O Two Hour School, kde se učí angličtina trochu jinak, s panem Jonem Ogdenem

Rozhovor sepsal Ondřej Petera
27. Listopad 2020

Jon zahájil svou kariéru ve Velké Británii a 20 let učil na mezinárodních školách nejen tam. Během svého pobytu v zahraničí využil mnoho příležitostí k rozšiřování a prohlubování svých pedagogických zkušeností a schopností se zaměřením na výuku dětí od 3 do 18 let. Zastával řadu rolí ve středním a vyšším pedagogickém vedení a má rozsáhlé zkušenosti s implementací změn a udáváním směru celkové vzdělávací politiky. V roce 2019 založil v Praze vzdělávací program Two Hour School, kde se svým týmem poskytuje mezinárodní vzdělávací doplněk v angličtině dětem z českých základních škol.

Otázka
Jone, mohl byste se nám pro začátek, prosím, představit?
Odpověď
Svou kariéru jsem kdysi začal úplně jinak, a to jako technický inženýr. Nebylo to pro mě ale to pravé a snad i proto jsem se rozhodl pro trochu bohémský život plný cestování. To mě dovedlo k rekvalifikaci na učitele. Nějakou dobu jsem působil v několika školách v mé rodné Velké Británii a touha po poznávání světa mě strhla znovu. Učil jsem na mezinárodní škole v Moskvě a má další cesta mě dovedla do Prahy. Tady mé velké cestovatelské plány skončily. Věděl jsem, že tohle je domov. Měl jsem to štěstí oženit se s úžasnou Češkou, se kterou nyní vychováváme dvě bilingvní mezinárodní děti.

Otázka
Jak Vás napadlo začít učit angličtinu „trochu jinak“ v Two Hour School?
Odpověď
Práce na pražské mezinárodní škole už mě tolik nenaplňovala a začal jsem zvažovat, jak bych mohl v budoucnu přispět společnosti sám. Zároveň jsem v rámci rodinného života chtěl budovat vztah mých synů k české kultuře a místní komunitě, ale nechtěl jsem, aby zcela přišli o anglické vzdělání. To je vlastně nyní i cíl Two Hour School - dopřát tyto příležitosti i ostatním dětem, jejichž rodiče uvažují podobně.
Otázka
A Vy jste tedy společnost sám založil?
Odpověď
S mým dobrým přítelem, Američanem a také učitelem Benem. On a jeho manželka Estelle byli jedním z prvních anglicky mluvících párů, které jsem v Praze znal. Jejich děti chodily do české školy a Ben často zmiňoval, jak je pro něj obtížné pokračovat v „anglickém“ vzdělávání svých dětí. Během našich debat a průzkumů jsme došli k závěru, že na českém trhu chybí levnější varianta k mezinárodním školám, místo, kde by rodilí mluvčí mohli získat „anglické“ vzdělání. A v tu chvíli nás napadlo: „proč ho nevytvoříme sami?“ :)

Otázka
Co v momentální chvíli v Two Hour School děláte?
Odpověď
Vyučujeme děti dvakrát týdně dvě hodiny učiva podle anglických osnov pro základní školy stejným způsobem, jakým se učí na školách ve Velké Británii nebo na mezinárodní školách kdekoliv na světě. Klademe důraz na zábavné a praktické aktivity. Obecně velká část učení probíhá prostřednictvím interakce s ostatními a společenské dovednosti se mohou rozvíjet jen v případě, že jsou procvičovány, takže se hodně věnujeme skupinové práci.
Teď jsme nově začali učit angličtinu děti, které nejsou rodilí mluvčí. Tyto kurzy fungují převážně jako přípravka, v rámci které chceme dětem poskytnout dostatek znalostí anglického jazyka, aby se mohly zapojit do běžných kurzů Two Hour School s výukou učiva pro mezinárodní základní školy.
Otázka
Byl původní záměr trochu jiný?
Odpověď
Původní záměr poskytovat dětem mezinárodní / anglické vzdělání je stále stejný, rozšířila se ale skupina, která o naše služby projevila zájem. Nadále učíme děti z rodin, v nichž je angličtina jedním z konverzačních jazyků, ale otevřeli jsme kurzy i dětem z rodin, v nichž tomu tak není. Jedná se zpravidla o rodiny české nebo zahraniční, které mluví několika jazyky, znalost jazyků je pro ně důležitá a jejich děti již mají zkušenosti s angličtinou. Klasický případ je třeba česká rodina, jejíž děti mají angličtinu na tak vysoké úrovni, že se ve škole při hodinách angličtiny nudí.

Otázka
Pro jakou věkovou skupinu jsou Vaše kurzy zaměřené?
Odpověď
Děti, které s angličtinou již nějakou dobu přicházejí do kontaktu, například v anglické školce, se k nám mohou připojit už v 6 letech. Kurzy jsou jinak určeny dětem ve věku 6 - 12 let. Je to věk, ve kterém děti ze společné výuky získávají velký užitek. Zakládáme si na individuálním přístupu, takže i práce je přizpůsobena každému dítěti v závislosti na úrovni schopností, jako by tomu bylo ve třídách ve Velké Británii.
Otázka
Pro koho je vhodné, aby Vás navštívil? Pro koho jsou kurzy především zaměřeny?
Odpověď
Rodiče, kteří pro své děti plánují budoucí studium na mezinárodní či anglickojazyčné škole, nebo své děti z mezinárodní školy dali do školy české, ale chtějí zachovat jejich vzdělávání v angličtině na určité úrovni. Dále děti, které chodily do anglické školky, české rodiny, jenž žily v zahraničí nebo zkrátka mají dobrou úroveň angličtiny a chtějí, aby jejich děti čelily výzvám nad rámec běžných jazykových lekcí. Celkově je Two Hour School řešením pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti měly nejen znalost jazyka, ale také zkušenosti z multikulturního prostředí.

Otázka
Co vše u Vás děti na kurzech dělají? Jak probíhá výuka?
Odpověď
Děti se v Two Hour School aktivně účastní na učení vlastním i na učení dalších dětí ve skupině. Nejsou to tedy jen takové ty „pasivní houby“, které „nasávají“ informace přednášené učitelem. Kromě samostatné a nezávislé práce děti hodně spolupracují. Učíme děti kriticky myslet a umět hodnotit vlastní dovednosti, znalosti a porozumění i schopnosti ostatních. Věříme, že schopnost využívat znalosti je přinejmenším stejně důležitá, jako je získat a pamatovat si je. Například děti mohou spolupracovat na vytvoření společného výsledku (projektu), porovnají jej s výsledky vytvořenými jinou skupinou a navzájem si poskytnou zpětnou vazbu, jak se zlepšit. Tímto způsobem se učí hodnotit a rozvíjet tzv. měkké dovednosti nezbytné pro spolupráci a poskytování nebo přijímání zpětné vazby.
Otázka
Takže jste proti klasické výuce ve školách?
Odpověď
Vůbec ne! Všechny styly výuky a systémy vzdělávání mají své výhody a nevýhody. Snažíme se zajistit, aby děti byly vystaveny více stylům výuky a aby si z nich každý vzal to, co mu vyhovuje. Povzbuzujeme děti také k tomu, aby si o svém učení povídaly, protože příležitost diskutovat o učení, vidět jiné perspektivy a slyšet další nápady učení podporuje a rozvíjí dovednosti, které jsou nesmírně důležité pro jejich budoucí život.

Otázka
Jaké všechny národnosti bychom u Vás mohli potkat?
Odpověď
Nejvíce dětí pochází od rodičů, kteří se do Prahy přistěhovali z anglicky mluvícího světa - Velká Británie, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland, USA atd. V současné době vidíme velký zájem rodin, v nichž jeden rodič je rodilý mluvčí angličtiny a druhý je z Čech. Překvapilo mě, kolik Čechů nás kontaktovalo a hledalo alternativu jazykové školy pro své děti. Měli jsme také studenty třeba z Ruska či Japonska.
Otázka
Co pro Vás znamená luxus?
Odpověď
Když se mám držet kontextu vzdělávání, je pro mě luxus mít možnost dát svým dětem širší příležitosti, tedy moci investovat do jejich budoucnosti.

Děkujeme za rozhovor

Two Hour School

Galerie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Rozhovory

Two Hour School

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže