Sedmistupňová hora

22. Únor 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 23985

Nakladatelství Dauphin v rámci svého již jedenáctého knižního čtvrtku představuje titul Sedmistupňová hora od jednoho z nejvlivnějších katolických autorů 20. století Thomase Mertona. Jde o autobiografii, a to především duchovní, amerického trapistického mnicha usilujícího o porozumění s východními náboženstvími. Vedl dlouhé dialogy s významnými duchovními osobnostmi, včetně dalajlamy, japonského spisovatele D. T. Suzukiho, thajského buddhistického mnicha Buddhadasy a vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha.

Thomas Merton: Sedmistupňová hora

Poutavá autobiografie umožňuje čtenáři spolu s autorem projít a s tvrdostí pocítit stupňovitou cestu od dantovského pekla rodinných tragédií dětství, zmatků osamělého rebela a bohémských let na univerzitě, přes toulky předválečnou Evropou s jejími inspirujícími místy a osobnostmi, až po vrcholné hledání duše, neuspokojené žádným dočasným pokladem. Malířský synek, vzdorující intelektuál, básník a milovník rozkoší života po lítém vnitřním boji nakonec zaklepe na bránu trapistického kláštera, aby v něm – k úžasu všech svých bouřliváckých přátel a k inspiraci mnoha budoucích bratří – až do smrti setrval v tichu.

Thomas Merton OCSO (1915 – 1968) Americký trapistický mnich, spisovatel, teolog, mystik, básník, sociální aktivista a odborník na srovnávací náboženství. Byl vysvěcen na katolického kněze a jako řádový bratr působil v trappistickém opatství Panny Marie Getsemanské v Kentucky. Merton byl jeden z nejvlivnějších katolických autorů 20. století, uznávaný teolog, básník, spisovatel a sociální aktivista. Napsal přes padesát knih a nespočetné množství esejí a kritik. Jeho životní dráha skončila předčasně v poměrně mladém věku, když byl nešťastnou náhodou zabit elektrickým proudem.

Merton se stal nadšeným zastáncem mezináboženského porozumění a prostřednictvím studia mystické praxe zkoumal východní náboženství. Je známý zejména tím, že byl průkopníkem dialogu s významnými asijskými duchovními osobnostmi, včetně dalajlamy, japonského spisovatele D. T. Suzukiho, thajského buddhistického mnicha Buddhadasy a vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha. V rámci setkání s nimi a účastí na mezinárodních konferencích o náboženství hodně cestoval. Kromě toho napsal knihy o zenovém buddhismu, konfucianismu a taoismu a o tom, jak s nimi souvisí křesťanství. To bylo v té době ve Spojených státech velmi neobvyklé, zejména v rámci řeholních řádů.

  • 488 stran,
  • MOC 468 Kč
  • Překlad Mlada Mikulicová (2002)
  • Odpovědný redaktor Daniel Podhradský
  • Vydalo nakladatelství Dauphin roku 2024 www.dauphin.cz