VÝSTAVA JAN KŘÍŽEK (1919 - 1985) A UMĚLECKÁ PAŘÍŽ 50. LET, VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Michal Hutta
29. Srpen 2013

Ve Valdštejnské jízdárně trvá až do konce září 2013 souhrnná výstava, jenž představí dílo sochaře Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších český umělců, kteří se usadili ve Francii. Křížek tam žil od roku 1947 až do smrti a vytvořil podstatnou část svého díla.

Ačkoliv byl především sochař, Křížek po sobě zanechal i rozsáhlé kresebné, malířské a grafické dílo. Výstava uvede přes 300 Křížkových prací (70 z Francie, 100 ze sbírek Národní galerie v Praze, ostatní ze sbírek v ČR) a zařadí umělce do mezinárodního kontextu a společnosti (art brut, tašismus, Jean Dubuffet, Pablo Picasso, Jean Degottex, René Duvillier).

www.ngprague.cz

  

NÁRODNÍ GALERIE