Jak se v posledních letech mění trendy plastické chirurgie s Karlem Urbanem

01. Červen 2022 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 46248

Jeden z nejlepších plastických chirurgů, s lidským cítěním, který pro pacienta udělá vždy jen to nejlepší. Neudělá nic, čím by si pacient nebo on sám nebyl jistý. Tak nejčastěji hovoří o předním českém plastickém chirurgovi MUDr. Karlu Urbanovi jeho pacienti. MUDr. Karel Urban navrátil plastikou břicha krásné křivky již 700 maminkám a liposukcí zbavil tuku z problémových partií přes 2000 pacientů. Provedl více než 500 operací nosu, 600 faceliftů, více než 3000 spokojeným ženám splnil jejich sen o krásném poprsí. Dnes se MUDr. Karel Urban pyšní řadou atestací a certifikátů. Kromě jiného je držitelem atestací ze všeobecné chirurgie, z plastické chirurgie i licence České lékařské komory v těchto oborech, dále Certifikátu odborné způsobilosti v estetické chirurgii, Certifikátu pro práci s lasery, aplikaci injekčních implantátů. Pana Urbana jsme pro Vás dnes vyzpovídali v exkluzivním rozhovoru.

Pane Urbane, myslíte, že byste mohl našim čtenářům prozradit, co vše jste musel absolvovat, než jste mohl začít pracovat jako plastický chirurg?

Samozřejmě nejdříve jsem musel absolvovat lékařskou fakultu. Následně jsem začal pracovat na chirurgickém oddělení, kde jsem strávil necelých pět let a složil atestaci ze všeobecné chirurgie. V roce 1998 jsem nastoupil na Kliniku plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka, kde jsem odatestoval z plastické chirurgie a kde pracuji dodnes. Po atestaci jsem zároveň začal pracovat i na Klinice Esthé.

d koho jste podle vás získal největší zkušenosti?

Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl setkat s mnoha velikány plastické chirurgie nejen u nás, ale i ve světě, ale nejvíce zkušeností jsem získal u nás od pana docenta Jana Měšťáka a pana docenta Jiřího Kozáka.

Víme, že kromě toho, že spoluvlastníte kliniku Esthé, tak pracujete i v Nemocnici Na Bulovce. Jakou pozici zde zastupujete?

Na Klinice plastické chirurgie ve Fakutlní nemocnici Bulovka pracuji od roku 1998. Dříve jsem zastával funkci primáře kliniky, ale nyní zde operuji pouze jednou týdně. Věnuji se zde rekonstrukční chirurgii, především rekonstrukci prsů u žen po onkologickém onemocnění.

Jak se především liší Vaše práce v klinice Esthé a v Nemocnici Na Bulovce?

Samotná práce či přístup se výrazně neliší, na obou pracovištích se snažím odvádět perfektní výkon. Na Bulovku za mnou chodí převážně pacienti s určitým zdravotním problémem, např. po nemoci, úrazu nebo v souvislosti s vrozenou vadou. V Esthé řeším především estetické vady či nedostatky, které ale svým nositelům způsobují také větší či menší hendikep.

Počítáte si ještě, kolik pacientů Vám prošlo pod rukama?

Ze začátku jsem o tom měl přehled, nyní se ale počet pacientů již pohybuje v řádech desítek tisíc.

V rámci estetické medicíny, jaké nejčastější zákroky provádíte?

Z estetických operací patří na Klinice Esthé stále k nejžádanějším operace prsů, a to jejich zvětšení, modelace či zmenšení, dále operace očních víček, nosu a obličeje. Velký zájem je též o liposukce a úpravy břišní stěny. U mužů patří k nejčastějším výkonům operace víček, dále pak úpravy nosu, zmenšení prsou u gynekomastie, liposukce či facelift.

Máte už dlouholeté zkušenosti. Vidíte, že se trendy v plastické chirurgii v poslední době mění?

I estetická chirurgie zažívá v poslední době dynamický vývoj, který často významně ovlivňuje a určuje nové přístupy k řešení konkrétních estetických problémů. Co se týká nových trendů v plastické chirurgii, pokračuje rozvoj minimálně invazivních výkonů spolu s užitím nových technických postupů a moderních technologií, například endoskopické metody, nové výplňové a fixační materiály, nové typy laserových a ultrazvukových přístrojů apod. Cílem všech těchto moderních postupů je minimalizace jizev, bezpečnost operace, optimální finální efekt výkonu a zkrácení doby rekonvalescence. V poslední době provádíme na naší klinice Esthé čím dál více výkonů spojených s přenosem tukové tkáně. Jedná se o zákrok, při kterém je pacientovi odsán tuk z určitých partií těla, tento je pak speciálně zpracován a při tom samém výkonu je tuk zpět aplikován pacientovi do konkrétních oblastí, které chceme vyplnit či zvětšit. Nejčastěji se přenos tuku (fat transfer) používá pro doplnění a mírné zvětšení prsů, úpravu asymetrie prsů, vyplnění vrásek obličeje, zvětšení rtů či vyplnění prohlubní nebo deformit různých částí těla.

Četli jsme, že navštěvujete semináře, kde předáváte své zkušenosti. Kde tyto semináře probíhají?

S kolegy se setkáváme během roku na různých kongresech či seminářích, kde si vzájemně předáváme svoje zkušenosti a získáváme nové vědomosti. Zároveň se také věnuji výuce mediků či lékařů na půdě univerzitní kliniky. Naposledy jsem přednášel mladým kolegům před atestací z plastické chirurgie.

Co je podle Vás na Vaší práci nejtěžší? A co Vás na ní nejvíce těší?

Nejtěžší je zjistit a naplnit představy a očekávání pacienta. A nejvíce mě těší, když se to vše povede a pacient je spokojený.

Co pro Vás znamená luxus?

Čím je člověk starší, tak se jeho představa o luxusu mění a i u mě tomu nebylo jinak. Dnes je pro mě luxus především to, že mohu žít spokojený život. Luxus pro mě neznamená život na zámku obklopen drahými věcmi, ale například mít práci, která mě baví, naplňuje, díky které rozdávám radost a která zároveň zajistí moji rodinu. Luxus je pro mě mít čas, který můžu trávit s mojí rodinou, přáteli, mohu se věnovat svým koníčkům. Luxus vnímám i jako určitou nezávislost. Toto je moje představa o luxusu. Postupně člověk zjistí, že je to především o nemateriálních věcech.

Děkujeme za rozhovor

Galerie

Rozhovory