Mysl a vesmír

13. Květen 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost se zde objeví 12. 06. 2024

Další novinkou z nakladatelství Dauphin je titul Mysl a vesmír od Thomase Nagela, který čtenářům předkládá svá zkoumání a pohledy na lidskou mysl.

Thomas Nagel: Mysl a vesmír

Mysl a vesmír Thomase Nagela je rešerše filosofických otázek týkajících se základního fyzikálního a biologického výzkumu lidské mysli. Nagel tvrdí, že přírodní a společenské vědy nejsou schopny vysvětlit existenci mysli a vědomí v paradigmatu, ve kterém se monetálně pohybují a tudíž je třeba revidovat používané metodologie. Píše, že mysl je základním aspektem přírody a že jakákoli filosofie přírody, která ji nedokáže vysvětlit, je zásadně chybná.

Thomas Nagel (*1937) – americký filosof židovského původu, profesor na New York University. Vystudoval filosofii na Oxfordu a Harvardu, kde byl žákem Johna Rawlse. Zabývá se především filosofií mysli, politickou filosofií a etikou. V oblasti filosofie mysli je znám svou polemikou s neodarwinistickým redukcionismem. Proti darwinistickým koncepcím hájí i náboženství, ač je sám ateistou. V oblasti politické filosofie je nejznámější jeho kniha The Possibility of Altruism z roku 1970. V oblasti etiky zastává deontologické postoje. Roku 2008 získal Cenu Rolfa Schocka za filosofii.

Více na dauphin.cz