Den finanční gramotnosti vyzývá k správným finančním návykům

Jana Zradičková
09. Září 2019

Den finanční gramotnosti je vyhlášen na 8. září. Poukazuje na potřebu a důležitost vzdělání v oblasti financí, která dříve dost zaostávala. Letos si tento den připomeneme již po osmé. Společnost yourchance o.p.s. podporuje finanční vzdělávání hned několika aktivitami společně s EFPA ČR je národním organizátorem Global Money Week v České republice.

I v dnešní době není míra vzdělanosti ohledně financí příliš závratná, avšak stále se snažíme zdokonalovat prostředky k tomu, aby ji mladí ovládali stále lépe a lépe. Od roku 2013 je na školách povinně zaveden předmět finanční gramotnost. Věříme, že během několika let budou studenti mnohem více seznámeni s penězi a až dokončí studia, budou rozumět
hospodaření s nimi mnohem více, než tomu bylo u jejich rodičů.

Společnost yourchance se snaží dostat čím dál tím více finanční gramotnost do škol díky jejich projektu. Smyslem je pomoci učitelům, aby správně uchopili výuku finanční gramotností a nabídli žákům co nejrozšířenější škálu nástrojů.

Pro učitele jsou pořádány kurzy finanční gramotnosti a každý rok společnost pořádá konference s touto tématikou. Po spolupráci a splnění podmínek může škola získat i certifikát „Finančně gramotná škola.“ 

Pro žáky se konají přímo na školách různé workshopy a projektové dny s odborníky z praxe.

Tento rok nám týden vzdělávání Global Money Week nahlásil, že se oproti loni zapojilo skoro o 60% více dětí, což je opravdu vysoké číslo. Do tohoto týdne se nově zapojily i dětské domovy, což je odezvou projektu Začni správně, o kterém se můžete dočíst víc na jejich stránkách.

Youchance již šíří své působení i do spousty dalších zemí, mezi které můžeme zařadit i Itálii či Indonésii. Základem finanční gramotnosti jsou samozřejmě znalosti, ale dále je také musíme umět aplikovat v praxi. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli pozvat na konferenci Škola základ života, kde si právě příklady dobré praxe ukážeme.