DOBROČINNÝ PLES YOURCHANCE O.P.S.

Zuzana Majorská
26. Březen 2015
Když naši redakci oslovila společnost yourchance s tím, zda bychom mohli být mediálním partnerem dobročinného plesu, který chystá, rádi jsme souhlasili. Prostředí i plánovaný program slibovaly skvělou zábavu, která navíc přinese prospěch a podporu projektům Začni správně, Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz. Pojďme se ohlédnout za tím, jak celá akce 10. 3. 2015 probíhala.

Hostitelky plesu a zakladatelky yourchance o.p.s., Ing. Gabriela Křivánková a Jana Merunková, pro konání slavnostního večera vybraly jedno z nejromantičtějších míst v Praze, komorní sál Boccaccio Grand hotelu Bohemia, který byl oficiálním partnerem plesu. A aby v tomto prostředí zářily dokonale, využily služeb dalšího z partnerů plesu, Salonu Mirelli, který je oblékl do pohádkově krásných šatů. Moderátorskou dvojicí, která přítomné programem provázela, tvořili Veronika Kašáková, finalistka České miss 2014, která vyrůstala v dětském domově, a Karel Diviš, podnikatel a sportovní komentátor ČT.

„Nápad uspořádat jednou ples yourchance právě v těchto nádherných prostorách jsme dostaly už před pěti lety, v samém prvopočátku naší spolupráce, pár měsíců před tím, než yourchance oficiálně vznikla,“ zaznělo v úvodu z úst ředitelky společnosti Jany Merunkové. „Pak už jen stačilo odpracovat potřebné, položit pevný základ svým projektům a dospět do bodu, kdy můžeme ukázat konkrétní výsledky své práce.“ Jak se ukazovalo průběžně celý večer yourchance výsledky, o kterých stojí za to hovořit, má. Ať už se bavíme o programu integrace mladých dospělých odcházejících z dětských domovů, nebo o šíření a podpoře vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, podnikavosti a principů podnikání na středních a základních školách.

Veronika Kašáková nemoderovala ples náhodou. Díky tomu, že sama zažila život v dětském domově a v současnosti sklízí úspěchy na přehlídkových molech, se Veronika stala patronkou ocenění Bílá vrána. Udílení tohoto ocenění hned v několika kategoriích je jednou z důležitých aktivit yourchance, která pomáhá odbourávat předsudky vůči dětem a mladým lidem žijícím v dětských domovech a zároveň se příběhy „Bílých vran“ stávají inspirací těm, které odchod z dětského domova teprve čeká. V kategorii „Mladý člověk“ porota oceňuje ty, kdo mají za sebou život „v děcáku“ a přes počáteční překážky se na konec úspěšně postavili na vlastní nohy. Kategorie „Zaměstnavatel“ je určena společnostem, které dávají těmto lidem pracovní příležitosti. Speciální kategorií, která je vyhlášena letos poprvé, je „Poklad v srdci“. Sem mohou „děcákové děti“ nominovat své vychovatele (tzv. tety a strejdy) nebo ředitele dětských domovů.

O projektu Začni správně, který se věnuje přímé pomoci mladým dospělým opouštějícím dětské domovy a řeší s nimi otázky spojené se začleňováním se do společnosti, z pódia hovořila předsedkyně správní rady yourchance, Ing. Gabriela Křivánková. Mimo jiné řekla: „Neděláme věci za ně, ale jsme jim oporou tam, kde v běžných rodinách stojí svým dětem po boku rodiče.“ Krátce představila skupinový rozvojový program, který probíhá formou tématických setkání, i principy individuálního programu pomoci. O známém vzdělávacím portále i dalších aktivitách v projektu Finanční gramotnost do škol hovořila jeho manažerka, Ing. Kateřina Lichtenberková.

Čemu se organizátorky evidentně věnovaly velmi pečlivě, byl výběr hudby. O to, aby celý program měl slavnostní, ale nijak okázalou, nebo naopak téměř diskotékovou atmosféru, a všichni se dobře bavili, se staral saxofonista Petr Kroutil se svým originálním plesovým orchestrem. Písně v podání Barbory Swings lákaly k tanci přítomné hosty a po úvodním předtančení Jiřího Svobody a Petry Kopecké se taneční parket hned zaplnil.

Velmi emocionálně silným momentem v programu byla zejména pro dámy chvilková proměna dobročinného plesu v ples maturitní. Moderátorka Veronika přizvala k sobě na pódium mladou slečnu, která se v životě potkala s velkými předsudky vůči dětem z dětských domovů, což vedlo až k tomu, že se rozhodla neabsolvovat svůj vlastní maturitní ples. Každý asi bude souhlasit, že toto je jeden k klíčových zážitků, na které vzpomínáme i po letech. Yourchance nechtěla Lucku o tento zážitek připravit, proto nechybělo ani zapůjčení „princeznovských“ společenských šatů, předání kytičky, ani taneční sólo, které si zatančila s Karlem Kašákem.

Během večera si hosté mohli formou tiché dražby zakoupit předměty vyráběné dětmi v praktické škole při DD Ledce, fotografii Začni správně od Miroslava Lepešky, který pravidelně dokumentuje všechny akce yourchance nebo olejomalbu Adélky z DD Žatec. Cennými předměty v této sbírce byly dary partnerů plesu. Překrásnou skleněnou vázu věnovala pro tyto účely společnost Moser. Jejím držitelem se stal Petr Husák, který se nad rámec stávající spolupráce společnosti W.A.G. payment solution a.s. s yourchance, rozhodl podpořit aktivity yourchance jako soukromý dárce. Noblesní porcelánovou sadu věnovala společnost THUN STUDIO / Atelier JM Lesov. I tento porcelánový skvost našel svého kupce, respektujeme však jeho prosbu nebýt jmenován. Výtěžek z prodeje bude věnován na podporu výše zmiňovaných projektů.

Asi v polovině programu se na parketě rozvinul červený koberec, neklamné znamení, že přichází čas, módní přehlídky společenských šatů Salonu Moravec. Než ale došlo na promenádu krásných modelek v neméně krásných šatech, došlo i na překvapení. Jako první po koberci prošli Klára Kulíšková a Josef Ulrych, kteří tento večer reprezentovali společnost Mercedes-Benz PRAHA, a předali yourchance klíčky od úplně nového Smarta ForFour. Jak řekla Klára Kulíšková, je třeba pomáhat s úsměvem a to tohle auto splňuje stoprocentně.

Jan Bubeník, ředitel Mercedes-Benz Praha k navázání spolupráce vydal v tisku následující komentář: „Činnost společnosti yourchance spočívá skutečně ve snaze o komplexní řešení problematiky začleňování dětí z dětských domovů do společnosti, nikoliv jenom o podání pomocné ruky jednorázově bez koncepčního řešení na úrovni vyhlášek a zákonů České republiky. Proto jsme se rozhodli projekt Začni správně podpořit.“

Celý večer zaznívala z pódia slova díků za finanční i hmotnou podporu, stejně jako poděkování za práci realizačnímu týmu a řadě dobrovolníků. A bylo cítit, že každé „děkuji“ nebo „děkujeme“ je řečené zcela od srdce.