Global Money Week 2019

GMW 2019
Začátek akce
25. 03. 2019 08:00
Konec akce
31. 03. 2019 19:00
Místo konání
ČR
Přejít na Web
Cena vstupenek
Dress Code

Blíží se Global Money Week 2019, který pomáhá s finanční gramotností. Zapojí se finanční instituce, podnikatelé, školy i rodiny.

V posledním březnovém týdnu se Česko už potřetí zapojí do mezinárodního projektu Global Money Week (GMW). Cílem akce je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Letošní ročník nese podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej“. Národními pořadateli jsou organizace yourchance a česká kancelář Evropské asociace finančního plánování (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Komerční banka, strategické partnerství náleží Nadaci DRFG, iniciativu podpořila také ministerstva financí a školství a Česká národní banka (ČNB).

Do týdne finančního vzdělávání se po celém Česku zapojí i další instituce, firmy, školy, rodinná centra, knihovny a jednotlivci. Vrcholem akce bude odborná konference, která se uskuteční 10. dubna v ČNB. „Yourchance už víc jak 8 let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Do této celosvětové kampaně jdeme společně s našimi partnery, kterými jsou EFPA ČR, Nadace DRFG a letos také Komerční banka v roli hlavního partnera. Pevně věřím, že se i díky této podpoře do aktuálního ročníku zapojí více účastníků než vloni, kdy jsme překonali hranici 10 000 dětí a mladistvých,“ uvádí ředitelka yourchance Jana Merunková.


V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 budou napříč republikou probíhat přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Organizátoři připravili také zábavné hry a kvízy. V Praze se uskuteční setkání s populárními youtubery, na Trójském gymnáziu proběhne mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězích“. V regionech se do programu zapojí knihovny v Brně, Liberci a v Ostravě, akce pro děti i středoškoláky proběhnou také ve Strakonicích, v Olomouci a ve Vsetíně.


„V Komerční bance si uvědomujeme, že můžeme mít vliv na vzdělávání v oblasti financí. V podpoře takových projektů, proto vidíme velký smysl. Věříme, že děti a mladí lidé, kteří mají základní návyky hospodaření s vlastními financemi, mohou zastavit narůstající negativní trend zadluženosti a exekucí,“ doplňuje Zuzana Čepelková z oddělení CSR a Sponsoringu Komerční banky.


Do GMW 2019 se zapojí 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací, které spojí své síly, aby srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejích společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti. Na 32 milionů dětí a teenagerů tak získá znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi a zároveň se dozví, jak začít s vlastním podnikáním nebo jak uspět na pracovním trhu. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.


„Nakládat se svými financemi by měli umět nejen dospělí. Je nutné, aby si hodnotu peněz uvědomili i junioři a připravili se na různé situace, které je mohou v životě potkat. Počet zapojených institucí, a především posluchačů rok od roku roste. Ukazuje se, že jde o velmi aktuální problematiku,“ upozorňuje prezidentka EFPA ČR Marta Gellová.

Fotogalerie