Jana Merunková: Fundraising mě prostě baví…

Rozhovor napsala redakce
04. Říjen 2017
Partneři yourchance o.p.s: Nadace DRFG, W.A.G. Payment Solution, NEWTON media
Otázka
Peníze potřebuje každý. Avšak na to, aby neziskové organizace přesvědčily dárce o tom, že své finance vynakládá tím nejlepším způsobem, nestačí pouze dobré jméno, ale hlavně vnitřní přesvědčení o správnosti celé věci. Potvrzuje to i zkušená fundraiserka Jana Merunková, spoluzakladatelka a ředitelka yoruchance o.p.s.
Odpověď

Otázka
Jaké jsou podle vás klíčové aspekty úspěchu ve fundraisingu?
Odpověď

V oblasti fundraisingu se pohybuji sedmnáct let. Ještě delší mám zkušenosti z podnikání. A mohu říct, že principy úspěchu jsou všude stejné. Člověk musí věřit tomu, co dělá a proč to dělá. Musí zachovávat etické principy v jednání s partnery a musí mít zdravou pracovní morálku. Fundraising je na jednu stranu poslání, protože získávání peněz pro dobročinné účely je ušlechtilá činnost, na druhou stranu je to práce jako každá jiná. A kdo udělá vše potřebné, dosáhne výsledků, které očekával. Ráda říkám, že fundraising je třešinka na dortu obchodních dovedností. Také je to výzva, a to mě baví…
Otázka
Jak si vybíráte dárce? Poradíte, na co se při výběru zaměřit?
Odpověď

Dárců je hned několik skupin. Každá z nich si vybírá určitou formu a výši podpory. Myslím, že klíčové je rozhodnout se, jestli budeme využívat všechny tyto skupiny, nebo budeme cílit jen některou z nich. Podle toho je potřeba zvolit komunikační prostředky. Jsou organizace, které využívají drobné dárce a zaměřují se na formu veřejných sbírek, pravidelných drobných příspěvků nebo jednorázových drobných darů. Někomu vyhovuje spíše cesta přes firemní podporu a spolupráci s nadacemi. Administrativně nejnáročnější jsou granty z eurofondů a státní příspěvky. Cílem asi každé neziskové organizace je získat podporu klíčového dlouhodobého dárce, který se stane strategickým partnerem. Ať už ale zvolíme kteroukoliv ze skupin, považuji za důležité, abychom si vybírali dárce transparentní, kteří své příjmy získávají legálně, eticky a v souladu s hodnotami vaší organizace.

Otázka
Prošel fundraising za poslední roky nějakými změnami?
Odpověď

Za sedmnáct let, co se fundraisingu věnuji, jsem viděla několik zásadních změn. Do roku 2000 dárci zejména „upláceli“ své vlastní svědomí, případně více sponzorovali, než darovali. Ti první dali peníze a nechtěli nic moc vědět, natož aby někam přišli. Ty druhé víc než výsledek práce lidí z neziskovky zajímalo, kde budou mít umístěné logo, jak budou vidět. Já tou dobou pracovala s handicapovanými dětmi a bylo velmi složité přesvědčit dárce, aby se chtěli potkat s těmi, které podporují. Měli pocit, že zaplatili a víc bych po nich chtít neměla. Pár let nato, se obecně propíralo téma, že neziskovky fungují jako „pračky na peníze“. Takže se začali lidé víc zajímat o to, jak fungují organizace i uvnitř. Také se více zajímali o účel využití peněz. Poslední velkou změnu vnímám tak od roku 2010. Lidé se začali skutečně věnovat významu společenské odpovědnosti. Dárci se stali skutečnými partnery pro neziskový sektor a společně tak mohou naplňovat jeho smysl.
Otázka
Co považujete za váš dosavadní největší fundraisingový úspěch?
Odpověď

Myslím, že za největší úspěch mohu považovat to, že někteří dárci podporují projekty, pod kterými je podepsané mé jméno, i více než deset let. S dalšími významnými dárci tuto dlouhodobou historii spolupráce právě budujeme. Vaše jméno je vaše značka a jsem ráda, že pro řadu z nich je mé jméno záruka řádného správcovství. Jedním z mých oblíbených veršů z Bible je Matouš 25:21, kde Pán svému služebníkovi říká: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým.“ A tohle považuji za skutečný úspěch.

Děkujeme za rozhovor

yourchance o.p.s.

Galerie

  • 0

Firemní články

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance znají vítěze
Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte
Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách
Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi
Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým Yourchance Na Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFG yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová 3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu Lasvit OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žít DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Rozhovory

yourchance o.p.s.

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže