Péče ve stylu concierge medicine: Osobní lékaři pro 21. století

03. Únor 2017 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 15078

Dnešní medicína nabízí obrovské možnosti, ale běžná lékařská péče naráží na limity. Pacienti se nezřídka setkávají s dlouhým čekáním a neochotou lékařů, kteří nemají čas na osobní péči. Nemocné tak může trápit zbytečný stres a někdy i nekvalitní služby. Proto vznikla „concierge medicine“, jež zajišťuje komplexní a individuální péči osobních lékařů. Českým průkopníkem je pražská poliklinika Program Health Plus, díky níž je concierge medicine dostupná také v ČR.

Duchovním otcem lékařské péče ve stylu concierge medicine je americký lékař Dr. Howard Maron, který si v roce 1996 položil klíčovou otázku, jak by měla vypadat ideální lékařská péče. A poté úplně změnil fungování své lékařské ordinace. Počet pacientů omezil na pouhých padesát rodin, jimž za své lékařské služby účtoval pravidelný poplatek. Díky tomu jim mohl zajistit výrazně nadstandardní péči zaměřenou na jejich osobní potřeby. Z dříve bezmocného pacienta stal mocný klient, jehož přání jsou pro lékaře prioritou. A právě tento přístup je někdy označován za lékařskou péči pro 21. století.

Pozornost k potřebám a přáním Concierge medicine způsobila posun ve vnímání toho, jak funguje kvalitní lékařská péče, a Dr. Maron inspiroval tisíce dalších lékařů po celém světě. „Naše praxe je postavena na ideologii nabídnout lidem profesionalitu, komfort a prvotřídní služby, jaké očekávají od poskytovatele jakýchkoli jiných služeb,“ vysvětlil médiím Dr. Howard Maron. Na stejném základě vznikla i česká soukromá poliklinika Program Health Plus, která se zaměřuje na poskytování maximálně komfortní a individuální lékařské péče ve stylu concierge medicine, a to napříč všemi klíčovými lékařskými obory. „Základem je věnovat plnou pozornost veškerým potřebám i přáním klientů, najít vždy nejlepší řešení jejich zdravotních obtíží a pomocí cílené prevence jim předcházet,“ popsal MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., ředitel kliniky Program Health Plus. Concierge medicine navíc přináší mnohé výhody počínaje týmem špičkových specialistů s nejmodernějším vybavením přes péči v luxusním prostředí bez zbytečného čekání a stresu až po nadstandardní služby, jako jsou nonstop telefonické lékařské konzultace či domácí návštěvy lékaře.

Komplexní a propojený přístup Základem concierge medicine jsou služby osobních lékařů, atestovaných internistů, kteří koordinují lékařskou péči s odborníky specializovaných oborů a díky tomu cíleně organizují veškerou potřebnou preventivní, diagnostickou i léčebnou péči přesně dle aktuálního zdravotního stavu a potřeb klienta. Proto dokáží diagnostikovat a léčit komplexněji, protože vyhodnocují závěry všech vyšetření a hledají společný jmenovatel obtíží, který je často skutečnou příčinou problémů. „Úzce spolupracujeme také s psychology, protože mnoho potíží je psychosomatického charakteru, například ze stresu. Psychika vůbec hraje důležitou roli a může modifikovat somatické choroby. Komplexní a propojený přístup je proto obrovskou výhodou,“ poukázal vedoucí lékař Programu Health Plus, doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc. Velkým přínosem jsou také nejvyspělejší diagnostické metody včetně poslední generace prediktivních genetických testů, které umožňují zjistit některá zděděná zdravotní rizika a podle toho přesněji zacílit preventivní screeningová vyšetření. Cílem osobních lékařů je totiž zdravotním problémům předcházet a udržet své klienty ve zdraví až do vysokého věku.

Vždy dostatek času a osobní péče Koncept rodinného lékaře není v dějinách nijak nový. V minulých staletích doktoři u šlechty i měšťanů často pečovali o celou rodinu, podrobně znali pacienty a proto jim poskytovali kvalitnější péči. Totéž platí pro osobní lékaře v concierge medicine 21. století. „Díky individuálnímu přístupu mnohem lépe známe zdravotní obtíže našich klientů, jejich osobní i rodinnou anamnézu, zázemí i životní styl. Máme podrobnější informace a můžeme pohotověji reagovat na jejich dotazy i problémy a všechno jim lépe vysvětlit,“ nastínil doc. Kábrt z Programu Health Plus. Každý osobní lékař vede pro klienty podrobnou elektronickou dokumentaci včetně výsledků veškerých provedených vyšetření, do které mají klienti online přístup přes zabezpečenou klientskou zónu a mohou tak mít stále přehled o svém zdravotním stavu či termínech prohlídek. Ovšem více než moderní technologie a nadstandardní služby klienti často oceňují to, že v rámci concierge medicine mají vždy dost času, pozornosti a individuální péče. Protože právě díky tomu cítí, že pro svého osobního lékaře nejsou jenom dalším pořadovým číslem.

Více informací o péči ve stylu concierge medicine naleznete na webu www.programhplus.cz.

Galerie