O PRÁCI ADVOKÁTA JUDR. JANA METELKY

Rozhovor sepsal Ondřej Petera
08. Prosinec 2020

JUDr. Jan Metelka, LL.M., je advokát v pražské pobočce prestižní mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper, který se specializuje na obchodní právo s přesahem do technologií. V minulosti pomáhal organizovat TedX eventy v Praze, poskytoval právní pomoc například pro UNICEF a účastnil se mnoha simulovaných jednání mezinárodních organizací OSN, NATO a EU v České republice i zahraničí. Zároveň působil kromě advokacie i na Městském soudě v Praze a v akademickém senátu na Právnické fakultě UK.

Otázka
Pane Metelko, mohl byste se nám, prosím, v rychlosti představit?
Odpověď
Je mi 31 let a jsem advokátem v pražské pobočce prestižní mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper, kde pracuji již pátým rokem. Mou alma mater je Univerzita Karlova v Praze, kde v současnosti plním povinnosti doktorandského studia. Mimo to jsem v minulosti také studoval v zahraničí, v Dánsku na University of Copenhagen a v Maďarsku na Eotvos Lorand Univerzity. V zahraničí jsem nějakou dobu žil i pracovně, konkrétně v Pobaltí.

Otázka
Než přejdeme k advokacii, pověděl byste nám, jaké jsou Vaše záliby?
Odpověď
Na prvním místě se mi vybaví skvělé jídlo a víno (bohužel spíše zajištěné návštěvou luxusní restaurace než vlastním domácím vařením), následované dobrou knihou či filmem. Z těch sportovnějších zálib rozhodně musí zaznít dálkové běhy (půlmaraton, maraton), které slouží jako skvělý relax pro „vyčistění hlavy“, a stolní tenis, který má zase tu výhodu, že je dostupný prakticky v každém sportovním areálu a vždy se najde někdo, s kým je možné si ho zahrát. V minulosti jsem hrál i basketbal a trochu se věnoval aikidu. Poslední dobou si snažím připomenout své šachové dětství, nicméně bohužel tento sport není tak rozšířený a pro mnohé ani není vnímán jako sport 😊
Otázka
Co Vás vedlo k tomu stát se právním expertem?
Odpověď
Advokacie mi vždy přišla jako místo, které na člověka (pokud se tedy vykonává pořádně) klade vysoké nároky nejen časově, ale i po odborné stránce, zejména kvůli nutnosti znát velké množství informací, které se mění, a tak přizpůsobují neustálému vývoji aktuální situace. To, co platilo na škole, je již pár let po ní zoufale zastaralé, zároveň jsou spolu různé oblasti práva propojené, tedy téměř nelze být extrémně úzce specializovaný. Je třeba být neustále v obraze o tom, co se děje. Zároveň platí, že se vlastně jedná o klasické podnikání - poskytování právních služeb se všemi strastmi s tím spojenými. A to je samo o sobě výzvou.
Právo pak „prosakuje“ do každé oblasti našeho života, ať už je to jízda autem, běžné nakupování, komunikace s úřady, reklamace zboží, objednávání služeb – a tedy je výhodné znát „pravidla hry“.

Otázka
Co je hlavním údělem Vaší práce?
Odpověď
Na této práci je skvělé, že každý den je jiný, tedy asi nelze obecně říci, jaký je hlavní úděl. Většina klientů jsou zahraniční entity, jejichž podnikání a aktivity se nějak dotýkají České republiky – chystají se sem například expandovat, případně řeší s úřady problém se svou českou pobočkou, či mají české klienty a přímo či nepřímo na ně dopadají povinnosti stanovené českým právem. Konkrétně se to může týkat práva duševního vlastnictví, soutěžního práva, obchodních smluv či například pracovního práva.
V praxi to znamená, že těžiště mé práce tkví v jednáních s klienty či s jejich protistranami, v přípravě smluv, stanovisek apod., zkrátka se jedná o klasickou advokacii. A k té patří samozřejmě i spory. Já osobně nicméně k soudům nechodím – tuto disciplínu přenechávám svým kolegům specializovaným na spory.
Otázka
Co je pro Vás v práci asi nejsložitější?
Odpověď
Pravděpodobně komunikace s některými úřady, které nejsou příliš dostupné a ochotné či otevřené komunikaci, čest všem výjimkám!

Otázka
Pokud by se někdo chtěl tomuto oboru věnovat, najdeme u nás v Česku nějakou kvalitní školu, která se tomuto tématu věnuje?
Odpověď
Česká advokátní komora do svých řad přijímá (zjednodušeně řečeno) pouze absolventy právnických fakult v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. Nebudu se pouštět do srovnávání jejich vzájemných kvalit (navíc ve vší upřímnosti nejsem v této věci úplně nestranný), ale rozhodně je silně doporučeno „české“ studium doplnit o co nejdelší studium na zahraniční právnické univerzitě anebo o stáž v zahraniční advokátní kanceláři, ať už během magisterského studia, nebo po jeho dokončení (například v rámci LL.M. programu).
Otázka
Zažil jste nějaké zajímavé případy, které byste rád zmínil?
Odpověď
Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti nemohu uvádět jména klientů a všechny okolnosti. Specializuji se na právo duševního vlastnictví a moderních technologií ve všech oblastech, ať už je to umělá inteligence, kryptoměny apod. V rámci mé praxe jsou také zajímavé všechny boje proti padělkům, neboť vynalézavost některých padělatelů je neskutečná. Rovněž je vždy zajímavé sledovat případy týkající se nových trendů, nyní zejména THC a CBD produktů. V neposlední řadě to je cokoliv, co je buď svojí povahou velmi speciální (například příprava licenčního ujednání k filmu), nebo něco, kde jsou výsledky jasně viditelné nebo dokonce hmatatelné (třeba tím, že je díky tomu spuštěn nový velký e-shop ).

Otázka
A naopak, zažil jste nějaké případy, které byste chtěl lidem říci jako varování?
Odpověď
Snad mi čtenáři odpustí, že opět nebudu příliš konkrétní - sice to bude znít jako klišé, ale vážně doporučuji vyhledat služby advokáta ještě před tím, než nějaký obchodní vztah dospěje do fáze, kde už je prakticky možné jen řešení „po zlém“, například formou soudního řízení. Je frustrující sledovat případy, které mohly klienta stát desetinu času, nervů a finančních prostředků, pokud by vyhledal advokáta včas. Ten by ideálně neměl být pouze osobou, která klientovi řekne „jak je to popsáno v zákoně“, ale partnerem, který může přijít díky svým zkušenostem i s užitečným nápadem, který klientovi ve výsledku ušetří čas a peníze.
Otázka
Co pro Vás znamená luxus?
Odpověď
Luxus je možnost nebýt ničím omezen ve výběru – může to platit vlastně na cokoliv. Nemusí se jednat pouze o hmotné věci, jako je dobré jídlo, byt, auto nebo dovolená. Luxus je pro mne vlastně do určité míry synonymem pro slovo svoboda, například možnost si zvolit, ve které zemi bude člověk žít a co vše tam bude moci dělat.

Děkujeme za rozhovor

DLA Piper

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže