Empathetic Leadership

06. Květen 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost se zde objeví 05. 06. 2024

Radim Pařík obsazuje žebříčky bestsellerů Amazonu s knihou „Empathetic Leadership“, napsanou společně s Chrisem Vossem

Radim Pařík, uznávaný expert na vyjednávání a prezident celosvětové Asociace vyjednavačů, slaví spolu s renomovaným autorem Chrisem Vossem a týmem předních světových odborníků významný úspěch přelomovou knihou „Empatické vedení lidí“ (Empathetic Leadership), vydanou nakladatelstvím SuccessBooks®. Toto poutavé dílo mělo dlouho očekávanou premiéru 11. dubna 2024 a zaujalo čtenáře po celém světě detailními rozbory efektivního leadershipu.

Důkazem dopadu knihy „Empatické vedení lidí“ je její umístění se na předních místech žebříčků prodejnosti Amazonu. Stala se bestsellerem v kategorii Přímý marketing (Direct Marketing), Prodej (Sales and Selling) a v kategorii Podnikání (Entrepreneurship). Nejenže dosáhla tohoto zásadního úspěchu, stala se také jedničkou mezi nově vydanými knihami hned ve dvou různých kategoriích.

Důležitým bodem úspěchu knihy je Radimova kapitola „Jak vyhrát u jednacího stolu” (How To Win At The Negotiation Table), která nabízí praktické strategie pro posílení empatie a řízení efektivních vyjednávání.

Celá kniha „Empatické vedení lidí“ zve čtenáře k prozkoumání zásadních poznatků a návodů na efektivní vedení lidí. Nabízí neocenitelné rady pro ty, kteří se chtějí orientovat v problematice vyjednávání a leadershipu.

Radim Pařík je jediným osobním žákem Chrise Vosse v ČR. Vossova kniha Never split the difference je celosvětovým bestsellerem bookauthority.org/books/best-selling-negotiation-books.

Radim Pařík je známý jako přední autorita v oblasti vyjednávacích strategií. Své odborné znalosti využívá k tomu, aby pomáhal TOP 100 společnostem v České a Slovenské republice během náročných vyjednávání. Jako prezident Asociace vyjednavačů sehrál Radim klíčovou roli v propagaci účinných technik vyjednávání, a díky tomu se stal nejcitovanějším vyjednavačem v zemi.

S titulem Ph.D. z oboru vyjednávání na LIGS University a absolvováním dalších prestižních institucí včetně Harvardovy univerzity, zdokonalil Radim své dovednosti pod vedením bývalých agentů FBI a ovládnutím vyjednávacích technik založených na principech Mosadu. Odhodlání předávat své zkušenosti dále a posouvat obor vyjednávání prokázal svým působením na několika evropských univerzitách a následně založením Fascinating Academy Radim Paříka, která poskytuje tréninky především v oblasti obchodního vyjednávání.

Kromě působení v korporátní sféře se Radimův vliv propsal i do akademické sféry výzkumem vlivu vyjednávacích taktik na emoce vyjednavače. Získal data a osobní poznatky od více než tisíce respondentů z řad vrcholových manažerů a politiků.

Kniha „Empathetic Leadership“ je k dostání v původní anglické verzi a vybízí k prozkoumání přelomových poznatků a postřehů z oblasti efektivního vedení lidí. Kniha je k dispozici na tržišti Amazon ZDE nebo od května ve Fascinating Academy v Praze a na webu ZDE.

Galerie

Rozhovory

Asociace vyjednavačů

Mohlo by vás také zajímat