ve které se dají poznatky o emocích zúročit v praxi. Zaměřuje se na význam emocí při nákupním rozhodování, nebo na jeho význam při tvorbě značky. I v místě prodeje působí emoce na zákazníka. To vše se dá využít a obrátit v prospěch prodávajícího.

Knihu doporučujeme všem, kteří se zajímají o působení emocí na lidi a to nejen při nakupování, ale i obecně. Kniha shrnuje aktuální poznatky o vlivu emocí na psychiku lidí a uvádí zajímavé příklady, jak toho využít.

Galerie

Rozhovory

Klára Hášová