Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte

27. Říjen 2020
Čtenost článku je: 17590 [?]

V pondělí 5. října se v pražském Hotelu NH Prague City odehrál první ročník konference V nejvyšším zájmu dítěte. Do čtyř bloků panelové diskuse se zapojila dvacítka zástupců z řad odborné veřejnosti, ministerstev i neziskového sektoru. Živý přenos aktivně sledovalo více než šedesát účastníků z celé ČR. Akce proběhla pod záštitou senátorky Jitky Chalánkové, členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Organizátorem byla společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením týkajících se hromadných akcí na území České republiky jsme byli nuceni tuto dlouho očekávanou událost přesunout do on-line prostoru. Streamovalo se z pražského Hotelu NH Prague City, kde se střídali fyzicky přítomní spíkři s on-line hosty tak, aby byla dodržena aktuální vládní nařízení. Účast byla i přes omezení hojná.

Odborným setkáním provázely zakladatelky yourchance o.p.s. Jana Merunková a Gabriela Štiková. Diskuze byla rozdělena do čtyř bloků a týkala se problematiky péče o ohrožené děti, jejich práv a hledání cest k naplnění nejlepšího zájmu dětí v systému náhradní rodinné výchovy, což je proces velmi složitý. „Toto téma vnímáme v České republice jako téma „třaskavé“. Jde nám primárně o to, abychom společně hledali řešení, která fungují a abychom systém opravdu nastavovali tak, aby jednal v tom nejlepším zájmu dítěte,“ popsala smysl akce Gabriela Štiková.

Mezi hosty byli odborníci z praxe, kteří jsou v pravidelném kontaktu s dětmi z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Nechyběl kurátor, zástupci zainteresovaných institucí, zástupce MPSV i samotní mladí lidé, kteří systémem náhradní rodinné výchovy prošli. Koncept konference vycházel z atraktivní žurnalistické metody Solutions Journalism. 

Do prvního bloku V nejvyšším zájmu dítěte zasedla senátorka Jitka Chalánková, soudkyně Kamila Horká a psycholog Jan Toman. On-line byla připojena Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny z MPSV, která dostala prostor pro svůj vstup i v dalších panelech. „Neexistuje jeden názor, co je pro dítě nejlepší. Pohled je vždy individuální, každé dítě potřebuje něco jiného. Zároveň je tento koncept dynamický, protože potřeby dítěte se v průběhu doby mění. Důležité je neustále a průběžně přehodnocovat, zda jsou aktuální opatření stále v tom nejlepším zájmu dítěte,“ vysvětluje úvodem paní Jůzová Kotalová. „Důležité je prožívání každého dítěte individuálně. Musíme vnímat a umět vnímat, co dítě opravdu prožívá. Trestem není, co vymyslíme, ale co dítě jako trest vnímá. Opatření zvenku mohou vše spíše pokazit. Nemodelujme sociální situace, ale přistupujme k dětem individuálně,“ vysvětluje Jan Toman.

Druhý blok Mýty známé i neznámé přivítal znovu senátorku Chalánkovou, ředitele DD Žíchovec Josefa Peikera a v on-line módu manažerku projektu Začni správně Dominiku Šenkovou. Josef Peiker hovořil o nejfrekventovanějších mýtech, které kolují médii i širokou veřejností. Nejčastější jsou tyto: Dětské domovy nejsou potřeba; Dětské domovy a pěstouni jdou proti sobě; Je realita, že sociální pracovnice přijede k domu, tahá dítě silou od matky a neoprávněně jej odveze; V dětském domově jsou jen Cikáni a zloději; Dětské domovy nikdo nekontroluje; Stejně ty děti z děcáku skončí na ulici, po odchodu jim nikdo nepomůže. Josef Peiker reagoval na poslední mýtus: „Ano, ne všichni mladí po odchodu svůj život zvládnou, je to stejné jako u mladých z fungujících rodin. Realita je taková, že čtyři z deseti z nich jsou minimálně středoškoláci, čtyři z deseti žijí normální život, mají práci, bydlení a svoji novou funkční rodinu.“ Každý z mýtů panelisté okomentovali, vysvětili a přiblížili reálnou situaci. „Dětský domov je pomoc, nikoliv trest. Jakmile to jen trochu půjde, sami rádi požádáme sociální pracovníky a soud o navrácení dítěte do původní rodiny. Přáli bychom si být spíše jen přestupní stanicí,“ uzavřel debatu Josef Peiker.

Dominika Šenková představila výzkumný projekt PERSIST, který je právě v polovině realizace. Cílem je získat fakta a kriticky zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce. Zjištění mají vést ke zlepšení a zefektivnění forem pomoci a podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči. D. Šenková dále přiblížila pojem Bílé vrány, tj. úspěšné mladé lidi, kteří prošli institucemi náhradní rodinné výchovy a v životě uspěli. Slavnostní udílení cen Bílá vrána bude možno sledovat 19. října na stránkách Bílé vrány.

Součástí setkání byl křest nové knihy Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy. Autorkami jsou manažerky integračního projektu Začni správně Marcela Belicová, Dominika Šenková a spoluzakladatelka yourchance Gabriela Štiková. „Publikace je výjimečná v tom, že seznamuje čtenáře s oběma instituty náhradní rodinné výchovy – náhradní rodinnou péčí i ústavní výchovou. Kniha je určena pestré paletě čtenářů od odborníků, studentů až po zájemce o problematiku ohrožených dětí,“ říká ke knize Gabriela Štiková. V knize se prolíná teorie s praxí, která je zastoupena citacemi, reálnými příběhy a kazuistikami.

yourchance o.p.s.

Galerie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Firemní články

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance znají vítěze
Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte
Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách
Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi
Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým Yourchance Na Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFG yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová 3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu Lasvit OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žít DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Rozhovory

yourchance o.p.s.

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže