Personální ředitel Crocodille: Zaměstnávat mladé z dětských domovů nás nabíjí

Karel Novosad, personální ředitel Crocodille ČR, a Anna Křivská, personalistka, koordinátorka projektu zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů
Rozhovor napsala redakce
15. Listopad 2017
„Navíc na tým uvnitř firmy to působí jako hnací motor,“ říká Karel Novosad, personální ředitel Crocodille ČR. Česká rodinná firma, která u nás podniká už 26 let, nedávno získala od yourchance o.p.s. ocenění Bílá vrána v kategorii Zaměstnavatel. V rozhovoru s ním mluvíme nejen o tom, jaké benefity může firmě zaměstnávání mladých z dětských domovů přinést.
Otázka
Proč jste se rozhodli dávat šanci i mladým lidem z dětských domovů?
Odpověď

Jsme ryze česká rodinná firma, pro kterou je dávat šanci mladým lidem přirozené bez rozdílu, jestli pocházejí z dětských domovů, nebo odjinud. Je to naše zodpovědnost, kterou dlužíme všem, kteří mají zájem naše hodnoty sdílet.
Otázka
Jak se vám s nimi pracuje?
Odpověď

Velmi příjemně. Je to tak trochu slavnostní pocit pozorovat mladé lidi, jak se chopí postoji k práci a životu samotnému. Důležité je dát nejen šanci, ale také poskytnout podmínky, přátelské prostředí a vzory, které jim pomohou na startu kariéry.
Otázka
Na jaké problémy nejčastěji narážíte, co vás naopak příjemně překvapilo?
Odpověď

Problémů se snažíme vyvarovat díky bezprostřednímu přístupu ze strany našich zkušenějších kolegů přímo na pracovišti, kteří jim radí nejenom v práci, ale také v normálním životě. Pozitivním překvapením je jejich chuť do života v civilním prostředí.
Otázka
Přináší vám to nějaké výhody?
Odpověď

Nesmírnou výhodou pro nás je samotná možnost s těmito lidmi spolupracovat. Nabíjí nás jejich energie. Zodpovědnost, kterou vůči nim máme je pro nás milou povinností.
Otázka
Co plánujete do budoucna? Bude vaše strategie v této oblasti stále stejná?
Odpověď

Naše firemní hodnoty a principy podnikání jsou pevné. Dávat šanci všem, co o ni stojí, patří do naší firemní kultury. Bez ohledu na ocenění, které jsme obdrželi, budeme v této činnosti stále aktivnější. V současné době poskytujeme jakémukoliv mladému člověku z dětského domova možnost osobního setkání, během kterého jej informujeme o kariérních možnostech nejen v naší firmě, ale ohledně orientace na trhu práce všeobecně. Dále pomoc při jeho začlenění do nového kolektivu a poskytnutí osobního trenéra, který jej vše naučí. Nonstop služby Hot-line s pracovníky personálního oddělení, kteří jim poskytují rady a informace včetně jejich životních i pracovních otázkách. Také dohled nad jejich působením v práci a poskytování zpětné vazby a nastavením kariérního rozvoje s ohledem na jejich zájmy a schopnosti. Samozřejmě nechybí lidský přístup ze strany vedení společnosti při řešení jejich problémů.
Otázka
Plánujete nějak vaše aktivity v této oblasti rozšiřovat?
Odpověď

Ano, chceme začít do dětských domovů jezdit a informovat mladé lidi o našich možnostech pomoci. A pak také pomáhat v ubytování díky projektům zabývajícím se startovacím bydlením a máme také v plánu vybudovat speciální tréninkové centrum. Uvidíme, na co nám budou síly stačit…
Otázka
V oblasti společenské odpovědnosti jste dost aktivní. Působí to nějak na prostředí uvnitř vaší společnosti a na tým zaměstnanců?
Odpověď

Všichni naši zaměstnanci jsou hrdí na svou firmu, která je pro ně stabilní, rozvíjí se do světa a oni se mohou rozvíjet s ní. Příkladný přístup majitele společnosti Petra Cichoně, který firmu před 26 lety zakládal, a dodnes ji řídí, je zárukou zodpovědného chování vůči všem zaměstnancům. A spousta dalších věcí, které odlišují, naše pevné zásady od ostatních působí na celý tým jako hnací motor. Řídíme se heslem: „Cokoli děláme našima rukama, vychází z našich srdcí“.
Otázka
Co byste poradil firmám, které se rozhodnou také zaměstnávat mladé lidi z dětských domovů?
Odpověď

Moje rada zní: Chovejte se k nim, jako k vlastním.
Děkujeme za rozhovor

Crocodille

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články

Tato společnost nemá v naší databázi žádné eventy

Rozhovory

Tato společnost nemá v naší databázi žádné soutěže