ROZHOVOR S OLDŘICHEM LOMECKÝM, STAROSTOU PRAHY 1

Rozhovor napsala redakce
24. Září 2013

Centrum města, výkladní skříň Prahy. Sídlo řady institucí, státních i nestátních, soukromých firem, cíl statisíců turistů, kteří obdivují památky hlavního města. A také místo, kde bydlí desetitisíce obyvatelů, místo, které žije svým všedním životem. To vše je Městská část Praha 1, na jejíž radnici má za sebou polovinu svého volebního období starosta Ing. Oldřich Lomecký.

Otázka
Praha 1 coby centrum hlavního města se logicky stává i místem podnikání v nejrůznějších oblastech. Vy sám jste si tuhle činnost vyzkoušel několik let na vlastní kůži. Zkušeností tedy máte na rozdávání. S jakými problémy se radnice Prahy 1 potýká v této oblasti?
Odpověď
V první řadě musíme hájit zájmy občanů, kteří tu bydlí, což se v minulosti dost často nedělo. Praha 1 byla brána jako jakýsi skanzen na ukazování. Snažíme se zajistit například opravy chodníků, bytového fondu, zvýšení počtu parků, zeleně. To vše jsou příležitosti pro podnikatele v daných oblastech. V rámci našeho politického projektu jsme například zvýšili počty předzahrádek. Dosáhli jsme toho cestou snížení nájmů, čímž jsme opět vyšli podnikatelům vstříc. Tak se nám například podařilo vyřešit letitý problém Malého náměstí, které je dnes uzavřené s řadou předzahrádek, kde se mohou obyvatelé či návštěvníci Prahy občerstvit. Malá oáza klidu v centru města.

Otázka
Spadají tyto aktivity do projektu Prahy 1 Centrum města pro život?
Odpověď
Přesně tak, souvisí to také s tím, že se snažíme z nebytových prostorů vytvářet zpět byty a tím zvýšit počet občanů, kteří bydlí na Praze 1. A revitalizace bytů je další příležitost pro soukromou sféru.

Otázka
Co všechno tedy radnice Prahy 1 dělá pro podnikatele?
Odpověď
Zajišťuje rovnost pravidel pro podnikání. Praha 1 je pro podnikatele medem, který přitahuje, protože sem míří největší podíl turistů, tím pádem existuje největší zájem „mít tady“ restauraci, butik a podobně. My pro ně musíme připravit rovné, přehledné a stabilní podmínky, což znamená v první řadě objektivní stanovení nájmů. Ale na druhou stranu by nájmy neměly být neoprávněně nízké. Je to problém daný nerovností podmínek na trhu. Jednoduše řečeno, nájemné musí být stanoveno objektivně tak, aby odpovídalo dané lokalitě. Když budu nižším nájemným dotovat jednu sféru, budu zároveň poškozovat druhou. A to prostě nelze, pravidla, podle kterých by se měli podnikatelé řídit, musí být objektivní, stabilní a jednoznačná.

Otázka
Daří se vám to?
Odpověď
Myslím, že ve velké většině ano. Nové pronájmy odpovídají realitě, soutěží se o ně objektivně. Samozřejmě přežívají tu ještě nájmy, které jsme zdědili z dob minulých. Mnohdy to budí nevoli těch, kteří se cítí dotčeni, když tyto nájmy ukončíme a dáme je do nové soutěže. Nechci se zaobírat konkrétními případy, to by bylo nadlouho, ale obecně řečeno, tam, kde se domníváme, že nájmy neodpovídají ekonomické realitě, je potřeba je „přesoutěžit“. Ale jsou i nájmy neadekvátně vysoké, a tam není důvod, aby znovu prošly veřejnou soutěží. Snažíme se držet občanskou vybavenost tak, aby se v žádném případě nesnižovala, abychom všude neměli zlatnictví nebo restaurace. Ale abych jenom nechválil, přiznám se, že bohužel ne vždy se zatím daří, aby nájemci plnili naše původní představy.

Otázka
Praha 1 je i místem, kde se objevují drogy, bují prostituce a stahují se sem bezdomovci. Jak bojujete s těmito nešvary?
Odpověď
Praha 1 je nejzajímavější, nejbohatší a nejnavštěvovanější část města. Zcela automaticky se sem stahuje prostituce, drogy, bezdomovci. Obtěžuje to obyvatele centra i turisty, kteří sem zcela logicky míří. Pokud jde o drogy, snažíme se využít nabídky na léčbu drogově závislých od nejrůznějších ústavů, center jako je třeba Drop-in a dalších. Měly by však být situovány na okraji města, nikoli v centru. Jestli se ti lidé chtějí léčit, ať se léčí a tím pádem pohybují někde v okrajových čtvrtích a nikoli v centru na očích celého světa. Tam se chceme samozřejmě prezentovat zcela něčím jiným.
Otázka
Jak se v této problematice angažuje radnice?
Odpověď
Snažíme se proti tomu bojovat. Kromě toho, že podporujeme například občanská sdružení, která se věnují drogově závislým, máme i vlastního specialistu. Jedno nízkoprahové středisko je na Boršově poblíž ulice Karolíny Světlé, další ve Smečkách jsme ale zavřeli. Je to trochu v rozporu s naší snahou pomoci drogově závislým, ale zároveň to zapadá do koncepce vytěsnit tato zařízení, a nimi i drogy, z centra. Pokud jde o prostituci, úzce spolupracujeme v rámci zákona s městkou policií, což je asi tak všechno, co můžeme udělat. Na bezdomovce, kteří se sem stahují zcela automaticky, dnes neexistuje zákon, na jehož základě bychom je mohli z centra vykázat někam jinam. To prostě nelze.

Děkujeme za rozhovor

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže