Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách

08. Říjen 2020
Čtenost článku je: 16671 [?]

Společnost yourchance o. p. s. uspořádala konferenci s podtitulem Finančně gramotný a podnikavý učitel. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována jak prezenčně v konferenčních prostorách pražského Hotelu Atlantic, tak v on-line režimu. Téměř sto zástupců základních a středních škol, pedagogů a odborníků na vzdělávání se dozvědělo nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti na školách. Konference je součástí projektů Finanční gramotnost do školPodnikavost.cz realizovaných organizací yourchance o. p. s. Záznam konference je dostupný na YouTube.

Tradiční zářijová konference Finančně gramotná a podnikavá škola měla letos podtitul Finančně gramotný a podnikavý učitel. „Právě učitelé jsou pro školu trvalou hodnotou, a proto je zapotřebí pracovat na jejich kontinuálním rozvoji,“ uvedla ke smyslu akce i celého projektu Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka yourchance.

Moderace se zhostil František Klufa, expert na oblast finanční gramotnosti a člen dozorčí rady yourchance. Po úvodní zdravici zakladatelek yourchance Janě Merunkové a Gabriely Křivánkové interpretoval výsledky MF ČR k měření finanční gramotnosti dospělé populace v ČR 2020. Výsledky ukazují mírně se zvyšující úroveň finanční gramotnosti, nárůst úrovně ekonomické zodpovědnosti občanů a trend lidí více si spořit, stanovovat si finanční cíle a omezovat výdaje. V mezinárodním srovnání se ČR pohybuje v průměru. Z měření vyplývá, že mezi problematické oblasti patří zejména tvorba a naplňování domácího rozpočtu, tvorba a zhodnocení rezerv a nízká znalost a využívání finančních produktů. Výsledky měření lze získat na webu MF ČR ZDE.

Ředitelka yourchance Jana Merunková připomněla mezinárodní iniciativu Global Money Week, které je yourchance národním organizátorem. Letošní Týden finanční vzdělávání byl z důvodu pandemie zrušen. Přípravy programu na další ročník již probíhají tak, aby mohl proběhnout v prezenční nebo online formě. „Naše role je být podporou učitelům. Série webinářů, které jim práci mohou usnadnit, je k dispozici na YouTube yourchance TV,“ vysvětlila Jana k on-line nástrojům pro učitele.  

Kateřina Lichtenberková se ve svých příspěvcích věnovala systému certifikace Finančně gramotná škola, soutěži Rozpočti si to! a vzdělávacímu programu Accelium School, jehož partnerem v Edu verzi je v ČR právě yourchance. Zodpověděla řadu nejrůznějších otázek z řad publika i on-line dotazy.  V odpolední části vedla workshop Podnikavý učitel.

Z konference si své certifikáty Finančně gramotná škola odneslo hned několik škol. Zlaté úrovně nově dosáhla Střední škola technická a ekonomická Brno. Historicky druhý diamantový certifikát v ČR získala Základní škola pro tělesně postižené v Opavě. Zařadila se tak do čela škol, které jsou leadery ve výuce finanční gramotnosti v ČR. 

První panelová diskuse byla právě o Finančně gramotné škole. Zúčastnili se jí držitelé certifikátu: pedagogové Jana Doležalová ze ZŠ Smetanova ve Vimperku, Martin Svoboda z ISŠTE Brno, on-line byla Jana Vaňková ze ZŠ pro tělesně postižené Opava a lektorka projektu Finanční gramotnost do škol Věra Kříčková. Ústředním tématem byla otázka, co by měla dělat škola pro to, aby byla školou finančně gramotnou. „Je to jednoduché, pokud nejsou finančně gramotní učitelé a finančně gramotný učitelský sbor, nemohou být ani žáci a škola finančně gramotná,“ odpověděla stručně na otázku Jana Doležalová.

V programu se krátce představili partneři akce, a to Student Agency s programem pro školy a Virtual Lab, který přichází s projektem Edu Pac o implementaci virtuálních tříd a práci s virtuální realitou ve školách. Romana Šloufová ze Schola Empirica pohovořila o projektu Učíme se podnikavosti, jehož cílem je právě pomoc učitelům při rozvoji podnikavosti žáků.   

Další panelová diskuse se věnovala Vzdělávání pro budoucnost. Zúčastnili se jí on-line Markéta Soukupová ze ZŠ Zbiroh, fyzicky pak Jiří Beran ze ZŠ Višňové a Martin Vítek z Nadačního fondu vzdělávání Soutěž a podnikej. Panelisté pohovořili o nabytých zkušenostech s distanční výukou v době karantény. „Z našeho interního průzkumu je jasně patrné, že vzdělávání od 1. 9. je již jiné než do zahájení distanční výuky 11. března. Děti dále více osamostatňujeme, necháváme jim daleko více zodpovědnosti, snažíme se zadávat smysluplné úkoly a poskytovat kvalitní zpětnou vazbu. Distanční výuka vtáhla rodiče více do vzdělávání svých ratolestí. Komunikace a součinnost školy, dětí a rodičů byla opravdu skvělá,“ popsal nastupující trendy v přístupu ke vzdělávání Jiří Beran ze ZŠ Višňové.

Konference nabídla slavnostní moment, a to uvedení Chechtáků z pravého zlata do prodeje. Zlatý Chechták pokřtil spolu s majitelkami yourchance ředitel České mincovny Michal Drtina. „Chechták považuji za symbol spanilé jízdy Jany Merunkové a Gabriely Křivánkové s cílem udělat tu naši republiku finančně gramotnou. To vše se jim daří s velkou grácií, lehkostí a širokým úsměvem. Přeji jim hodně štěstí,“ doplnil slavnostní okamžik a partnerství Michal Drtina. 

Velkou inspirací byl také workshop Jak učit on-line, který vedl učitel a mentor Bohuslav Hora. Hovořilo se o rozdílech využívání on-line forem výuky před a v době uzavření škol. Účastníci sdíleli své zkušenosti s on-line výukou v době pandemie. Důležitou součástí workshopu byla praktická ukázka několika on-line nástrojů a jejich konkrétního využití.   

„Téma finanční gramotností je pro školy velmi důležité a je dobře, že už radu let nechybí v žádném školním vzdělávacím programu. Nabídnout způsob, jak zakomponovat do výuky téma finanční gramotnosti tak, aby bavilo a nenudilo, to umí yourchance o.p.s. na jedničku. Proto si vážím roky prověřené vzájemné spolupráce a těší mě, že se s yourchance a jejich projekty setkáte i v našem zbrusu novém Učitelském měsíčníku,“ uvádí ke spolupráci a partnerství šéfredaktorka Řízení školy Naďa Eretová.

Hlavním partnerem konference byla Komerční banka, která je Hlavním partnerem Global Money Week, mediálním partnerem konference pak časopis Řízení školy. Společnostem NN a Newton Media děkujeme za podporu našich aktivit. Spolupráce se všemi partnery, včetně partnerství s Českou mincovnou, si velmi vážíme. Velký dík patří Hotelu Atlantic, který poskytl příjemné konferenční zázemí pro uskutečnění akce a byl nám ve všem nápomocen.

yourchance o.p.s.

Galerie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Firemní články

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance znají vítěze
Yourchance: Konference V nejvyšším zájmu dítěte
Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách
Den finanční gramotnosti opět nabídnul unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi
Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem
Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision
Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!
Proběhne slavnostní zahájení veřejné sbírky na podporu rozvoje finanční gramotnosti v ČR
Česko se letos opět připojí ke Global Money Week, který pomáhá zvyšovat finanční gramotnost
Spolupráce yourchance o.p.s se školami na indonéském ostrově
Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům
Mezinárodní filmový festival a karlovarský Bagel Lounge podpořily děti z dětských domovů
tým Yourchance Na Žofíně se konal již 4. Dobročinný ples yourchance
Zleva Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Libuše Houdová, ředitelka dětského domova Vysoká Pec, Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a David Macek, výkonný ředitel Nadace DRFG yourchance o.p.s. předala ocenění Bílá vrána a vyzdvihla úspěchy mladých lidí z dětských domovů
o.p.s. yourchance vytvořila pro Český rozhlas seriál „9 mýtů o financích“
Šance talentům... yourchance spravuje ArteFond Jiřího Mádla
Zahájení plesu se zhostil taneční pár Michal Kladrubský a Helena Březinová 3. dobročinný ples yourchance podpořil projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol
Žofín bude 21. února hostit třetí ročník dobročinného plesu yourchance
Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Petra Vosecká se synem a Lenka Sálová, ředitelka Nadačního fondu Lasvit OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA JIŽ POTŘETÍ
Křest knihy Hejno bílých vran aneb normálně žít DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE V SÁLE BOCCACCIO GRAND HOTELU BOHEMIA
OVLÁDNĚTE SVÉ FINANCE A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.
POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE POZVÁNKA NA DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE
KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ KDYŽ NEVÍŠ KAM PLOUT, NENÍ TI ŽÁDNÝ VÍTR DOBRÝ
CELONÁRODNÍ OCENĚNÍ BÍLÁ VRÁNA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE
MICHAL DUDA – SVOU ŠANCI JSEM VYUŽIL
PORTÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL VYHLAŠUJE 1. ROČNÍK SOUTĚŽE „ROZPOČTI SI TO!“ PRO 1. ST. ZŠ
HEJNO BÍLÝCH VRAN ANEB KDYŽ OPUSTÍTE DĚCÁK: NOVÁ KNIHA OD YOURCHANCE O.P.S.
YOURCHANCE O.P.S. SLAVÍ 3. NAROZENINY
JANA MERUNKOVÁ, ODBORNÝ GARANT YOURCHANCE O.P.S.

Rozhovory

yourchance o.p.s.

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže