Nadační fond Harmonie využívá hudbu jako prostředek sociální změny

Redakce
14. Březen 2018
Nadační fond Harmonie přivádí do ČR celosvětově uznávaný progresivní pedagogicko-metodický sociálně-hudební projekt El Sistema. Projekt je založen na víře, že je možné pozitivně měnit životy dětí hudbou. Projekt dává dětem šanci naučit se hrát na hudební nástroj od samého počátku, a to jako člen orchestru.

Jejich působení v orchestru je využíváno jako nástroj k sociální změně. Úspěšný je tento projekt v sociálně vyloučených oblastech, kde je jedním z problémů fakt, že děti nemají každodenní vzory pracovních návyků. Proto poměrně brzy samy na danou činnost rezignují a zapadnou do stejného stereotypu, jako jejich rodiče.

Díky projektu El Sitema, který se prokázal jako velmi účinný, si děti osvojí hudební dovednosti, ale jsou také přivedeny k disciplíně a pracovním návykům. Podporují ho světově uznávaní hudebníci, jako např. vynikající cellista Julian Lloyd Webber (bratr Andrewa, autora muzikálu Jesus Christ Superstar), který projekt přivedl do Velké Británie, do oblastí nejvíce zasažených nezaměstnaností, drogami a kriminalitou.

Díky zakladatelce projektu, paní Miladě Cholujové, máme dva takové smyčcové orchestry i u nás. Jeden je v problémovější lokalitě na Praze 5 na Smíchově a druhý v Klánovicích. V současné době je v orchestru 60 dětských členů. I přesto, že se jedná o nádherný projekt s velkými úspěchy v zahraničí, v naší zemi bojuje o přežití kvůli malé podpoře. Naštěstí zájem dětí, škol a rodičů vzrůstá.

Chcete-li i Vy tento zajímavý projekt, jehož patrony jsou herečka Simona Stašová a klavírní virtuóz Ivo Kahánek, podpořit, můžete zaslat dárcovskou SMS. Odešlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru DMS HARMONIE 30, nebo DMS HARMONIE 60, nebo DMS HARMONIE 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete také odeslat trvalou dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 30, nebo DMS TRV HARMONIE 60, nebo DMS TRV HARMONIE 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60, nebo 90 Kč. NF Harmonie obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Více informací o projektu naleznete na www.nfharmonie.cz.