Pomocné tlapky: čtyřnozí asistenti jsou v ČR již 21 let

10. Únor 2022 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 20182

Je tomu 21 let, kdy první asistenční psi ze společnosti Pomocných tlapek o.p.s začali doprovázet klienty s tělesným znevýhodněním. Do roku 2001 byl pojem asistenční pes v České republice znám pouze ze zahraničních dokumentárních filmů. V dnešní době jich tu žije více než 250. Dne 6. 2. 2022 oslavila organizace Pomocné tlapky jednadvacet let od svého založení. Nezisková organizace tohoto druhu vznikla jako první v České republice, po jejím vzoru následoval vznik dalších společností.

Pomocné tlapky mají za cíl vychovávat a cvičit asistenční psy pro tělesně postižené klienty z celé republiky. Do této doby byly v ČR známi pouze psi vodící. Asistenční psy poskytuje společnost klientům do užívání zdarma. Každý pes je pro klienta cvičen na míru, dle konkrétního postižení klienta. Každý pes je originálem, stejně tak jako jsou originální klienti organizace. Samozřejmostí je následná péče ve formě rekondičních setkání, poradenství od trenérů, procvičování povelové techniky po celou dobu služby psa a následné vzdělávání týmů především v oblasti péče o psa a zdravovědy.

Společnost se specializuje především na výchovu těchto psů:

Asistenční psi částečně nahrazují službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků. Snižují závislost klientů na této péči, čímž zvyšují jejich samostatnost a sebevědomí. Klienti se tak mohou aktivně a plnohodnotně zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím. Asistenční psi pomáhají se zvládáním každodenních činností a úkonů při setrvání v přirozeném prostředí klientů a zachování jejich vlastního životního stylu. (Pes ovládá desítky povelů např. otevře a zavře dveře, rozepne zip, sundá rukavice, ponožky, podá předměty rozličného materiálu, přivolá pomoc, otevře pračku, vyndá prádlo, podá kolíčky na prádlo atd.)

Výsledkem práce jsou samostatné asistenční týmy, které bez problémů spolupracují jak doma, tak na veřejnosti.

Šikovný společník je určen pro klienty těžce tělesně postižené, kteří nejsou schopni plně komunikovat se psem, ale jeho přítomnost a asistence napomáhá rehabilitaci, rozvíjí motoriku a mentální rozvoj. Pes kromě klienta asistuje třetí osobě, které pomáhá při péči o klienta (pes odnáší plenky, otevírá dveře matce nesoucí těžké dítě apod.).

Specializací je výcvik psů pro děti postižené autismem (PAS) nebo pro děti s ADHD, u kterých mají Pomocné tlapky velmi dobré výsledky. Cvičí též psy pro epileptiky, kdy pes zvládne přivolání pomoci a ošetření pacienta po záchvatu – otočení klienta do stabilizované polohy, podání krabičky s léky a ručníku. V poslední době se na organizaci obrací i klienti s psychickými problémy, jako je například posttraumatický syndrom. I v tomto případě dokáží Pomocné tlapky výborně pomoci.

K dnešnímu datu bylo předáno klientům celkem 255 psů (asistenčních, vodících, šikovných společníků a rezidenčních canisterapeutických psů. Největší odměnou pro společnost je spokojený fungující tým a skutečnost, když si klient odváží druhého či třetího, nebo jako paní Jarka – čtvrtého asistenčního psa.

Pomocné tlapky jsou podporovány a financovány z darů jednotlivců, firem, příspěvků z nadací z veřejných sbírek (zasílání DMS a příspěvky sbírkových kasiček), ale také vlastní výdělečnou činností, přednáškami a provozování vlastního e-shopu.

Jednorázová pomoc , pošlete DMS ve tvaru  

DMS POMOCNETLAPKY 30  na telefonní číslo 87 777
DMS POMOCNETLAPKY 60  na telefonní číslo 87 777
DMS POMOCNETLAPKY 90  na telefonní číslo 87 777

Cena: Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
ORGANIZACE obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Dlouhodobá pomoc

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90  na telefonní číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Galerie