O práci v EU již během studia s Michaelem Lyerem.

17. Květen 2022 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 37151

Michael Lyer je studentem 3. ročníku bakalářského oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Dlouhodobě se věnuje tématu Evropské unie a dva roky působí jako EU Careers student ambassador. V současné době je na praxi na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii, kde působí na oddělení Finanční a kohezní politiky.

Michaeli, myslíte, že byste se nám zvládl svými slovy představit?

Jmenuji se Michael Lyer a žiji v malé vesnici nedaleko města Žatec. V současné době studuji na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, a to konkrétně obor Mezinárodní vztahy a diplomacie. Velice se zajímám o politiku a diplomacii.

Co Vás nalákalo na studování mezinárodních vztahů?

Nikdy bych netušil, že budu studovat mezinárodní vztahy, vždy jsem se spíše viděl jako psycholog. To, co mě nalákalo na studování mezinárodních vztahů a diplomacie, bylo především to, že mám rád cestování, celkově poznávání různých kultur, zvyků a tradic. Když jsem podával přihlášku na vysoké školy, toto jsem v tom zohlednil. Hned při první přednášce v prvním ročníku jsem věděl, že jsem si vybral dobře.

V čem si myslíte, že je tento obor v současné době hlavně prospěšný?

Tento obor se skládá hned z několika odvětví, jako je například politologie, mezinárodní právo, ekonomie, historie, geografie, sociologie apod. Jakmile člověk zná jednotlivé odvětví, dokáže se skvěle orientovat právě v mezinárodních vztazích. Tento obor je prospěšný například ve veřejném i soukromém sektoru, např. v mezinárodních organizacích, neziskových organizacích, státní službě, mediální sféře či soukromých společnostech v oblastech zahraničních styků apod. Nepostradatelným prvkem je určitě umění komunikovat, a proto bych chtěl zmínit citát od Winstona Churchilla „Diplomacie je umění říct lidem, aby šli k čertu takovým způsobem, že se tě ještě zeptají na cestu.“

Proč právě Vysoká škola Mezinárodních a veřejných vztahů v Praze?

Vysoká škola Mezinárodních a veřejných vztahů Praha má velmi dobré jméno a je velice uznávaná. Školu jsem si vybral především kvůli tomu, že se jedná o rodinnou školu, kde pro vyučující student není jenom číslo. Pokud student potřebuje např. probíranou látku dovysvětlit, nebo se chce do problematiky ponořit hlouběji, než se dozví na přednáškách, vyučující studentovi vždy věnují svůj čas a rádi pomohou. Dále bych také zmínil kvalitní vyučující z praxe, což bylo pro mě velkým lákadlem.

Když už od roku 2019 na této škole studujete, co byste na ní mohl pro potenciální studenty vyzdvihnout?

Pro potenciální studenty bych především vyzdvihnul kvalitní vyučující, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe. Díky vyučujícím může student nahlédnout za „oponu“, což je velmi přínosné. Dále bych také vyzdvihnul jednotlivé předměty, které nás skutečně připravují na naše budoucí směřování v oboru. Nelze nezmínit několik projektů, které škola nabízí, je to například projekt Bezpečnost, který je veden gen. Ing. Andorem Šándorem (v záloze) nebo projekt AMBASÁDA. Kupříkladu díky projektu AMBASÁDA jsme měli možnost potkat zajímavé osobnosti jak z politiky, tak i z diplomacie. Během tohoto projektu nám přednášel Miloš Vystrčil, Tomáš Petříček, Lubomír Zaorálek, nebo dokonce prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.

Slyšeli jsme, že jste se dostal na praxi do Bruselu. Jak se Vám to povedlo?

Od druhého ročníku jsem v programu EU Careers, který se zabývá především zprostředkování jednotlivých stáží a pracovních příležitostí v institucích a agenturách EU. Díky tomuto programu, který spadá pod EPSO, jsem se začal zajímat o strategii a implementaci podpory Čechů v institucích EU. Při konzultaci mé práce s vyučující JUDr. Olgou Nebeskou, která je expertem na EU, jsem dostal nabídku, že by byla možnost vycestovat do Bruselu na praxi na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii.

Co je Vaším úkolem na současné praxi?

Pracuji na Stálém zastoupení České republiky při EU, a to konkrétně na oddělení Finanční a kohezní politiky, která se zaobírá například: zelenými dluhopisy, daněmi, rozpočtem EU, praním špinavých peněz, kohezní politikou a mj. Radou ECOFIN. Práce je velmi dynamická, mým úkolem je například účast na Pracovních skupinách v Radě EU, kde dělám zápisy, které se pak posílají do ČR, dále připravuji různé akce, které souvisejí s nadcházejícím předsednictvím ČR v radě EU. Díky programu EU Careers, do kterého jsem zapojen, jsem se mohl zúčastnit několika akcí na Stálém zastoupením ČR při EU z hlediska implementace a strategie podpory Čechů v institucích a agenturách EU.

Máte už promyšlené, co Vás bude čekat po vysoké škole?

Do jisté míry by se dalo říci, že ano, ale otázka je, zda-li se mi to podaří. Velmi mě láká politika, protože jsem přesvědčen, že v politice není dost mladých lidí, kteří by hájili jejich zájmy. Určitě by se mi líbila práce v diplomacii, ale není úplně lehké se do diplomacie dostat, vyžaduje to spoustu času a úsilí. Díky škole budu mít dveře otevřené do spoustu jiných oblastí, takže uvidím, kam mě osud zavane.

Jak vnímáte nadcházející předsednictvo ČR v Radě EU? Co by mělo být prioritními tématy našeho předsednictví?

Nadcházející předsednictví ČR v Radě EU je pro Českou republiku opravdu velmi důležité. Předsednictví má zásadní vliv na vnímání předsednické země jak v zahraničí, tak doma. Je to jedinečná příležitost k prezentaci, ke zviditelnění země v rámci EU a stejně tak ke zvýšení povědomí o politikách EU v zemi samotné. Z hlediska priorit Úřad vlády České republiky zveřejnil dokument, ve kterém je zmíněno pět hlavních oblastí (Evropa propojená vnitřním trhem, moderní a prosperující, Evropa silná a bezpečná, Evropa zdravá a udržitelná, Evropa soudržná a solidární, Evropa chytrá a kreativní). Myslím si, že se do našeho předsednictví promítne válka na Ukrajině bez ohledu na svůj další vývoj. Válka se promítne prakticky do všech tematických oblastí.

Dokázal byste nám na závěr říci, co je podle Vás ve vašem oboru asi to nejtěžší?

V mém oboru je asi nejtěžší to, že se situace z hlediska mezinárodních vztahů neustále vyvíjí. Člověk musí každodenně sledovat světové dění, protože spousta věcí, které platily včera, dnes již platit nemusí.

Co pro Vás znamená luxus?

Pod slovem luxus si spousta lidí představí materiální věci, pro mě je to především čas, který strávím v klidu se svojí rodinnou a přáteli. Zároveň si pod pojmem luxus představuji zdraví, protože si myslím, že je to vůbec to nejdůležitější.

Děkujeme za rozhovor

Galerie

Rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články