Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi

24. Září 2020
Čtenost článku je: 15875 [?]

Den finanční gramotnosti vyhlášený na úterý 8. září měl přispět k rozvoji finanční gramotnosti populace. Vyzývá nás zamyslet se nad potřebou a důležitostí rozvíjet svoji finanční gramotnost, přístup k penězům, vést k tomu také naše děti a blízké okolí. Společnost yourchance o.p.s. podporuje finanční vzdělávání hned několika významnými aktivitami. Její projekt Finanční gramotnost do škol je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR.

Yourchance a EFPA ČR jsou v České republice národním organizátorem mezinárodní aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti napříč generacemi Global Money Week. Dále se společnost angažuje a šíří finanční gramotnost a zdravé finanční návyky také na mezinárodní úrovni. Působí v Itálii a v Indonésii na ostrově Lombok a hlásí se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Výstupy posledních měření potvrzují, že finanční gramotnost občanů Česka není stále nijak závratná. Na základních i středních školách se žáci povinně ve finanční gramotnosti vzdělávají již od roku 2013. Co to vlastně znamená být finančně gramotný? Jde o schopnost člověka orientovat se v běžných problémech osobních financí a v řízení osobního rozpočtu. Finančně gramotný člověk nemusí znát veškeré podrobnosti finančního trhu, měl by se ale orientovat v oblastech jako například: jak spořit, jak si půjčovat peníze, co je úvěr, úroková sazba, kolik nás stojí půjčené peníze, jaké jsou možnosti zabezpečení na stáří, zda je nutné uzavřít úrazové nebo životní pojištění, a také třeba na jaké sociální dávky máme nárok.

Výše uvedené je důvodem vzniku a vlastně i posláním klíčového projektu obecně prospěšné společnosti yourchance Finanční gramotnost do škol. Smyslem je vytvářet takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace. Dále pomoci učitelům uchopit téma výuky finanční gramotnosti v širokých souvislostech, vytvořit ucelenou koncepci finančního vzdělávání podle individuálních potřeb školy a rozšířit škálu nástrojů, jak finanční gramotnost učit. Výsledkem spolupráce lektorů finanční gramotnosti a učitelů na školách je splnění podmínek pro získání certifikátu Finančně gramotná škola. Projekt Finanční gramotnost do škol realizuje také akreditované kurzy finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Finanční vzdělávání je pro každého z nás naprosto nezbytné. Chce to zdravý selský rozum a zodpovědnost k tomu, abychom uměli nabyté vědomosti proměnit do praxe a využívat k prosperitě každého z nás,“ uvedla Jana Merunková, ředitelka yourchance o. p. s. K tomu všemu mohou přispět odborné konference společnosti yourchance k tematice finančního vzdělávání a kulaté stoly pořádané ve všech regionech. Na školách připravuje projekt desítky interaktivních přednášek a workshopů s odborníky z praxe a projektové dny, jejichž cílem je zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti.

Odborná konference Finančně gramotný a podnikavý učitel se letos konala v úterý 15. září na Vysoké škole Ambis v Praze – Libni. Akci, která byla přístupná zdarma, pořádala společnost yourchance o.p.s. a byla určena pro pedagogické pracovníky na základních a středních školách, další odborníky z řad školství, ale i podnikatelského sektoru a široké odborné veřejnosti. Konference představila novou koncepci rozvoje a certifikace učitelů v oblasti finanční gramotnosti a nabídla učitelům výukové nástroje, které mohou použít přímo ve výuce. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti a rozvoji podnikavosti. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe od učitelů a žáků samotných.

Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem

Význam potřeby a podpory rozvoje finančního vzdělávání podtrhla společnost yourchance zahájením veřejné sbírky. Koupí sběratelsky zajímavých Chechtáků z dílny České mincovny může veřejnost podpořit činnost yourchance napříč projekty. To znamená nejen oblast finančního vzdělávání, ale také v pomoci mladým dospělým odcházejícím z dětských domovů, jejichž integraci se věnuje projekt Začni správně.

Jsem velice vděčná za spolupráci vedení České mincovny, která je naším dlouhodobým podporovatelem. Moje v lehké nadsázce řečená poznámka, že by nám mohli vyrobit nějaké peníze, se brzy stala skutečností a naše, do té doby elektronické soutěžní platidlo Chechták, získalo hned tři varianty reálné podoby. Dostalo se nám tedy velmi unikátní možnosti nabídnout sběratelům i široké veřejnosti možnost investovat se společensky důležitým přesahem,“ vysvětluje Jana Merunková.

Soutěžní platidlo je možno objednávat on-line na webových stránkách https://chechtakpomaha.cz/. V prodeji jsou soutěžní platidla stříbrná a z odolného lesklého kovu Nordic Gold. V úterý 15. 9. byl slavnostně uveden do prodeje Chechták z pravého zlata. Každý Chechták se prodává v etuích s certifikátem pravosti. Edice pro rok 2020 je v počtech: Nordic Gold 1000 ks, stříbro 100 ks a pravé zlato 20 ks.

 

yourchance o.p.s.

Galerie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Firemní články

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance znají vítěze
Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte
Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách
Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi
Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým Yourchance Na Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFG yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová 3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu Lasvit OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žít DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Rozhovory

yourchance o.p.s.

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže