Stopy evropských zvířat

09. Listopad 2023 | Redakce LUXUS.cz | čtenost se zde objeví 09. 12. 2023

Kniha Stopy evropských zvířat je do detailu promyšlená encyklopedie zvířecích stop a příručka pro stopaře začátečníky i pokročilé s 1 100 fotografiemi a 500 kresbami na 816 stranách. Jde o nejobsáhlejšího průvodce po stopách a pobytových znacích divoké fauny v Evropě – ještě nikdy tu nebylo dílo, jež by se této knize vyrovnalo. Kniha je skvěle vizuálně i didakticky zpracovaná. Obsahuje úvod do základů stopování, podrobné popisy a návody na měření stop a chůze, návody na srovnání běžně zaměňovaných druhů a srovnávací tabulky stop savců a ptáků v životní velikosti. Stopy a znaky evropských savců jsou prezentovány v detailních portrétech. Kniha obsahuje také informace o stopách, krmných stezkách, hnízdech, norách a dalších stopách nejvýznamnějších ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých. Každý, kdo má rád pobyt v přírodě, si tuto knihu zamiluje! Je navržena tak láskyplně, že ji nebudete chtít odložit.

Kniha je rozdělena do čtyř částí, které obsahují základní informace o biologii evropských zvířat a podrobné poznatky o jejich stopách a znacích. Kapitola „Učíme se stopovat“ vám poskytne rady, jak zvládnout první kroky při objevování rozmanitého a vzrušujícího světa zvířecích stop.

První část „Savci“ obsahuje především druhové portréty dospělých zvířat. Na úvod se dozvíte základní informace o morfologii chodidel savců, o struktuře stop a jejich nejdůležitějších charakteristikách. Pochopíte princip chůze a stopních drah, dočtete se o tom, jak stopy a stopní dráhy měřit.

Následuje podrobný průvodce po určování stop a pobytových znaků savců. Kresby otisků předních a zadních končetin jednotlivých druhů v životní velikosti nebo v přesném měřítku umožňují rychlou identifikaci konkrétního druhu či zúžení výběru jen na několik druhů.

Podkapitola „Identifikace a interpretace stop“ uvádí čtenáře do rozsáhlého a rozmanitého světa stop a znaků. Uvedené identifikační pomůcky pomohou rychle přiřadit nalezené stopy určitému živočišnému druhu nebo skupině živočichů.

Hlavní část oddílu o savcích tvoří portréty jednotlivých druhů a skupin druhů, v nichž jsou popsány jejich tělesné rozměry a charakteristiky, rozšíření a stanoviště, jejich potrava a způsoby rozmnožování. Na barevných stránkách najdete informace o stopách s popisem předních a zadních stop, typických typů chůze i přehled nejběžnějších stop a důležitých rozměrů. Kromě toho se seznámíte s typickými znaky druhů.

V dalších částech jsou shrnuty základní informace o stopách a znacích ptáků (část 2), obojživelníků a plazů (část 3) a hmyzu a dalších bezobratlých (část 4). Vzhledem k velkému počtu zařazených druhů a přirozeně omezené znalosti zdejších stop bylo nutné zvolit poněkud odlišnou prezentaci. Stopy jsou sice nadále zpracovávány formou druhových portrétů (i když nyní mnohem kratších), ale znaky jsou řazeny podle vzhledu, tedy v případě ptáků například podle hnízd, potravních stop nebo exkrementů, ke kterým jsou pak přiřazeny charakteristické znaky určitých druhů nebo skupin druhů. Podrobnější informace naleznete v odborné literatuře.

Více na: www.knihykazda.cz/stopy-evropskych-zvirat/