Balkánská krev pod slupkou: Ponořte se do příběhu nenávisti a naděje v knize Dokud nás krev nerozdělí s autorem knihy Petrem Opršalem

02. Srpen 2023 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 32398

Petr Opršal pochází ze Svitav a vystudoval historii, archivnictví a právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dnes pracuje jako překladatel u Evropského soudu v Lucembursku, kde žije svou chorvatskou manželkou a vychovává dvě děti. Mezi jeho koníčky patří historie, biblistika a studium jazyků.

Je autorem knihy Cestou z věže (2018). Jeho povídka Tři dny vyšla v revue Protimluv 2/2020, povídky Smrtonoš a Hrst rozlitého času najdete v povídkových antologiích Pokřivenej svět (2020) a Převeď mě (2022).

Co Vás inspirovalo k napsání knihy Dokud nás krev nerozdělí? Existuje
nějaký specifický důvod, proč jste se rozhodl vyprávět tento příběh?

Posledních 9 let jsem díky nové chorvatské rodině měl možnost intenzivně se seznamovat s chorvatskou mentalitou a reáliemi. Jakožto historika mě navíc vždy velmi zajímaly dějiny 20. století, tedy i konfliktů na Balkáně. Když jsem pak náhodou narazil na snímek jedné z obětí války v bývalé Jugoslávii, napadlo mě vytvořit příběh, kde by nešlo jen o samotný zločin a jeho vyšetřování, ale i o zobrazení tamních lidí, života a historie. Včetně vedlejšího příběhu ženy pocházející z prostředí českých starousedlíků, kteří dodnes sídlí ve Slavonii.

Jaké je hlavní poselství nebo poslání vaší knihy? Co byste chtěl, aby si čtenáři
odnesli po dočtení?

Až donedávna jsem nedokázal pochopit, jak se sousedé, žijící desítky let v poklidu vedle sebe (byť z různých etnik, ale přitom velmi podobného jazyka a kultury) mohou najednou začít hrozně nenávidět, ubližovat si a dokonce se i zabíjet. Právě až důkladnější poznatky prostředí, rozhovory s lidmi a poznávání specifické mentality mi pomohly, mít v této otázce jasněji. V knize jsem se snažil, aby její obsah v tomto směru přinášel objasnění i pro čtenáře. Pokud to mám shrnout stručněji: krev pod umírněnou balkánskou „slupkou“ se vaří mnohem více a rychleji, než třeba pod českou. Vykypí prudce a neočekávaně. Může to být dobrá i zlá krev. Potíž je v tom, že zlá krev je vždy snadno po ruce. Naopak dobro je třeba trpělivě a usilovně budovat.

Můžete nám poskytnout nějaké informace o svém literárním stylu a přístupu k
psaní? Jak se váš styl odráží v knize Dokud nás krev nerozdělí?

Pokud jde o styl, netroufám si ho nějak odborně „zaškatulkovat“. Ale snažím se psát poutavě a měnit rytmus příběhu tak, aby odpovídal závažnosti dané situace. V této knize je navíc několik časových rovin a také deníkové vyprávění. To vše jsem se snažil podat tak, aby popisované bylo nejen zajímavé, ale i věrohodné.

Existují nějaké literární nebo kulturní vlivy, které ovlivnily vaše psaní? Jaké
jsou vaše literární inspirace?

Nejsem si vědom toho, že bych psal stylem ovlivněným konkrétním autorem. Osobně mi vyhovuje spíše úsporný popis s dynamikou děje, dosahované kratšími větami. To platí zejména u líčení dramatických situací. V tomto směru je typickým představitelem třeba francouzský spisovatel Guillaume Musso. Pokud jde o kriminální akcent knihy a přiblížení hlavní postavy advokáta- detektiva, libí se mi styl například Michaela Connellyho nebo Jussiho Adlera- Olsena.

Jak jste se připravoval na psaní knihy, která zahrnuje historické události? Jaké
zdroje jste využil a jak jste se vyrovnával s fakty a fikcí?

Toto bylo na celé knize časově nejnáročnější. Studium literatury i pramenů k událostem nejen 90. let, ale i období Druhé světové války a dalších desetiletí trvání Jugoslávie mi dalo zabrat. Přestože je příběh fikcí a široce pracuje i s fiktivními názvy, odpovídá reálným událostem a historickému vývoji. Využil jsem i informací z osobních rozhovorů s lidmi, kteří byli přímými účastníky jednotlivých událostí nebo vyprávěli zážitky rodinných příslušníků.

Můžete popsat svůj proces tvorby postav v knize Dokud nás krev nerozdělí?
Jak jste vytvářel hlavního hrdinu Željka a další postavy, aby byly zajímavé?

Měl jsem předem představu, jak mají hlavní postavy vypadat a jak se mají chovat, protože i ony jsou inspirovány skutečnými lidmi. Cílem bylo zachytit reálné osoby, s jejich klady i zápory, prostě někoho, koho opravdu můžeme potkat na ulici. U postavy Željka to bylo o to důležitější, že na šíři jeho zájmů, pozitivních vlastností i zlozvyků se snažím podat i „fenomén“ chorvatského ducha, chorvatské mentality. Do jaké míry se to povedlo, posoudí čtenáři.

Jak jste pracoval s tématem napětí a dramatických zvratů ve vašem románu?
Jak jste udržoval tempo a zajímavost pro čtenáře?

Napínavé situace vyžadují napínavý styl. Snažím se ho dosáhnout vyprávěním v přítomném čase, krátkými větami a důrazy na dynamické detaily (částečně podobně jako pracuje filmová kamera). Dramatických zvratů v knize až zase tolik není, čtenářova pozornost a představivost je „stimulována“ spíše vícero vyprávěcími rovinami. To slouží i k tomu, aby se čtenář občas zastavil a zapřemýšlel o psychologických či společenských aspektech knihy.

Co si myslíte, že přispívá k oblibě vašich knih? Existuje něco, co se čtenáři
často spojují s Vaším stylem nebo příběhy?

Toto je spíše otázka pro etablované autory, což nejsem. Z těch několika publikovaných textů, které zatím čtenáři mohli číst, si pouze troufám říci, že čitatel může počítat s příběhem a stylem, který není rozvláčný, zaujme a umí udržet v napětí.

Jaká byla největší výzva, se kterou jste se setkal při psaní knihy a jak jste ji
překonal?

Možná největším dilematem bylo rozhodnout, zda vyprávění zasadit do reálného prostředí Chorvatska, resp. Srbska, anebo psát obecný příběh z Balkánu, kde by konkrétní státy byly „zašifrovány“. Jelikož jsem chtěl psát beletrii, a nikoli faktografickou publikaci, měl jsem na počátku za to, že popis balkánských krizí, mentality a reálií nevyžadují „nálepkování“ konkrétních států a osob. Proto jsem zprvu například používal pojmy Megapole a Metropole namísto výrazů Bělehrad a Záhřeb. Časem mi ale došlo, že to není schůdné řešení, a že bych tím čtenáře spíše uváděl ve zmatek. Nakonec je kniha v tomto směru kompromisem, část názvů je reálných, část fiktivních.

Co pro Vás znamená luxus?

Něco, co se má sdílet s druhými. Například klidný život pro všechny bez agresivních válečných štváčů a manipulátorů.

Děkujeme za rozhovor

Galerie

Rozhovory

Petr Opršal