HELENA KOHOUTOVÁ: ZAKLADATELKA SOUTĚŽE OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP

Rozhovor napsala redakce
30. Říjen 2013

Prestižní soutěž „OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP“ je od roku 2008 významným projektem, jehož cílem je odměnit, podpořit a zviditelnit malé, střední a velké podniky v ČR. Projekt díky spolupráci s odborným garantem CRIF-CZECH CREDIT BUREAU vybírá nejlepší podnikatelky z počtu cca 12 000 registrovaných firem 100% vlastněných ženami, českými občankami, které podnikají alespoň 4 roky v rámci České republiky.

Otázka
Zakladatelky soutěže Heleny Kohoutové jsme se zeptali, proč vlastně tento projekt vznikl?
Odpověď
Sama podnikám již šestnáct let a od prvopočátků činnosti mé firmy jsem měla nutkání nacházet šikovné a talentované české lidi, kteří šli s odvahou za svým snem, zrealizovali nějaký nápad a založili úspěšné podnikání. V devadesátých letech nebylo překvapením, že jsem téměř všude na vrcholných pozicích potkávala muže. Byla jsem ženou, pro kterou neexistovaly překážky. Vnitřní nutkání udělat něco dobrého pro české ženy, sdružit je, umožnit jim přátelskou platformu pro realizaci nových nápadů, myšlenek, přátelství, ale i rozvoj pracovních příležitostí. Prvním projektem byl dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies a o několik let později, respektive za devět let od jeho založení, jsem spoluzaložila projekt Ocenění Českých Podnikatelek.
Otázka
Založit a řídit tak velký projekt, a to na zelené louce, muselo být pro vás velikou výzvou?
Odpověď
Když se podívám zpátky, tak ano. Nicméně si pamatuji období, ve kterém moje myšlenka sílila a pak se jednoduše stala. Šlo to samo. Nápad podpořit ženy v jejich podnikání, aby se nebály hovořit o svém úspěchu, nadchl mnoho lidí a institucí. Jsem jim za to neskutečně vděčná. Baví mě sny a vize přeměňovat vše ve skutečnost.
Otázka
Co bylo největší překážkou?
Odpověď
Získat si důvěru žen. Přesvědčit je, že jejich vrozená skromnost není na místě. Domnívám se, že je nesmírně důležité nalézt si čas, zhodnotit si dosavadní činnost, získat nadhled a potkat se s novými lidmi. Ženy obecně nerady soutěží a nerady se ukazují. To přetrvává, mě to mrzí, ale současně to chápu. Projekt nazýváme úmyslně oceněním, protože slovo ocenění je pro mě něco jako uznání. Dává to hodnotu a smysl tomu, co děláme, toho, že si samy sebe vážíme a že si uvědomujeme, co jsme dokázaly a případně překonaly. Moc bych si přála, aby české ženy podnikatelky náš projekt takto vnímaly a neobávaly se hovořit o svých zkušenostech a začaly si sami sebe více vážit. Každý rok slýchám od žen finalistek odpovědi v duchu - my jsme nic nedokázaly, jsme úplně obyčejné, určitě je řada lepších žen. To by muž nikdy neřekl.
Před několika lety mě dal jeden kolega velmi užitečnou radu, která se mně nejdříve nelíbila. Doporučil mi, aby se stala ikonou pro ženy podnikatelky. Abych se nebála vyjadřovat se k tématům, hovořila o nich, byla iniciátorkou a také inspirací. Nebylo to jednoduché si to připustit, přijmout tuto myšlenku, bála jsem se ztráty soukromí. Po letech mohu říct, že se nic špatného nestalo, protože to, co má člověk v srdci a v hlavě, vám nikdo nevezme. Naopak si myslím, že je čím dál více nutné veřejně vystupovat a dávat protipól běžnému mediálnímu spektru o špatných lidech, podnikatelích, situaci a že nic nejde. Jsem hluboce přesvědčena, že negativní zprávy jsou minoritní ve srovnání s pozitivními okolnostmi, které vytvářejí normální lidé. Jenom to není tak atraktivní pro média. Naše firemní aktivity i moje aktivity osobní jsou zásadně nepolitické, to však přeci neznamená, že nejsem veřejně aktivní člověk. Lépe je být otevřený, než si stěžovat za zavřenými dveřmi.
Otázka
Jaké jsou vaše zkušenosti za posledních šest let projektu?
Odpověď
Jsem hluboce přesvědčena, že dlouhodobý úspěch mužů i žen je založen na vnitřních principech, hodnotách, pracovitosti, nápaditosti a vytrvalosti. Pro české ženy je zásadní téma skloubení rodinného života a jejich práce. Díky osobním setkáním s finalistkami a zástupci poroty můžeme říct, že to ženy zvládají na jedničku. Rádi bychom bortili představu ženy podnikatelky jako člověka, kterého nic jiného než práce nezajímá. Opak je pravdou. Také jejich přístup k firmě má více osobní charakter a berou ji jako svoji druhou rodinu. Sociální cítění se projevuje především v podpoře mnoha charitativních organizací, podpoře sportovních spolků, seniorů, dětí či dokonce samy zakládají sdružení a spolky, které podporují sociálně slabé či zdravotně postižené.
Proto opět opakuji, že vedle oceňování úspěšných firem, jejich inovací a dynamiky růstu, výjimečných příběhů hovoříme o hodnotách, společenské odpovědnosti, sdílení vizí a cílů jednotlivých podnikatelek. Věříme, že pozitivní příklady jsou inspirací pro budoucí podnikatelky a podnikatele, manažery a lidi, kteří stojí na prahu své kariéry a rozvoji svého podnikání. Je to principiální i pro náš národ.
Otázka
Jaký je letošní ročník?
Odpověď
Brzy se dozvíme vítězky letošního ročníku v kategoriích ČESKÁ PODNIKATELKA, která podnik vlastní a řídí v kategorii malá, střední a velká společnost. Dále CENA GE MONEY BANK - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA, Cena za výjimečný růst pod patronací CEMI a v neposlední řadě Cena na inovativní řešení pod patronací Allianz.
Zajímavostí letošního roku je hned několik. Máme rekordní počet přihlášených, zajímavé a silné podnikatelské a lidské příběhy. Ženy pracují ve všech oborech, ať je to zdravotnictví, školství, stavební a strojírenský průmysl, služby. Svůj úspěch budují na dlouhodobých vztazích, slušném chování a zodpovědnosti.
Čím dál více si uvědomujeme, že ženy podnikatelky (obvykle zakladatelky firem) se stále více profilují jako úspěšné manažerky, protože jinak by nemohly dlouhodobě a stabilně řídit obchod, finance, lidské zdroje, zákazníky. Stále více hovoří o významu jejich rodin, dětí a manažerování firmy tak, aby nebyly samy sobě otrokyněmi. Z velmi důkladně vypracovaných dotazníků, které nám registrované finalistky vyplnily, vyplynuly zajímavé údaje. Ve svých firmách stále více zavádějí nejrůznější inovace a úsporná energetická řešení, zpracovávají odpad pro komerční využití, zavádějí organizační změny a originální marketingové procesy. Ženy více využívají moderních technologií a díky nim řízení firmy „na dálku“.
Pro představu jsme v letošním roce hodnotili firmy s obratem od 10 miliónů korun až do obratu 1.7miliardy korun. Jedná se tedy o velmi široké a pestré celorepublikové spektrum firem. Je to vlastně novinka a to na doporučení nového auditora, společnosti NSG Morison, protože do loňského roku jsme členili velikost firmy ne podle obratu, ale podle počtu zaměstnanců.
Otázka
Jaké je vaše přání?
Odpověď
Rádi bychom hovořili o současné ekonomické situaci, o aktuálních tématech v oblasti soukromého podnikání, jeho rozvoji a navazování nových vztahů a obchodních kontaktů. Přejeme si poukázat na to, jak české ženy podnikatelky kultivují podnikatelské prostřední a jak významný je jejich přínos k rozvoji podnikatelského prostředí a k posílení respektování principů odpovědnosti a partnerství, ale i transparentního podnikání.
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
Děkujeme za rozhovor

AGENTURA HELAS

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže