Rozhovor s Radkem Bláhou: O GIYOU, květinových klenotech, symbolech, Čechách, Faberge a luxusu

13. Květen 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost se zde objeví 12. 06. 2024

Radek Bláha je ženatý a má 5 dětí. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a mezi jeho zájmy patří knihy, hudba, historická usedlost, sport a rodina. Od roku1993-2016 se věnoval advokacii, obchodnímu a finančnímu právu. Následně se  přestěhoval z Prahy na venkov. Mezi lety 2017-2022 se učil na venkově, věnoval se rodině, hudbě a rozvíjel historickou usedlost. Od roku 2022 vede společnost Giyou a věnuje se rodině.

Jaký byl první rok existence GIYOU a kam směřuje?

Intenzivní a nečekali jsme to. Začali jsme prodávat přes e-shop, otevřeli první kamenný obchod v Praze, získali pár neobyčejných zakázek. Tento rok budeme květiny více vystavovat, daleko více o nich mluvit a čeká nás skok v řadě oblastí, na které nebyl čas.

Dá se říct, že GIYOU květiny jsou české?

Je obtížně definovat kulturní původ, vše se navzájem promíchává. Ale inspirace vznikla z české zahrady malé vesnice v Čechách a jsou vytvářeny Čechy v Čechách. Pokud má GIYOU nějakou národnost, tak českou. A jsem za to rád.

I když nemají Čechy silnou šperkařkou pověst, která by vám v zahraničí pomohla?

Čechy asi nemají historicky silný šperkařský proud rozpoznatelný v zahraničí. Ale mají neobyčejnou řemeslnou zručnost, která se projevila v jiných oblastech, přemýšlí a mají schopnost tvořivosti. A z pohledu šperkařské pověsti Čech, je otázkou, zda toto současní lidé potřebují. Lidé chtějí kvalitu, překvapení, radost, žít svůj život. A přijde mi že národnost a historie odvětví nebo značky už nyní tak podstatná není.

Vaše květiny se nenosí na těle nebo oděvu, mohou být pro lidi identifikačním symbolem?

Určitě jsou pro lidi silným vyjádřením. Je mnoho věcí, které mají pro lidi podobnou funkci a lidé je nenosí. A možnosti identifikace jsou v dnešní době velmi volné. Vznikají nové možnosti, s čím se identifikovat, včetně toho, neidentifikovat se s ničím. Stříbrné a zlaté květiny jsou někde na pomezí šperků a objet d'art (kam patřily třeba i výtvory Carla Fabergého nebo Cartier). Zároveň, v tom, jak se s nimi zachází, jsou blízko "vzácným" živým květinám. Myslím, že si uchovávají část jejich lehkosti a emocí živých květin. Pracujeme s tvary, vzácnými kovy, jemností, elegancí, detaily a inspirací jsou živé květiny. A přitažlivost k živým květinám mají lidé v krvi a hledání zvláštní identity u živých květin je slabá resp. tak široká, že končí. U šperků a květin ze stříbra a zlata je tomu jinak. Přesto, různorodost produktů a našich zákazníků je velká. A jiné potřeby budou u jedné stříbrné květiny a jiné u velké kytice ze zlata. Ale všechny tyto potřeby mají význam a hledíme na ně stejně.

Zmínil jste Fabergého, ovlivnily vás nějak jeho květiny?

Když jsme začínali, Fabergého květiny jsme ani neznali. A celou historii odvětví a současný trh jsme začali poznávat až po vytvoření květin a vstupu na trh. Měli jsme vlastní představy a žádný návod a ani nebylo, kde ho vzít. Smaltované květiny se zlatem a drahými kameny začal Febergé vytvářet někdy v 80. letech 19 století. Dochovalo se jich asi 80, málokdy se objeví v aukcích a poslední dosažené aukční ceny se pohybovaly v řádu několika stovek tisíc GBP. Byl ve své době zlatnickou hvězdou zásobující originálními šperky především ruský carský dvůr. A také velký milovník květin, Čínské a Japonské botaniky a především divoce kvetoucích rostlin. Odlišnost jeho květin od GIYOU je velká. Ale vzhledem k rartinosti květin ze vzácných kovů, používáme Fabergého jako jeden z mála příkladů květin ze vzácných kovů v historii.

Je možné mít také velké rozdíly v cenách, jaké mají GIYOU květiny?

Široké variace květin, možnost složit si různě velké kytice z různě hodnotných kovů jsou jejich předností. Způsobuje rozpětí cen, ale myslím, že jsou lidé na to zvyklí. Odlišnost cen má ale vliv na náš způsob komunikace. A také se začne více projevovat přání lidí hledat si své vlastní svatební a zásnubní symboly, bez ohledu na tradice. A lidé prozatím moc nových alternativ pro tyto svátky nedostali. A věřím, že GIYOU květiny jsou nejen o svatebních dárcích, svatebních kyticích nebo dekoraci velkolepých svateb, ale poskytují i originální nový symbol pro zásnuby a svatební obřad. Vytváří zajímavou, netradiční alternativu zásnubním a snubním prstenům.

Bude letos nějaký limitovaný druh květin?

Letos nebudou žádné limitované druhy. Naše výroba je z globálního pohledu tak miniaturní, že i kdybychom prodávali milionkrát víc, rozdíl nebude žádný. A naopak, možná čím více jich prodáme, tím budou žádanější. Ale uvědomujeme si, že vytvářet něco omezeného má svůj význam. Navíc, naše všechny květiny jsou limitované časem. Každý rok vytváříme pár nových druhů květin a po nějakém době některé staré druhy vyrábět přestáváme. Necháváme si pár posledních na prezentaci a produkci ukončujeme.

Kde teď stojí darování a kam se vyvíjí?

Téma darování a jeho vývoj je pro nás zajímavé a věnujeme mu mnoho času. Dá se vypozorovat směr k zážitkům v nejširším slova smyslu, originálním, unikátním věcem, osobním sdělením, umění, luxusu.

Kupují květiny více muži nebo ženy?

GIYOU mají spíše ženské vlastnosti a jsou určeny především ženám. A pro mě s překvapením zatím květiny kupují více ženy a také je i občas kupují pro muže. Možná, že časem objevíme, že mají i určitou kombinaci ženského i mužského. Nebo jí dovedeme nějak pomoct. Muži ale zase kupují větší a dražší kytice. Zdá se, že muži potřebují nové věci více vstřebat a mít k nim dobré vysvětlení. A to je naše práce a věřím, že až muži užitečnost květin pochopí, ženy lehce přeskočí a budou je ženám sami kupovat.

Říkáte, že jsou Vaše květiny užitečné?

Poskytují mnoho reálné užitečnosti. Podobně jako živé květiny, umění, krásný šperk nebo produkt určený pro darování. Především jsou příležitostí pro unikátní dárek a dekoraci domova ve vázách. A pak pro různé slavnostní okamžiky jako svatby, zásnuby, uznání. Nebo je lidé v rodinách sbírají do rodinných váz. Vytváříme věci, které mají okrasnou nebo symbolickou funkci. A vytváření a sdílení krásy je pro člověka přirozené a tak užitečné, že bez toho nemůže být.

Kupují lidé GIYOU květiny pro svatby?

Jen v roce 2020 bylo v EU 1,4 mil svateb. A zásnuby a svatby jsou z části postaveny na tradicích, u kterých si myslím, že nás čeká řada změn, aby dohnaly dobu a současnou podobu vztahů.

A jak se mění pojetí luxusu?

Pro luxusní značky zůstává klasický silný příběh, vyjádření identity, rarita, kvalita, vysoká estetika. Ale prochází velkou změnou. Tradiční exkluzivita luxusních produktů již nestačí nebo by měla být postavena jinak a je daleko víc otevřenější. A pokud luxusní značky a produkty takto vystupují ze své ochrany, pak musí ukázat svůj účel jinak. Může za to i rozšiřující cílová skupina a změna tradičního kupujícího. Luxusní značka již stěží může být postavena na statusu, ale musí hledat spíše totožné zájmy a uvažování lidí. A navíc u lidí, kteří jsou zákazníky nebo potenciálními zákazníky luxusních značek je v poslední době vidět více tendencí. Tendence k extrémnímu, maximalistickému životnímu stylu. A pak třeba tendence k minimalismu - zjednodušení života, vlastnění méně, ale o to kvalitnějších věcí, sledování svého vlastního, vědomějšího života a hodnocení příběhu značek z těchto pohledů. Přílišná exkluzivita luxusní značky, bez srozumitelného doplňujícího účelu, by v současné době znamenala ztrátu nemalé části zákazníků.

A jaké má v luxusních produktech místo GIYOU?

Demokratizace luxusu také vytváří prostor pro malé firmy, které mohou vstoupit na trh s exkluzivními produkty a oslovit zákazníky novými hodnotami. GIYOU vychází z jemnosti, intimity, krásy přírody, radostného a tvořivého života. A k tomu se přidala unikátnost a estetiku produktů, řemeslné mistrovství a osobní služby, které mají prvky exkluzivnosti a luxusu. A chceme poskytnout lidem toto vše.

Co pro Vás znamená luxus?

Jednou si u nás koupil velkou zlatou kytici do svého domu starší muž. Byl vynikají ve svém oboru. Jeho dům měl hromady různě poházených knih a fotek jeho zážitků na stěnách, běžný mužský nepořádek a v pokojích zvláštní neuspořádanou směs obyčejných i výjimečných věcí. A každá z nich měla stejné právo na prostor. Z domu a jeho pána vyycházela radost ze života a krásy, osobitá elegance a jistota. Byl pro mě příklad luxusu. Luxus je pro mě uvolněnost, touha pro prožitcích a kráse, neokázalá elegance, snaha o mistrovství, která neubírá autenticitě a život podle sebe.

Děkujeme za rozhovor

Galerie

Rozhovory